Vyberte si ze studijní nabídky

Bakalářské studium


Proč jít studovat Bc. v oboru Architektura a urbanismus na VUT do Brna?

KREATIVITA

Pokud jste kreativní a hledáte prostor pro seberealizaci, zajímá vás design, společnost, jste vnímaví k prostředí okolo sebe a rádi jej utváříte, je architektura oborem pro vás. Mezi vaše další silné stránky by měla patřit schopnost samostatného uvažování a velké pracovní nasazení – zaměření se na řešení problému.

STAVĚT MĚSTA

Architekt převádí myšlenky do skutečnosti, zhmotňuje vize a sny. Náš obor se snaží porozumět lidským potřebám ve vztahu k prostředí, ve kterém člověk žije. Naučíte se, jak skloubit estetickou i technickou stránku stavby a jak připravit realizovatelné projekty.

JAKÉ JE TO STUDIUM

Bakalářské studium v Brně na VUT trvá 4 roky, navazující magisterské studium 2 roky. Obor architektura a urbanismus spojuje teoretické humanitní znalosti (dějiny architektury, sociologie, právo) s technickými (fyzikální problémy při realizaci staveb) i praktickými (územní plánování a proces projektování staveb).

ATELIÉRY

Základ studia tvoří kromě přednášek a seminářů tzv. ateliéry. Představte si konkrétní projekty, které budete řešit samostatně nebo ve skupinách pod vedením zkušených architektů – ateliérových vedoucích – od nejjednodušších zadání k těm komplexnějším (např. malý dům, velký dům, město a místo…) Skupiny jsou navíc navštěvovány jak mladšími, tak staršími studenty, abyste se mohli vzájemně učit a inspirovat. V rámci jednoho semestru na sebe předměty navazují, a tak čerstvě nabyté znalosti a dovednosti můžete ihned vyzkoušet aplikovat v praxi. Jedná se o profesní program, jehož součástí je také minimálně 12 týdenní praxe. Již během studia tak získáte cenné zkušenosti do svého portfolia, které Vám pomůže najít uplatnění.

PRÁCE

Po absolvování bakalářského studia budete připraveni samostatně řešit složitější stavebně-technické, architektonické, urbanistické nebo manažerské problémy. Uplatnění najdete v projekčních ateliérech, v oblasti veřejné správy, jako stavební dozor nebo se můžete stát zaměstnanci architektonické kanceláře pod vedením autorizované osoby. V neposlední řadě můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu, stát se inženýry architekty a po autorizačních zkouškách vykonávat profesi samostatného architekta.

Podat e-přihlášku