• 420

  počet přihlášených uchazečů  do bakalářského studia v roce 2022

 • 175

  počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2022

 • 41%

  úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2022

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Přijímací zkouška (Bc. studium)

Byly rozeslány elektronické pozvánky k prezenční části přijímacího řízení. Pozvánku najdete i ve své ePřihlášce.

Přijímací řízení se skládá ze čtyř částí:

 • Národních srovnávacích zkoušek SCIO
 • tvůrčího úkolu a testu prostorové představivosti
 • domácího úkolu
 • on-line pohovoru.

Národní srovnávací zkoušky SCIO se skládají z testu Obecné studijní předpoklady a testu Základy společenských věd. Termíny stanovuje organizátor a vybrat si můžete na webu www.scio.cz/nsz. Nejzazší termín pro vykonání testů je 4. březen 2023.
Tvůrčí úkol a test budou probíhat na fakultě architektury na Poříčí 273/5 v Brně. Tento úkol a test proběhne v rámci jednoho dne, podle konkrétní pozvánky uchazeče.
Domácí úkol bude zadán on-line. Úkol je nutné splnit během daného časového rozmezí, které bude maximálně 72 hodin. Konkrétní časový harmonogram bude upřesněn při zadání úkolu.
K pohovoru jsou pozváni uchazeči, kteří splní podmínky uvedené v pravidlech pro přijímací řízení. Pohovory proběhnou online.
NSZ Scio

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

alfons.vutbr.cz Podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami


Přihlaste se on-line

BSP do 8. ledna 2023

Podat e-přihlášku

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+ 420 541 146 620  studium@fa.vutbr.cz