Organizační struktura

Ústav prostorové tvorby

Činnost

Hlavní zaměření Ústavu prostorové tvorby (ustanoveného v roce 2016) směřuje do průniku konceptuálního, teoretického a experimentálního s pragmatickým přístupem k tvorbě architektonického prostoru a jejich reflexe ve výuce budoucích absolventů.
Hlavní náplní činnosti ústavu je výuka tvorby architektonického prostoru a jeho forem a dále výuka architektonického detailu a osvětlení. Ve vazbě na ateliérovou výuku zajišťuje i výuku myšlenkových konceptů tvorby architektonického prostoru a jeho topologie.
V oblasti návrhu architektonického prostoru se ústav zaměřuje na interiérovou tvorbu, design, praktické, esenciální a inkluzivní navrhování ve spojení s podporou jedinečného uměleckého projevu autora, s přesahy do monumentální sakrální prostorové tvorby, výuky architektonického prostoru ve fotografii a ve scénografii.