Organizační struktura

Ústav navrhování

Činnost

Složitá a přijímající architektura se nevzdává celku.

(Robert Venturi)

Zaměření ústavu je směřováno především k ateliérové tvorbě. Hledání konceptu, inspiračních zdrojů a praktické ověřování teoretických znalostí ve vlastích projekčních činnostech.
Výuka je vedena formou ateliérové výuky, přednáškami speciálních částí typologie, semináři a praktickými formami workshopů dle aktuálních potřeb.
Působnost ústavu pokrývá bakalářský a magisterský studijní program.
Profil ústavu je tvořen specializacemi na bytové a občanské stavy. Předpokládá se garance těchto specializací, konzultační a poradenská činnost.
Ústav dále zajišťuje tvůrčí, vědecké a výzkumné činnosti ve prospěch fakulty.