Pro média

Ing. arch.

Adéla Šoborová

PR, produkce, tisková mluvčí

+420 731 232 275
soborova@vut.cz



Ing.arch.

RadekToman

Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy

+420 541 146 697
prodekan-zahranici@fa.vutbr.cz