Pro média

Ing.arch.

RadekToman

proděkan pro vnější vztahy

+420 541 146 697
prodekan-zahranici@fa.vutbr.cz