Pro média

Ing.arch.

RadekToman

proděkan pro vnější vztahy

+420 541 146 697
prodekan-zahranici@fa.vutbr.czRomana Tomášková

produkční a marketingový specialista

+420 778 490 125
tomaskova.r@fa.vutbr.cz