Organizační struktura

Ústav teoriearchitektury

Činnost

Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy.

(Albert Einstein)

Posláním ústavu je teoretická příprava studentů pro studium architektury. Vyučované předměty jsou směřovány do oblastí základů architektury, teorie a kompozice architektury, dějin architektury, dějin umění a obecné typologie. Dále je to celá škála volitelných předmětů, které doplňují a rozšiřují základní řadu. Součástí ústavu je ateliérová tvorba, která je orientovaná k praktickému ověření teoretických základů studentů a možnostem realizace v ateliérové tvorbě.
Teoretický základ ústavu se promítá nejen do výuky architektů, ale je i základnou pro výzkumnou, badatelskou a poradenskou činnost.
Ústav teorie architektury tvoří ve struktuře fakulty samostatné odborné pracoviště. Vychází z dlouhodobé tradice formování teoretické orientace nejen samotného pracoviště, ale i fakulty architektury.

Webové stránky pracoviště

http://www.fa.vutbr.cz/home/UT