Organizační struktura

Modelové centrum

Webové stránky pracoviště

http://www.fa.vutbr.cz/home/mc/index.html

Činnost

Provádí řemeslné práce s mimořádnými požadavky na přesnost a odbornou znalost, zhotovuje prototypy modelů, složité plastické modely s detailním propracováním tvarů, využívá a obsluhuje NC stroje, dohlíží na práce studentů a poskytuje technické konzultace.