Tvůrčí aktivity

2019
HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; JAKUBÍK, A. Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. Průmyslové lepidlo pro ukládání nenasákavých prvků v chemicky namáhaném prostředí. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
Rekonstukce kulturního objektu Leitnerka v Brně. Leitnerova 2, Brno, 602 00 (realizace)
KUDA, D. RD Vilémovice. (realizace)
KUDA, D. Domy Pustiměř. (projekt)
KUDA, D. Domy Ledce - ulice Lipová. (realizace)
KUDA, D. Pizzerie Caruso. (realizace)
JEŽKOVÁ, T.; ŠTĚPÁNEK, M. Penzion Morovany u Kyjova. (projekt)
ŠŤASTA, J. Návrh novostavby kostela v Tupé (SK). (projekt)
ŠŤASTA, J. Návrh novostavby kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna. (projekt)
ŠŤASTA, J. Mozaika svatého Kříže na průčelí fary sv. Mikuláše ve Znojmě. (realizace)
ŠŤASTA, J. Název Božích muk v Ořešíně. (projekt)
ŠŤASTA, J. Liturgická úprava v kostele sv. Markéty ve Zhoři. (projekt)
ŠŤASTA, J. Interiér kaple v Raňovicích. (projekt)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. Pavilon Anthropos: rekonstrukce vstupní haly a reinstalace stálé expozice. (projekt)
ŠŤASTA, J. Mozaika Velehradského Palladia. (realizace)
ŠŤASTA, J. Návrh expozice v klášteře v Rajhradě. (projekt)
KUDA, D. Le Bon Caffé. (realizace)
Art campus vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. (soutěž zahraniční)


2018
KUDA, D. Vila v sadu. (projekt)
MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; JAKUBÍK, A.; BERGEROVÁ, K.; BEZDĚK, P.; PLEVA, L.; VÝBORNÝ, V. Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na betonový a minerální podklad - PREMIUM. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách. (funkční vzorek)
MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; JAKUBÍK, A.; BERGEROVÁ, K.; BEZDĚK, P.; PLEVA, L.; VÝBORNÝ, V. Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na betonový a minerální podklad - ECONOMY. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách. (funkční vzorek)
CHROBOCZKOVÁ, A. WORKSHOP MUNISS 2019 TEMA PRO BRATISLAVU. Bratislava (workshop jiný)
CHROBOCZKOVÁ, A. MUNISS 2019. Brno + Bratislava 22.11.2018 - 31.08.2018 (soutěž domácí)
ADAMEC, E. Výstava Ornament v architektuře - Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design . FA VUT (výstava tématická)
BAŽÍK, L. Trvale udržitelná hliněná architektura. (výstava kolektivní)
Mikroklima interiéru budov - PhD Research Sympozium 2018. (výstava kolektivní)
HRUBÝ, J.; HRABEC, J.; BOHÁČ, I.; HORÁČEK, M.; ADAMEC, E. Workshop Ornament in Architecture (China). Nanning (workshop zahraniční)
JEŽKOVÁ, T. Design interiéru Vila pod oborou. (realizace)
CHROBOCZKOVÁ, A.; ZÍKA, V. Skupinová diskuse k tvorbě Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2019-2024 Bydlení a veřejný prostor. Brno - bytový odbor (workshop jiný)
HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; HODNÁ, J. Certifikovaný výrobek – plnivo pro polymerní spárovací a nátěrové hmoty. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
Návrh parkové úpravy s osazením sochy Panny Marie Lurdské v klášteře v Rajhradě. (projekt)
PALACKÝ, J.; BLECHOVÁ, L.; BUČKOVÁ, A.; GOMBOŠ, M.; MIKULOVÁ, M.; NAVRÁTIL, Z.; ROZSYPAL, P.; SUKOPOVÁ, D. Workshop návrhu a realizace skládaných struktur 2018. Ústav prostorové tvorby FA VUT (workshop studentský)
ADAMEC, E. Tradicionalismus a udržitelný rozvoj - publikace/přednáška na konferenci “Architektura a udržitelný rozvoj”. FA ČVUT Praha (workshop doktorský)
Návrh křtitelnice pro katedrálu Panny Marie na ostrově Gozo (Malta). (projekt)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J.; ŠTĚPÁNEK, M. Nástavba vily na ulici Havlíčkova. (projekt)
ADAMEC, E.; CHEN, M.; CHENG, M.Z.; DU, Q.; LIN, L. L.; YU, J. Q.; ZHANG, Z. X.; ZI, X. W.; 建筑装饰. Nanning, Čína (workshop zahraniční)
ADAMEC, E.; KINNERT, F.; PAGÁČ, M.; KŮŘIL, F.; GILAR, T.; HRONČEKOVÁ, B.; IVKOVIČOVÁ, N.; KOUSALOVÁ, B.; BUZOVÁ, M.; MOKRÁŠOVÁ, N.; KŘÍDOVÁ, N.; HUSÁROVÁ, A.; Odborný sochařský workshop se zaměřením na ornamentální architektonické články budov. FA VUT, Centrum stavitelského dědictví Plasy (workshop studentský)
Návrh venkovního kaple pro poutní místo Slavkovice. (projekt)
Realizace úpravy interiéru a exteriéru kaple v Popůvkách. (realizace)
OBRŠÁL, N.; STRUHAŘÍK, D. Workshop - tvorba 3D modelů. (workshop studentský)
STRUHAŘÍK, D.; OBRŠÁL, N. Obnova Boží muky Všechovice. galerie MINI - Fakulta architektury VUT v Brně (výstava kolektivní)
Návrh a realizace výzdoby kaple v Lesním Hlubokém. (realizace)
MUSÁLEK, F.; ROLINC, J.; MALÍKOVÁ, M.; NOVÝ, V. REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU VE ZLÍNĚ. (soutěž domácí)
STRUHAŘÍK, D.; BOUŠKOVÁ, L. 3. CENA, REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JIHLAVĚ. (soutěž domácí)
Liturgická úprava Lutršték. (projekt)
PETŘÍČKOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z.; BAŽÍK, L.; NEUMAYEROVÁ, E. Dekorace v hliněné omítce. (workshop studentský)
Realizace interiéru kostela Panny Marie z LaSalette v Považské Bystrici. (realizace)
Návrh meditační zahrady Krásensko. (projekt)
Liturgická úprava v kostele svatých Petra a Pavla v Kučerově. (projekt)
STRUHAŘÍK, D.; OBRŠÁL, N. Obnova boží muky Všechovice. Všechovice (workshop jiný)
MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L.; MALÍKOVÁ, M.; KOZÁK, J.; ZLÁMAL, F.; ZLÁMAL, T. OBECNÍ AREÁL BRNO - IVANOVICE. (soutěž domácí)
PETŘÍČKOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z.; BAŽÍK, L.; NEUMAYEROVÁ, E. Steppe oven. (workshop studentský)
ZÍKA, V.; KLEMENT, M.; ŘÍČNÝ, M.; TODOROV, P. Soutěž na Masarykovo náměstí v Jihlavě. (soutěž domácí)
CHROBOCZKOVÁ, A. PREZENTACE MUNISS 2018. (workshop jiný)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. Bytový dům, Brno Komín. ulice Absolonova, Brno (projekt)
NOVÁK, J. Life Space. Dočasná instalace ve městě Lucca v Itálii. (socha)
Realizace vnitřní výdoby novostavby kaple v Nové Vsi u Nového Města na Moravě. (realizace)
Friedrich Passler, Christian Waldner, Andreas Marth, Herwig Spiegl, Ondřej Stehlík Návštěvnické a administrativní centrum TAG Baumgarten. (realizace)
CHROBOCZKOVÁ, A.; ŽÁK, J. MUNISS 2018 meziuniverzitní studentská soutěž. 27.01.2018-06.06.2018 (soutěž domácí)
Návrh interiéru a výzdoby kaple Nejsvětějšího Srdce Panny Marie v Ořešíně . (projekt)
Realizace umělecké výzdoby interiéru kaple Neposkvrněného Srdce Panny Marie v Ořešíně. Brno Ořešín, ulice U Zvoničky (realizace)
Ing. arch. Jan Kraut, Ing. arch. Richard Ott, prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem. (soutěž domácí)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. „KOMUNITNÍ BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY KŘENOVICE“. (soutěž domácí)
Století sakrální architektury. Diecézní muzeum Brno (výstava tématická)
Odborný sochařský workshop se zaměřením na ornamentální architektonické články budov. FA VUT (workshop studentský)
OSVOBOZENÍ 1945 . Městské Muzeum Hustopeče (výstava vlastní)
Expozice o hradebním opevnění Znojma. Znojmo (realizace)
Formát 400 - Emil Adamec - zkušenosti z 25. zemí. (workshop studentský)
CHROBOCZKOVÁ, A.; ŽÁK, J.; KILNAROVÁ, P.; MATYÁŠOVÁ, J. WORKSHOP MUNISS 2018. Brno, Urban centrum 27.02.2018 - 02.03.2018 (workshop jiný)
ADAMEC, E. Kurz základů vědecké práce na AV ČR. AV ČR (workshop doktorský)
CHROBOCZKOVÁ, A. BRNO PRO STUDENTY, STUDENTI PRO BRNO. 21.02.2018 -23.03.2018 Brno, Urban centrum (výstava tématická)
ZÍKA, V. Workshop Jihlava - únor 2018. (workshop studentský)
ADAMEC; ŠEVČÍKOVÁ; TUČKOVÁ; ŠTREJBAROVÁ; SOVIŠ Arnoldova vila - limity památkové péče, možnosti a limity památkové péče. Galerie Celnice - Low Beerova Vila (výstava kolektivní)


2017
UŘÍDILOVÁ, M. Studie krajinářských úprav Císařského ostrova Praha. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.12.2017 - 21.12.2017 (umělecký výkon)
HOLOPÍRKOVÁ, L. Porcieu Ecole. (soutěž zahraniční)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; DUFKA, A.; DVOŘÁKOVÁ, M.; MELICHAR, J. Metodika laboratorních zkoušek trvanlivosti podlahových systémů ve specifických agresivních prostředích. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 95 602 00 Brno (metodika certifikovaná uplatněná)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
PONEŠOVÁ, B. Kresba prostoru / Kresba prostorem. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 04.12.2017 - 23.12.2017 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Skříň na Římském náměstí v Brně. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rekreační objekt Ořechov U Hřiště. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umělecký výkon)
DÝR, P. Podkrovní byt Tišnovská 100. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Interiér RD v Brně na ulici Palouk. real:interiér rodinného domu , Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umělecký výkon)
GROSS, K.; NĚMCOVÁ, M. Future Kindergartens. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Přístavba RD Soběšice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.11.2017 - 30.11.2017 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Czech Design Week Podzim 2017. Czech Design Production, Česká republika, Praha, 27.11.2017 - 03.12.2017 (umělecký výkon)
ŠMÍDEK, P. Cesty za architekturou 2017. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 15.11.2017 - 30.11.2017 (umělecký výkon)
Houses will be inhabited like cities – Yilong Futuristic City International Design Competition. UED Magazine, http://en.uedmagazine.net/ 3rd Floor Inside-out Architect and Artist Colony, 50 Xingshikou Lu, Haidian District, Beijing, P.R.C. Post Code: 100195 (soutěž zahraniční)
KRISTEK, J.; SEDLÁK, J.; MUNKOVÁ, K.; HELEŠIC, D.; ZÁVACKÁ, P.; PŮČEK, O.; ŠANA, V.; VALÍČEK, M.; SVOBODA, M.; JANKOVICHOVÁ, L. NOODLE UNIVERSE - Pokoje. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.11.2017 - 19.02.2018 (umělecký výkon)
ZÍKA, V. workshop Jihlava - Knihkupectví O.P.. (workshop studentský)
VALÍČEK, M.; LEVÍČKOVÁ, L. Malá noc módy. Stará sokolovna, Brno, Česká republika, Brno, 04.11.2017 - 04.11.2017 (umělecký výkon)
DÝR, P. Podkrovní byt Tišnovská 31. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2017 - 01.11.2017 (umělecký výkon)
SERENČKO, I.; SMRŽOVÁ, K.; MLÉČKA, J. Novostavba RD / Hluboké u Dalečína. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2017 - 01.11.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S.; MATOUŠEK, J. Litomyšl bez průtahu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2017 - 01.11.2017 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rekonstrukce funkcionalistického bytu Brno. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2017 - 01.11.2017 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Propagační tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2018/2019. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 31.10.2017 - 03.11.2017 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. závěrečný ceremoniál mfdf jihlava 2017. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 28.10.2017 - 28.10.2017 (umělecký výkon)
UŘÍDILOVÁ, M.; PELČÁK, P. Kaple sv. Vendelína. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.10.2017 - 21.10.2017 (umělecký výkon)
TOMAN, R.; PREININGER, P. Yilong Futuristic City International Design Competition. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.10.2017 - 20.12.2017 (umělecký výkon)
Návrh památníku Brněnsko bratislavské operace. (projekt)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MLÉČKA, J.; MAREK, J.; ŽALMANOVÁ, P.; STIBŮRKOVÁ, N.; VARMUŽOVÁ, A.; AL-GIBURY, H.; BUREŠOVÁ, K.; HRONOVSKÁ, T.; VÍTKOVÁ, K.; VÍTKOVÁ, K. Vlakem do Dvora. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.10.2017 - 22.10.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Vlakem do Dvora (architektonické řešení). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.10.2017 - 22.10.2017 (umělecký výkon)
ADAMEC, E. Mužské torzo. Suide, China Government, Čína, Suide, Shaanxi, 01.10.2017 - 31.10.2017 (umělecký výkon)
DÝR, P. Boxy k ustájení koní v rekreační zóně Kostelní zmola. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.10.2017 - 01.10.2017 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; SLÁDEČEK, S. Artéka jako badatelský fenomen. gal:Galerie XY, Česká republika, Olomouc, 29.09.2017 - 16.10.2017 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Městské zásahy Brno. gal:Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 27.09.2017 - 29.10.2017 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M.; GALE, R. městské zásahy. gal:Dům pánů z Kunštátu (DUMB), Česká republika, Brno, 27.09.2017 - 29.10.2017 (umělecký výkon)
Mozaika na průčelí kostela . (realizace)
GUZDEK, A. Výstava studentských projektů - Loděnice v Pisárkách. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.09.2017 - 21.09.2017 (umělecký výkon)
SVOBODOVÁ, Š.; SEDLÁK, J. Prohnutá dlažba. Gal:Galerie mladých, Česká republika, Brno, 20.09.2017 - 20.10.2017 (umělecký výkon)
ŠMÍDEK, P.; MAKOVSKÝ, Z. FA pro FAVU. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 19.09.2017 - 29.09.2017 (umělecký výkon)
Návrh interiéru kaple v Nové Vsi u N.M.. (projekt)
ŠŤASTA, J. Návrh interiéru kostela Rozkvet, Považská Bystrica. (projekt)
SERENČKO, I. HURNÍK MEMORIAL. Pekařská 66, Česká republika, Brno, 06.09.2017 - 30.12.2018 (umělecký výkon)
Návrh vitráže Přibyslavice. (projekt)
Liturgická úprava,Ivančice. (projekt)
Návrh zpovědnice Křižanov. (projekt)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Rekonstrukce barokní fary. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.09.2017 - 04.09.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J. Interiér studovny Přirodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.09.2017 - 04.09.2017 (umělecký výkon)
VALÍČEK, M.; BOUŠKOVÁ, L.; KRISTEK, J. STRATEGIE ZBYT_461>461. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2017 - 30.09.2017 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. bytové domy ve vnitrobloku Francouzská Brno- užší jednofázová projektová anonymní architektonicko-urbanistická soutěž.. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2017 - 15.11.2017 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. Rodinný dům Kociánka. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.08.2017 - 15.08.2017 (umělecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. MĚŠŤANSKÝ BYT. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2017 - 01.08.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dům Žatčany. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2017 - 01.08.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J.; TURKO, P. Domov seniorů Sokolnice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2017 - 01.08.2017 (umělecký výkon)
UŘÍDILOVÁ, M.; HEBRONOVÁ, Z.; KLÍMA, J.; KOPECKÝ, M.; STIBLITZ, J.; KOSEK, F.; RÍČNÝ, J. „NA KAMÉNKÁCH“ – Brno, Černovice. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.07.2017 - 31.07.2017 (umělecký výkon)
Mozaika v Krásensku. (realizace)
DULENČÍN, J. Rekonstrukce bytu Slovákova Brno. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.07.2017 - 11.07.2017 (umělecký výkon)
JANKOVICHOVÁ, L. Institut vesnické architektury. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.07.2017 - 03.09.2017 (umělecký výkon)
Revitalizace ostrovačické prelatury. (projekt)
MAKOVSKÝ, Z. Busta bývalého prezidenta Václava Havla. Hotel Prezident, Karlovy Vary, Česká republika, Karlovy Vary, 03.07.2017 - 03.07.2017 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B. Camera Obscura. real:interiér pro mediální prezentaci, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.07.2017 - 03.07.2017 (umělecký výkon)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. Viladům Preslova. Preslova 73, Brno (realizace)
PALAŠČÁK, M. Gruzínská literatura v kostce. real:výstavní stánek, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.07.2017 - 31.07.2017 (umělecký výkon)
SERENČKO, I.; SMRŽOVÁ, K.; ORAVA, J.; ZMRZLÝ, R. WAGON 017/Svitava-pod-parou/. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.07.2017 - 01.07.2018 (umělecký výkon)
STRNAD, M. Kostel ve městě. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.06.2017 - 30.06.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MLÉČKA, J.; MAREK, J.; BAKALÍKOVÁ, V.; MENŠÍK, D.; MÁJEK, J.; MRLINOVÁ, L.; DOČEKALOVÁ, V.; ŠMEJKAL, J.; HRONOVSKÁ, T.; CIHLÁŘ, J.; DARDA, L.; MRLÍKOVÁ, M.; GALKOVÁ, I.; VÍTKOVÁ, K.; ZVOLSKÁ, T.; LENČÉŠOVÁ, L.; SCHLEIDER, J. Svaté místo Hostýn. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 24.06.2017 - 30.09.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MLÉČKA, J. Svaté místo Hostýn (architektonické řešení). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 24.06.2017 - 30.09.2017 (umělecký výkon)
KUDA, D. Novostavba rodinného domu na p.č.144 a 145, k.ú. Řícmanice. (realizace)
CHROBOCZKOVÁ, A.; GRÍSOVÁ, P. Studenti pro Brno. Místodržitelský palác na Moravském náměstí (výstava tématická)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. Štajnhaus. real:rekonstrukce historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2017 - 01.06.2017 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. Kavárna pod obrazy. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2017 - 01.06.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Interiér rodinného domu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2017 - 01.06.2017 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; VEPŘEKOVÁ, A.; KUČÍRKOVÁ, V.; KUBÍČKOVÁ, K.; NEKOLNÁ, A.; VALÍČKOVÁ, H.; LAZOR, M.; KUČERA, V.; ŠTUŘÍKOVÁ, B.; HORÁKOVÁ, K. Knihovna na křižovatce. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.05.2017 - 20.06.2017 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; SLÁDEČEK, S.; VEPŘEKOVÁ, A. Židovská stezka. real: Městský mobiliář, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 19.05.2017 - 19.05.2017 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M.; GALE, R. Nájemní bydlení/zapomenutý segment české architektury-včera, dnes a zítra. gal:Galerie Jaroslava Fragnera, Česká republika, Praha, 16.05.2017 - 16.06.2017 (umělecký výkon)
ŠTUŘÍKOVÁ, B.; ŽALMANOVÁ, P. Duchovní prostor. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.05.2017 - 07.11.2017 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Výstava studentských projektů - Revitalizace nádražní budovy v Ústí nad Orlicí. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 13.05.2017 - 13.07.2017 (umělecký výkon)
KRÁLÍK, M. Červená královna. PVA EXPO PRAHA, Česká republika, Praha, 09.05.2017 - 12.05.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JEMELKA, V. Liturgická úprava kostela sv. Cyrila a Metoděje v Žešově. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.05.2017 - 09.05.2017 (umělecký výkon)
SVOBODA, M.; HELEŠIC, D. NECHTĚNÉ DĚDICTVÍ: Akce D. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.05.2017 - 29.05.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Muzeum Kroměřížska - expozice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.05.2017 - 02.05.2017 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Viladům Preslova. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.05.2017 - 01.05.2017 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. RD Chelčického Brno. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.04.2017 - 30.04.2017 (umělecký výkon)
KUDA, D. Montessori školička v Prštném. (realizace)
SEDLÁK, J. Nechtěné dědictví / výstava architekta Jana Dvořáka /. real:muzeum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.04.2017 - 02.07.2017 (umělecký výkon)
OBRŠÁL, N.; FEŇO, R.; KUBÁT, J.; HERÁLECKÝ, J. Chirurgické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 18.04.2017 - 20.10.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Galerie vína s rotundou, degustačními sklepy a podzemím. real:vinařství, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.04.2017 - 11.04.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Galerie Vína s degustačními sklepy. real:interiér obchodu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.04.2017 - 11.04.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Naše třída-Tadeusz Slobodzianek. Divadlo Polárka, Česká republika, Brno, 08.04.2017 - 08.04.2017 (umělecký výkon)
HORA, J.; VEISSER, J.; HORA, B. Lávka ke studánce. real:most, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.04.2017 - 01.04.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dům Vyškov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.04.2017 - 01.04.2017 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Liturgická úprava Velké Turovce. Velké Turovce, SK (realizace)
ŠIMONÍK, L. Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky současného umění.. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.03.2017 - 20.03.2017 (umělecký výkon)
JURÍČKOVÁ, B.; KAŽIMÍR, O. reSITE pavilon. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 18.03.2017 - 18.03.2017 (umělecký výkon)
ŠIMONÍK, L.; MAKOVSKÝ, Z. DOSTAVBA OBJEKTŮ FA + FAVU NA ÚDOLNÍ. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.03.2017 - 14.03.2017 (umělecký výkon)
SOLÁR, M.; HORA, J. Městský sál ve Znojmě. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.03.2017 - 14.03.2017 (umělecký výkon)
HUSÁROVÁ, A.; ŠEBÁNEK, J. BETON V OBLACÍCH. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.03.2017 - 14.03.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Přestavba a přístavba rodinného domu v Rousínově. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2017 - 16.12.2017 (umělecký výkon)
ADAMEC, E. To Shui Ming Muzeum. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2017 - 31.03.2017 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. NÁROŽNÍ BYTOVÝ DŮM. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2017 - 01.03.2017 (umělecký výkon)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J.; KŘÍŽOVÁ, I. Design interiéru ateliéru. Preslova 73, Brno 602 00 (realizace)
ŠŤASTA, J. Liturgická úprava, Kučerov. (projekt)
ŠŤASTA, J. Návrh zpovědnice, Újezd u Brna. (projekt)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; PALACKÝ, J.; HORÁKOVÁ, E.; BULKOVÁ, K.; ZOBAČOVÁ, E.; ŠANA, V.; TOMASCHEK, A.; ŠMÍDOVÁ, L.; ŠPERLOVÁ, Z.; PTÁČEK, M.; MOTTL, M. Ohraničení. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.02.2017 - 20.03.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; PALACKÝ, J. Ohraničení (architektonické řešení). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.02.2017 - 20.03.2017 (umělecký výkon)
BĚLICA, O.; JINDRÁK, M.; ADAMUS, J. Soutěž Umělecká ulice. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.02.2017 - 15.02.2017 (umělecký výkon)
BARNAT, J.; BAJER, M.; PROKEŠ, J.; BEZDĚK, O. Vytvoření funkčního vzorku (zkušebního přípravku) pro ověřování vybraných materiálových vlastností vyvinutého produktu. Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební. (funkční vzorek)
HALTOF, V. Vizuální styl Ústavu konstruování. Ústav konstruování, Česká republika, Brno, 08.02.2017 - 08.02.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rekreační objekt v Ořechově. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.02.2017 - 01.02.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Studie úprav prostoru ul.Ignáce Stuchlého. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.02.2017 - 01.02.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dům Batelov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.02.2017 - 01.02.2017 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Zimní zahrada a pergola bytu v Brně. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.01.2017 - 31.01.2017 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. RODINNÝ DŮM "KRAML". PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.01.2017 - 31.01.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. RD Dolní Kounice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 26.01.2017 - 26.01.2017 (umělecký výkon)
KAFTAN, M.; KOVAŘÍKOVÁ, P. Spine pro Brno - Meeting joint. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.01.2017 - 01.09.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J.; TOMAN, R. Obecní dům Moravské Bránice. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.01.2017 - 06.01.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Přestavba rodinného domu v Brně na ulici Palouk. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2017 - 02.12.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Vestavba domu do historické průmyslové haly. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2017 - 02.11.2017 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. městská tržnice na zelném trhu brno. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2017 - 01.06.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Chata Zadní Telnice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2017 - 02.01.2017 (umělecký výkon)
ADAMEC, E. Tři karyatidy. ADAMEC studio Ltd. Hong Kong, Hongkong, Hong Kong, 01.01.2017 - 31.01.2017 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; PEKÁR, P.; PÁGO, T.; MIKESKOVÁ, D.; HOLÁN, M. Revitalizace středu obce Bílovice nad Svitavou. real:soubor polyfunkčních objektů - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2017 - 01.01.2017 (umělecký výkon)


2016
MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Silikátový reprofilační materiál ECONOMY. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován. (funkční vzorek)
MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Silikátový reprofilační materiál PREMIUM. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován. (funkční vzorek)
MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. Kotevní expanzní materiál na silikátové bázi - PREMIUM s vysokou teplotní odolností. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován. (funkční vzorek)
MELICHAR, T.; VACULA, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Strukturovaná povrchová úprava kompatibilní pro cementotřískové desky – pro strojní aplikaci. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován. (funkční vzorek)
HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. Kotevní materiál na polymerní bázi - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNEK, M.; VYHNÁNKOVÁ, M. HighTech polymerní zálivkový materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B. Polymerní reprofilační materiál - ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B. Polymerní reprofilační materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
VALTR, M.; KLAPETEK, P. Polohovací systém pro rastrovací mikroskopy vyrobený technikou 3D tisku. RG1.5 (funkční vzorek)
RULLER, I. Ivan Ruller, výběr z prací. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.12.2016 - 19.02.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Alergologie - rehabilitační bazén s technickým zázemím. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.12.2016 - 09.12.2016 (umělecký výkon)
SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š. Architektura výstavy „Jak to vlastně tenkrát bylo. Devadesátky u Dobrého pastýře“. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 08.12.2016 - 09.02.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. vstupní prostory a zahradní pravy vily. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2016 - 01.12.2016 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Sarkofág b.Huyna a relikviář bl. Karla I. v klášterním kostele sester Těšitelek v Rajhradě. Klášter sester Těšitelek, Rajhrad (realizace)
ŠŤASTA, J. Realizace mateřské školy, Moravské Budějovice. Ulice Komenského, v areálu Domova svatého Antonína, Moravské Budějovice (realizace)
PERNICA, D.; TOPOLÁNEK, D.; BABKA, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, P.; BAJER, M. Prototyp kombinovaného indikátoru poruchových stavů. http://e-mega.cz/DL/MEg614T/ (prototyp)
DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P. Vytvrzení povrchu silikátových podlah. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P. Ošetření povrchu pro zvýšení chemické rezistence. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P. Ošetření povrchu pro zamezení průniku kapalin. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
ŠEBÁNEK, J.; ANTL, R. Pamětní deska studenta Pavla Švandy. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 17.11.2016 - 14.02.2018 (umělecký výkon)
KADAŇKA, P. Pokoje 5 - Ulovená hvězda. Containall, Česká republika, Praha, 11.11.2016 - 20.11.2016 (umělecký výkon)
BURYOVÁ, T.; DANIEL, J.; KRISTEK, J. Elementary Sound. real:galerie, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.11.2016 - 13.11.2016 (umělecký výkon)
KRISTEK, J.; HELEŠIC, D.; PŮČEK, O.; SVOBODA, M.; HALINÁR, M.; TROJANOVÁ, K.; MAREČKOVÁ, K.; MUŠKOVÁ, M. NA BRNO DOBRÝ. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.11.2016 - 20.11.2016 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Propagační tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2017/2018. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 01.11.2016 - 04.11.2016 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Novostavba rodinného domu v Podolí u Brna. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2016 - 01.11.2016 (umělecký výkon)
KRISTEK, J.; HALINÁR, M.; HELEŠIC, D.; SÝKOROVÁ, A.; TROJANOVÁ, K.; PŮČEK, O.; BURYOVÁ, T.; SEDLÁK, J. ZA HRANICÍ FARMAKONU. VÝSTAVA, 26.10.2016 - 26.11.2016 (umělecký výkon)
LANGNEROVÁ, K. Imaginárium. Městská knihovna, pobočka čítárna Avion, Česká republika, Český Těšín, 20.10.2016 - 30.11.2016 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Městské zásahy Brno - Předprostor Pedagogické fakulty v Brně na ulici Poříčí. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 18.10.2016 - 18.10.2016 (umělecký výkon)
ŽALMANOVÁ, P.; HRONČEKOVÁ, B. "Židla". real: Design nábytku v limitovaných sériích, autorská tvorba, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 17.10.2016 - 30.10.2016 (umělecký výkon)
BOHÁČ, DRÁPAL, HRABEC, HRUBÝ Diecézní muzeum Brno - Karel IV. - sakrální architektura . (výstava tématická)
ZÍKA, V. Znojmo 1500 AD. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 05.10.2016 - 30.10.2016 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Arch. studie rekonstrukce a stavební úpravy - rodinný dům v Rohozci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.10.2016 - 03.10.2016 (umělecký výkon)
KAFTAN, M. Samorost dřevěná kola. Bicycle shop, Rakousko, Vídeň, 01.10.2016 - 01.01.2018 (umělecký výkon)
NOVÝ, V.; HAVLÍČEK, T. Spolkový dům Ratíškovice. real:polyfunkční budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 28.09.2016 - 28.09.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; PEJPEK, T. Charitní domov Olomouc - Řepčín. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 16.09.2016 - 16.09.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; BĚLICA, O.; JINDRÁK, M. Krajina jako dílo. gal:Regionální Muzeum v Mikulově, Česká republika, Mikulov, 08.09.2016 - 27.11.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; KOLÁŘ, V. Kaple cestou. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 07.09.2016 - 07.09.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Bytový dům Dolany. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2016 - 01.09.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JEMELKA, V. liturgická úprava kostela sv. Jakuba v Břestě. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2016 - 01.09.2016 (umělecký výkon)
BOHÁČ, DRÁPAL, HRABEC, HRUBÝ Bienale Zpřítomnění IX - Dolní Kounice. (výstava tématická)
MATOUŠKOVÁ, P.; MATOUŠKOVÁ, I. Přestavba a interiér v RD v Moravském Písku. real:rekonstrukce rodinného domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.08.2016 - 30.08.2016 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; ŠMÍDEK, P.; WENK, N.; STARZAK, J.; STREBICKI, D.; RUTKOWSKA, I.; KOWALSKI, H. Mood for Wood. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 29.08.2016 - 06.09.2016 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S.; NOVOTNÁ, T.; MATOUŠEK, J. MULTIFUNKČNÍ OBJEKT – NÁMĚSTÍ SVOBODY JANSKÉ LÁZNĚ. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2016 - 30.09.2016 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T.; KUBAČKA, J. Individuální postele. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2016 - 01.08.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Viniční majer Jaroslavice. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.07.2016 - 07.08.2016 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; LEVÍČKOVÁ, L.; HUDEC, A.; VALÍČEK, M. Revitalizace a dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.07.2016 - 17.11.2016 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Chata Brno-Bystrc. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 08.07.2016 - 23.09.2016 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Obnova fasády statku v Borovnici, Vysočina. real:rekonstrukce historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.07.2016 - 04.07.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JEMELKA, V. Liturgická úprava kostela sv. Bonifáce v Liberci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.06.2016 - 30.06.2016 (umělecký výkon)
HALTOF, V. INVENT ARENA 2016. INVENT ARENA 2016, Česká republika, Třinec, 20.06.2016 - 22.06.2016 (umělecký výkon)
DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; BOHÁČ, I. Chrámy na dlani, chrámy v srdci. Centrum baroka Mariánská Týnice, Muzeum Západočeského kraje (výstava tématická)
ŽALMANOVÁ, P.; KUČERA, V. Židle Kris. Technické muzeum v Brně, Česká republika, Brno, 16.06.2016 - 16.06.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J. ALTWASSER: Na cestě domů. gal:Galerie Architektury Brno, Česká republika, Brno, 16.06.2016 - 10.07.2016 (umělecký výkon)
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc., doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. Panská sídla jižní Moravy - budoucnost zámku Valtice. Stálá expozice Muzea Západočeského kraje, klášter v Mariánské Týnici (výstava tématická)
GALEOVÁ, N.; ŠMÍDEK, P.; FRANTIŠÁK, L. Nové srdce Tuřan. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.06.2016 - 24.06.2016 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Jak oživit ztichlou továrnu?. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.06.2016 - 22.06.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; ČUČKA, P.; KŮS, M. Filharmonie v Českých Budějovicích. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 08.06.2016 - 08.06.2016 (umělecký výkon)
HORA, J. Stůl ztrámů. real: Design nábytku pro malosériovou a kusovou výrobu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. Butik Brusinky. real:náměstí, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. OPTIKA. real:interiér obchodu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. OPTIKA. real:náměstí, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; JINDRÁK, M. Poveglia - Univerzitní ostrov v Benátské laguně. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; BUGANSKÁ, P. Annahof – obnova areálu Annenského dvora. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MIHOLA, V. Annahof – obnova areálu Annenského dvora. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; OBRŠÁL, N. Annahof / Absolutní absence. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. Panská sídla jižní Moravy - studie pro Vyškov, historické sídlo biskupství. Stálá expozice Muzea Západočeského kraje, klášter v Mariánské Týnici (výstava tématická)
PAVLOVSKÝ, T.; KUBAČKA, J. Nové logo Frýdku - Místku. NOVÁ ZNAČKA MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK, KONCEPČNÍ VIZUÁLNÍ IDENTITA MĚSTA, Česká republika, Frýdek Místek, 31.05.2016 - 31.05.2016 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Interiéry rodinného domu v České. real:interiér rodinného domu , Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.05.2016 - 31.05.2016 (umělecký výkon)
HRABEC, J.; DRÁPAL, J.; BOHÁČ, I. Baroko a jeho svět. Stálá expozice Muzea Západočeského kraje, klášter v Mariánské Týnici (výstava tématická)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A.; GLOSOVÁ, D.; BÍMOVÁ, M. Lesná? Lesná!. Brno (výstava tématická)
ZEMÁNKOVÁ, H. Re-Fact Livorno. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.05.2016 - 29.05.2016 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Vizuální styl cyklo/ski-servisu a jeho aplikace. Cykloservis KUFIČ, Česká republika, Třinec, 19.05.2016 - 19.05.2016 (umělecký výkon)
BOHÁČ, I., DRÁPAL, HRABEC, HRUBÝ Karel IV. - sakrální architektura. (výstava tématická)
KADAŇKA, P. Památník Jana Palacha ve Všetatech. sout:VÝTVARNÉ A PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ VÝSTAV NÁRODNÍHO MUZEA, Česká republika, Praha, 05.05.2016 - 10.05.2016 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Vikýře rodinného domu v Brně Komíně. real:rekonstrukce části objektu, Česká republika, bez rozlišení města, 02.05.2016 - 02.05.2016 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Vila v Brně-Jundrově. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 22.04.2016 - 16.09.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; ŠEŠULKOVÁ, M. Skautská klubovna Arnošta Vršky. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.04.2016 - 20.04.2016 (umělecký výkon)
VRABELOVÁ, R. Constructive Alps. (výstava zahraniční)
PAVLOVSKÝ, T. Rešení Brněnského nádraží ve stávající poloze. sout:Budoucnost centra Brna, Česká republika, Brno, 15.04.2016 - 15.04.2016 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; POSLUŠNÁ, I. Kostky na Lesné. Brno (workshop studentský)
ČUČKA, P.; KŮS, M.; PALENČAR, O.; VILÍMKOVÁ, R.; VAŠUT, Š. Berlin University Residences. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.04.2016 - 27.05.2016 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S.; KRAUS, D. V hlavě architekta. gal:Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 01.04.2016 - 30.06.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; TOMAN, R.; KVAPILOVÁ, T.; STÝBLO, J. SOKEC – Společensko kulturní centrum. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.03.2016 - 31.03.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; NOVOTNÁ, T. Rozšíření hřbitova v Hostivaři. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.03.2016 - 31.03.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Místa bez vědomí. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 23.03.2016 - 08.04.2016 (umělecký výkon)
Postaveno ve švýcarských horách. (workshop zahraniční)
Postaveno ve švýcarských horách. (výstava zahraniční)
Artscape Norway. (workshop zahraniční)
ZEMÁNKOVÁ, H. Ouessant Fascinantes esculturas em pedra. Galeria Municipal Auditório Municipal Elvino Pereira, Portugalsko, Macao, 09.03.2016 - 19.03.2016 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Rekonstrukce rodinného domu Rozseč nad Kunštátem. real:rekonstrukce rodinného domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2016 - 01.03.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Odborný léčebný ústav Pasohlávky. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2016 - 01.03.2016 (umělecký výkon)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. ... další kroky. Bratislava (výstava tématická)
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANĚK, M. Rekonstrukce rodinného domu v Obřanech. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.02.2016 - 24.11.2016 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANĚK, M. Rekonstrukce domu v Rozdrojovicích. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.02.2016 - 05.12.2016 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; EICHLER, Z.; EICHLEROVÁ, E.; VALOVÝ, P. Územní studie "Jižní centrum - Brno. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.02.2016 - 31.05.2016 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; GALE, R.; BUREŠ, D.; PASTERNÝ, R. Horské apartmány Filipovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.02.2016 - 01.09.2016 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Rekonstrukce historického domu . Drnovice (projekt)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BAJER, M.; MOTYČKA, V.; SUCHOMELA, J.; SUCHOMELA, J. Lepené obvodové pláště budov s kotvícími prvky se zvýšenou odolností vůči korozi. DOSTING, spol. s r.o. Košinova 2116/19 612 00 Brno (ověřená technologie)
SLÁDEČEK, S. Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Divadlo Bolka Polívky, Česká republika, Brno, 16.01.2016 - 20.12.2016 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Host-kanceláře nakladatelství. real:interiér části historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.01.2016 - 01.09.2016 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J.; NOVÁK, J.; SAARINEN, S. Skládaný interiérový pavilon ORIgloo. Ústav prostorové tvorby Fakulty architektury VUT v Brně (funkční vzorek)
SLÁDEČEK, S. RAPOS-administrativní budova, sídlo stavební firmy. real:administrativní budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.01.2016 - 20.12.2016 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANĚK, M. Rekonstrukce rodinného domu v Brně. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.01.2016 - 10.08.2016 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Rodinný dům Uherský Brod – Újezdec. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2016 - 20.12.2016 (umělecký výkon)


2015
MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P.; BYDŽOVSKÝ, J. Hydroizolační injektážní gel s podílem druhotných surovin. Betosan, s.r.o. Na Dolinách 23 147 00, Praha 4 (prototyp)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P. Provádění finálních vrstev podlah pro extrémní nároky na provozní podmínky. BETOSAN, s. r. o. Na Dolinách 28 147 00 Praha 4 (ověřená technologie)
FRANTIŠÁK, L.; ŠTANCL, M.; MIHALÁK, P.; SAIDA, O. Urbanistická studie lokality Kostelíček v Brně Líšni. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 15.12.2015 - 15.12.2015 (umělecký výkon)
JURA, P. Novostavba rodinného domu Domamyslice. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.12.2015 - 09.12.2015 (umělecký výkon)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Polymerbeton PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Podlahový nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M. Podlahový nátěr ekonomický - ECONOMY, využívající druhotné suroviny. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Ochranný nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
MIKULÁŠEK, D.; KUMSTÁTOVÁ, N.; ŠTÝBNAR, V.; VIK, O.; BOUŠKOVÁ, L.; PAVLOVSKÁ, R. Novostavba mateřské školy Pod Vartou v Semilech. sout:NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD VARTOU V SEMILECH, Česká republika, Semily, 07.12.2015 - 07.12.2015 (umělecký výkon)
OBR, P.; JAVORSKÝ, T.; KOUSAL, P.; MODLITBA, Z. ARCMAPY. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.12.2015 - 31.12.2015 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Bedřicha Rozehnala. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.12.2015 - 01.12.2015 (umělecký výkon)
HALTOF, V.; KŘENEK, L. Design krytu terminálu docházkového systému. DUHA system, s. r. o., Česká republika, Brno, 01.12.2015 - 01.12.2015 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Návrh a úpravy interiéru firmy Strojírenský zkušební ústav. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2015 - 01.12.2015 (umělecký výkon)
FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P. Silikátový potěr na bázi alternativních surovin pro extrémní mechanické namáhání. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P. Silikátový potěr pro extrémní mechanické namáhání. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P. Adhezní můstek pro fixaci potěru k podkladu při nepříznivých podmínkách aplikace. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; ŽIŽKOVÁ, N.; KREJČÍ, P. Adhezní můstek pro fixaci potěru k podkladu při standardních podmínkách aplikace. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
KRISTEK, J.; ŽÁČKOVÁ, M.; KORYČÁNEK, R. Hands - on Urbanism: 1850 - 2012. gal:Moravská galerie v Brně, Česká republika, Brno, 27.11.2015 - 17.01.2016 (umělecký výkon)
ŠLAPETA, V. Adolf Benš. gal:Národní technická knihovna v Praze, Česká republika, Praha 6, 26.11.2015 - 29.01.2016 (umělecký výkon)
POSLUŠNÁ, I. První kroky. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 23.11.2015 - 04.12.2015 (umělecký výkon)
JURA, P. Bytové domy U Splavu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 18.11.2015 - 18.11.2015 (umělecký výkon)
DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M. Technologie sanace sypaných hrází. Hradecký Písek a.s. Žižkova 63 616 00 Brno (ověřená technologie)
MIKULÁŠEK, D.; MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L.; VALÍČEK, M. Jiřího náměstí v Poděbradech. sout:JIŘÍHO NÁMĚSTÍ V PODĚBRADECH, Česká republika, Poděbrady, 13.11.2015 - 13.11.2015 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Základní umělecká škola v Dolních Bojanovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 13.11.2015 - 13.11.2015 (umělecký výkon)
ŠLAPETA, V. Bohuslav Fuchs. gal:Galerie Architektury Brno, Česká republika, Brno, 10.11.2015 - 10.12.2015 (umělecký výkon)
ŠEBÁNEK, J. Hlavice praporu Sokol Brno I.. Sokol Brno I, Česká republika, Brno, 09.11.2015 - 09.11.2015 (umělecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce rodinného domu Helceletova. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.11.2015 - 09.11.2015 (umělecký výkon)
POSLUŠNÁ, I.; ARMUTIDISOVÁ, I. DUhA - design, umění, architektura na VUT. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 05.11.2015 - 19.11.2015 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Propagační tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2016/2017. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 03.11.2015 - 06.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Zátiší. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. David a Goliáš. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Bohuslava Fuchse. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 5. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 4. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. význam znaku 3. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 2. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 1. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Novostavba rodinného domu v Troubsku na p.č. 1442/60, k.ú. Troubsko, Brno-venkov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
JURA, P. Novostavba rodinného domu Kovaříkova. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Rodinný dům. Těrlicko (projekt)
DOČKAL, P.; ŠMERDOVÁ, V.; ŠINDELÁŘOVÁ, A.; ČEPELKA, M.; BARTOŠ, D.; IVANOVÁ, K.; KAŠPAROVÁ, T.; SOPOUŠKOVÁ, P.; JELEN, V.; RYNEŠ, Z. Radio Brněnská škola. Pokoje, Palác Conrainall, Česká republika, Praha, 23.10.2015 - 01.11.2015 (umělecký výkon)
NOVÝ, V. interiér podkrovního bytu v Brně. real:bytový dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 19.10.2015 - 19.10.2015 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Re-FACT, International workshop on industrial heritage, Livorno Itálie. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.10.2015 - 17.10.2015 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Vladimíra Karfíka. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 05.10.2015 - 05.10.2015 (umělecký výkon)
BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K. Green Roof Steep-sloped platforms. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno (funkční vzorek)
BEČKOVSKÝ, D.; KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J.; VLACH, F.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P. EnviHut - Relocatable Test Hut. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno (funkční vzorek)
HALTOF, V. Vizuální styl a design výrobků pro firmu Mamma Tea. Startup Harvest 2015, Česká republika, Ostrava, 10.09.2015 - 10.09.2015 (umělecký výkon)
MIKULÁŠEK, D.; MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L. Obnova náměstí krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích. sout:Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích, Česká republika, Řevnice, 07.09.2015 - 07.09.2015 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JEMELKA, V.; DEMEK, P.; MAREK, J. Úprava klášterní kaple. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2015 - 01.09.2015 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Přestavba budovy bývalé Moděvy na bytový dům, Kladky. real:bytový dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 22.08.2015 - 22.08.2015 (umělecký výkon)
JURA, P. Vila Plástky. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.08.2015 - 20.08.2015 (umělecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce areálu radnice v Židlochovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.08.2015 - 14.08.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 6. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 03.08.2015 - 03.08.2015 (umělecký výkon)
DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; MÜLLER, J. Injektážní směs HPA 1530. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno (funkční vzorek)
DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; MÜLLER, J. Injektážní směs HPA 1445. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno (funkční vzorek)
NOVÝ, V.; HAVLÍČEK, T. Plavecký bazén Písek. sout:PLAVECKÝ BAZÉN - PÍSEK, Česká republika, Písek, 13.07.2015 - 13.07.2015 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Aristotela. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.07.2015 - 01.07.2015 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J. Architektura nedostatku. gal:Galerie Architektury Brno, Česká republika, Brno, 30.06.2015 - 17.07.2015 (umělecký výkon)
BUREŠ, D.; ŠEŠULKOVÁ, M.; GALEOVÁ, N. Výstava Completed 2015!. gal:Moravská galerie v Brně, Česká republika, Brno, 19.06.2015 - 04.07.2015 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Barokní krajinou Jaroslavicka. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 17.06.2015 - 30.06.2015 (umělecký výkon)
GERŽOVÁ, Y.; DÝR, P.; MATOUŠKOVÁ, P.; MINIBERGEROVÁ, K. Revitalizace zemědělského družstva v Doubravníku. sout:Revitalizace bývalého areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník, Česká republika, Praha, 11.06.2015 - 11.06.2015 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Platona. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.06.2015 - 01.06.2015 (umělecký výkon)
SVOBODOVÁ, Š.; SEDLÁK, J. Kolekce. Muzeum umění Olomouc, Česká republika, Olomouc, 27.05.2015 - 12.10.2015 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Ječmeniště. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.05.2015 - 30.05.2015 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Workshop international d´architecture Troyes, Francie. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.05.2015 - 22.05.2015 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Územní plán Pravlov. real:park, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 13.05.2015 - 13.05.2015 (umělecký výkon)
HORÁKOVÁ, E.; KOPÁČIK, G. Přehlídka diplomových prací 2015 ČKA - Ztracená místa uvnitř Brna. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 12.05.2015 - 12.05.2015 (umělecký výkon)
SMRŽOVÁ, K.; MLÉČKA, J. Přehlídka diplomových prací 2015 ČKA - Železnice - variabilní prostor. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 10.05.2015 - 10.05.2015 (umělecký výkon)
ŠROLOVÁ, A.; MLÉČKA, J. Být v krajině. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 10.05.2015 - 10.05.2015 (umělecký výkon)
LIDMILA, J.; NOVÁK, J.; ZDAŘIL, Z. Bezlubový interiérový stůl. Turistické informační centrum, Radnická 4, Brno, 60200 (funkční vzorek)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Sokrata. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 04.05.2015 - 04.05.2015 (umělecký výkon)
CHYBÍK, O.; KRIŠTOF, M. Český pavilon EXPO v Miláně. real:výstavní pavilon, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.05.2015 - 01.05.2015 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Interiér bytu Michalova. Brno (projekt)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. Československý Red Bull Tour Bus. real:interiér pro mediální prezentaci, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 29.04.2015 - 28.08.2015 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Barokní krajinou 2014. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 22.04.2015 - 30.04.2015 (umělecký výkon)
POSLUŠNÁ, I. První kroky. gal:Dvorana-FA STU Bratislava, Slovensko, Bratislava, 13.04.2015 - 26.04.2015 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V.; JAVORSKÝ, T. Architektonická studie Penzionu pro ,,aktivní,, seniory v Hartvíkovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.04.2015 - 01.04.2015 (umělecký výkon)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A.; GLOSOVÁ, D.; BÍMOVÁ, M. První kroky .... Bratislava (výstava tématická)
SVOJANOVSKÝ, V. Návrh interiéru a stavebních úprav na rodinném domě v České u Brna č.p.364. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.03.2015 - 31.03.2015 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. Putovní výstava Slavné stavby Bohuslava Fuchse. Výstavní síň architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Česká republika, Všechovice, 24.03.2015 - 24.03.2015 (umělecký výkon)
KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K.; KOPÁČIK, G. Přehlídka diplomových prací 2015 ČKA - Moje náměstí - hodnocení kvality náměstí. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 24.03.2015 - 24.03.2015 (umělecký výkon)
PALENČAR, O.; ČUČKA, P.; KRÁTKÁ, B.; SOUKUPOVÁ, V.; KOPÁČIK, G. Přehlídka diplomových prací 2015 ČKA - Brněnská okružní třída - léčba města. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 24.03.2015 - 24.03.2015 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Projekt EU Erasmus+, Apheleia, Macao, Portugalsko. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 19.03.2015 - 28.03.2015 (umělecký výkon)
HAVLIŠ, K. REVITALIZACE DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V CHEBU S NÁVAZNOSTÍ NA JÁNSKÉ NÁMĚSTÍ. SOUT:SOUTĚŽNÍ NÁVRH, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.03.2015 - 03.03.2015 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Rekonstrukce interiéru penzionu Lion v Modřicích. real:interier celé budovy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.03.2015 - 02.03.2015 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L. Územní studie - Blok Ponávka - Cejl - Kornerova - Bratislavská. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.03.2015 - 02.03.2015 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Šelepova No1. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2015 - 01.03.2015 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Interiér bytu Spojilská. Pardubice (projekt)
JAVORSKÝ, T. Vinařství Lahofer. sout:soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství, Česká republika, Brno, 15.02.2015 - 15.02.2015 (umělecký výkon)
JURA, P.; STEUER, P.; GALLO, R. Rekonstrukce kláštera v Chebu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.02.2015 - 11.02.2015 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Císařský ostrov v Praze. soukromý investor, Česká republika, Praha, 01.02.2015 - 31.05.2015 (umělecký výkon)
HAVLIŠ, K. AEDECC – AEDIFICIA ECCLESIAE „STUDIE K ZACHOVÁNÍ A REVITALIZACI STÁVAJÍCÍCH CÍRKEVNÍCH STAVEB V DOLNÍM RAKOUSKU A NA JIŽNÍ MORAVĚ“ (2013 – 2015). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 22.01.2015 - 28.02.2015 (umělecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. Viladům Lužická. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 19.01.2015 - 19.01.2015 (umělecký výkon)
ŠLAPETA, V. Brno, the city of Bauhaus Spirit. real:galerie, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.01.2015 - 15.02.2015 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Stavební úpravy rodinného domu č.1 Rozseč nad Kunštátem. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2015 - 01.01.2015 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. dům v domudomu. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2015 - 24.07.2015 (umělecký výkon)
HYBSKÁ, B.; RIABIČ, M. Prodejna TON Pardubice. real:interiér obchodu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2015 - 01.03.2015 (umělecký výkon)
HYBSKÁ, B.; MUSIL, R.; PEŠÁK, J. Expozice Moravský kras. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2015 - 30.09.2015 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Rodinný dům. Ježkovice (projekt)


2014
ŽIŽKOVÁ, N.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. BETADEKOR MP – minerální omítka s modelační strukturou využívající skelný recyklát. THD, STOMIX (funkční vzorek)
ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. BETAFORM S-08 – správková hmota pro opravu pórobetonu využívající strusku a popílek. THD, STOMIX (funkční vzorek)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. BETAFORM LT1 – lehčený samonivelační potěr využívající popílek. THD, STOMIX (funkční vzorek)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 4. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (ověřená technologie)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 3. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (ověřená technologie)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 2. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (ověřená technologie)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 1. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (ověřená technologie)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODIČKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; PAVLÍKOVÁ, J.; VALKO, V. certifikovaný výrobek ANK 3. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice (funkční vzorek)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODIČKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; PAVLÍKOVÁ, J.; VALKO, V. certifikovaný výrobek ANK 2. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice (funkční vzorek)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VALKO, V.; PAVLÍKOVÁ, J.; URBÁNEK, B.; VODIČKOVÁ, E. certifikovaný výrobek ANK 1. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice (funkční vzorek)
PELČÁK, P. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. real:soubor polyfunkčních objektů - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.12.2014 - 15.12.2014 (umělecký výkon)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN M CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkční vzorek)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN S CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkční vzorek)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN TH CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkční vzorek)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN ADH 2K. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkční vzorek)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN SF 2K. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkční vzorek)
PAVLOVSKÝ, T. Refreš/h/ - Industra. Česká televize, Česká republika, Praha, 13.12.2014 - 13.12.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P.; RUSÍN, T.; WAHLA, I. Obecní dům Brno & hosté 2014. gal:Galerie Architektury Brno, Česká republika, Brno, 09.12.2014 - 09.12.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rozhledna Pekelný Kopec. Rozhledna Pekelný Kopec, Česká republika, Třebíč, 05.12.2014 - 05.12.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Projekt interiéru skyboxů stadionu AC Sparta Praha. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2014 - 01.12.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Územně-technické prověření obsluhy území Pod Palackého vrchem. Statutární Město Brno, Česká republika, Brno, 01.12.2014 - 01.12.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Wilhelm – Leuschner Platz, Lipsko. ., Německo, Lipsko, 01.12.2014 - 01.12.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům Kociánka. Brno - Kociánka, Česká republika, Brno, 01.12.2014 - 31.12.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Rekonstrukce a dostavba areálu AC Sparta, Praha – Letná. AC Sparta Praha, Česká republika, Praha, 01.12.2014 - 01.12.2014 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Refreš/h/ - Gahurův prospekt. Česká televize, Česká republika, Praha, 29.11.2014 - 29.11.2014 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. 12. aukční salon výtvarníků. Národní galerie, Veletržní palác, Česká republika, Praha, 27.11.2014 - 14.12.2014 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Refreš/h/ - Kryt Studénka. Česká televize, Česká republika, Praha, 22.11.2014 - 22.11.2014 (umělecký výkon)
DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E. Ověření parametrů funkčního vzorku popílkového pórobetonu s maximálním podílem fluidního popílku Poříčí. PORFIX CZa.s. Kladská 464 541 03 Trutnov (funkční vzorek)
DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E. Ověření parametrů funkčního vzorku popílkového pórobetonu třídy P2-420. PORFIX CZ a.s. Kladská 464 541 03 Trutnov (funkční vzorek)
ŠPAČKOVÁ, E.; GLOSOVÁ, D. Městská krajina Vozovna Poruba. Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, Česká republika, Ostrava, 11.11.2014 - 11.11.2014 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Propagační tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2015/2016. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 04.11.2014 - 06.11.2014 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Lovci ve sněhu. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.11.2014 - 30.11.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce obřadní síně v Židlochovicích. real:interier radnice, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2014 - 30.11.2014 (umělecký výkon)
DRÁPAL, J. Kostel - Kostelec u Jihlavy. real:interier významného historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2014 - 01.11.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Obytný soubor Panorama – 2.ETAPA, Brno – Bystrc. Moravská stavební – INVEST, a.s.,, Česká republika, Brno, 01.11.2014 - 01.11.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P.; HYBSKÁ, B. Pelčák - Hybská. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 27.10.2014 - 07.11.2014 (umělecký výkon)
JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E. Technologie výroby pórobetonu pevnostní třídy P2-420 s využitím fluidních popílků. PORFIX CZ a.s. Kladská 464 541 03 Trutnov (ověřená technologie)
komunikace - FAST - komunikující. (projekt)
ŠLAPETA, V.; URBAŠKOVÁ, H. Brno - město s duchem Bauhausu. CEPT University, 120 Circular Road, 380009, Indie, Ahmedabad, 09.10.2014 - 09.10.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Polyfunkční dům „Palác Trnitá“. Moravská stavební – INVEST, a.s.,, Česká republika, Brno, 01.10.2014 - 01.10.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Dům s pečovatelskou službou v Sezimově Ústí. Sezimovo Ústí, Česká republika, Sezimovo Ústí, 01.10.2014 - 01.10.2014 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H.; LE GOUICA, G. OUESSANT De fascinantes sculptures en pierre. OUESTELIO, Brest, Francie, Brest, 30.09.2014 - 30.09.2014 (umělecký výkon)
POLÁŠ, M.; KOLEČEK, I. Vnímání prostoru/Ivan Koleček. gal:Galerie Jaroslava Fragnera, Česká republika, Praha, 12.09.2014 - 12.10.2014 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Moje vyznání Bretagni. Kavárna Galerie Národního domu v Prostějově, Česká republika, Prostějov, 04.09.2014 - 30.10.2014 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Gorol 2014. Městský úřad Jablunkov, Česká republika, Jablunkov, 04.09.2014 - 04.09.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům Prostějov - Žitná. Prostějov, Česká republika, Prostějov, 01.09.2014 - 30.09.2014 (umělecký výkon)
NOVÝ, V. RD Lužice - Vinohrádky. Lužice, Česká republika, Hodonín, 01.09.2014 - 01.09.2014 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Urbanisticko dopravní řešení města Kroměříže. sout:URBANISTICKO-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE, Česká republika, Kroměříž, 29.08.2014 - 12.09.2014 (umělecký výkon)
RULLER, I. Domov pro seniory Litomyšl. Domov pro seniory Litomyšl, Česká republika, Litomyšl, 18.08.2014 - 18.08.2014 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Zdeněk Makovský - sochy. Půdní galerie Městské muzeum, Česká republika, Bystřice nad Pernštejnem, 02.08.2014 - 10.09.2014 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pravé křídlo 2. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.08.2014 - 31.08.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Royal Crystal. Brno, Česká republika, Brno, 01.08.2014 - 31.08.2014 (umělecký výkon)
NOVÝ, V. Rodinný dům v Mistříně. Svatobořice - Mistřín, Česká republika, Kyjov, 01.08.2014 - 01.08.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům Pelhřimov. Pelhřimov, Česká republika, Pelhřimov, 01.08.2014 - 31.08.2014 (umělecký výkon)
SOCHOR, J.; JURA, P.; MIKULÁŠEK, D.; NOVÝ, V.; RULLER, I. Res publica. gal:Galerie Architektury Brno, Česká republika, Brno, 08.07.2014 - 25.07.2014 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pravé křídlo 3. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.07.2014 - 31.07.2014 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Přestavba budovy bývalé Moděvy na bytový dům, Kladky. obecní úřad, Česká republika, Kladky, 30.06.2014 - 30.06.2014 (umělecký výkon)
EUNIC Landscape Architecture. (výstava vlastní)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODIČKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; VALKO, V.; PAVLÍKOVÁ, J. Technologická linka. .A.S.A., spol. s r.o. (ověřená technologie)
ŠVEHLA, J.; VOMELOVÁ, L. Diplomanti FaVU. Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 27.06.2014 - 29.07.2014 (umělecký výkon)
RULLER, I. Centrum pro seniory v Táboře. Architektonická soutěž - Centrum pro seniory, Česká republika, Tábor, 25.06.2014 - 25.06.2014 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs Život a dílo: multimediální Průvodce expozicí. Výstavní síň architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Česká republika, Obec Všechovice, okres Přerov, 21.06.2014 - 21.06.2014 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. Osm děl architekta Bohuslava Fuchse v České republice a na Slovensku. Výstavní síň architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Česká republika, Obec Všechovice, okres Přerov, 21.06.2014 - 21.06.2014 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. Výstavní síň a stálá expozice BOHUSLAV FUCHS 1895–1972, Život a dílo, projekty, realizace, kresby, modely a fotografie architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích. Výstavní síň architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Česká republika, Obec Všechovice, okres Přerov, 21.06.2014 - 21.06.2014 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. výminek Viniční, Brno. Viniční, Brno, Česká republika, Brno, 20.06.2014 - 20.06.2014 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. Výstavní pavilon miniBrownfields pro prezentaci architektonických projektů mezinárodního studentského workshopu. Prostor u hlavního vlakového nádraží v Brně, Česká republika, Brno, 15.06.2014 - 15.06.2014 (umělecký výkon)
RULLER, I. Rodinný dům u přehrady. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.06.2014 - 10.06.2014 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Konverze OP Prostějov. Nádražní hala, Česká republika, Prostějov, 09.06.2014 - 23.06.2014 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí. sout:SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Česká republika, Valašské Meziříčí, 02.06.2014 - 02.06.2014 (umělecký výkon)
SOCHOR, J. OBYTNÝ SOUBOR BONĚCKO. Boněcko s.r.o., třída Tomáše Bati 3067 760 01 Zlín, Česká republika, Zlín, 02.06.2014 - 02.06.2014 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Levé křídlo 2. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.06.2014 - 30.06.2014 (umělecký výkon)
NOVÝ, V. Vila Park Dragoun - soubor řadových RD - 3.etapa, Hodonín. Vila park Dragoun, Česká republika, Hodonín, 01.06.2014 - 01.06.2014 (umělecký výkon)
NOVÝ, V. Vila Park Dragoun - soubor rodinných dvo-jdomů, Hodonín. Vila park Dragoun, Česká republika, Hodonín, 01.06.2014 - 01.06.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Vila Černopolní. Brno, Česká republika, Brno, 01.06.2014 - 30.06.2014 (umělecký výkon)
HAVLIŠ, K. Kežmarská chata - Mezinárodní architektonická soutěž Slovensko. Vysoké Tatry, Slovensko, Vysoké Tatry, 01.06.2014 - 30.06.2014 (umělecký výkon)
RULLER, I. Dům s pečovatelskou službou Svinošice. Dům s pečovatelskou službou Svinošice, Česká republika, Svinošice, 30.05.2014 - 30.05.2014 (umělecký výkon)
HAVLIŠ, K. 5 + 5 Stadterneuerung - Obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku. Krems, Rakousko, Krems, 07.05.2014 - 07.07.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům Jasénka. Vsetín, Česká republika, Vsetín, 01.05.2014 - 01.06.2014 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Nové využití kláštera Milosrdných Bratří v Prostějově. Chrám sv. Jana Nepomuckého, Česká republika, Prostějov, 26.04.2014 - 26.04.2014 (umělecký výkon)
BÍMOVÁ, M. Dům na úpatí - městský dům v historickém centru Brna. Brno, Česká republika, Brno, 24.04.2014 - 24.04.2014 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Stopy v krajině. Regionální muzeum v Mikulově - zámek Mikulov, Česká republika, Mikulov, 23.04.2014 - 09.05.2014 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Deset domů pro jednu proluku. gal:Galerie Konvent, Česká republika, Mikulov, 23.04.2014 - 30.04.2014 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. 17. Minisalon. Divadlo Hybernia, Česká republika, Praha, 07.04.2014 - 30.04.2014 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L., KOPÁČIK, G. Urbanismus - stavba měst. Studentské modely.. Brno, Fakulta architektury VUT v Brně, Galůerie MINI (výstava tématická)
FRANTIŠÁK, L. Urbanismus II. - Stavba měst - Cvičení výstava studentských prací. Fakulta architektury Brno, Česká republika, Brno, 02.04.2014 - 13.04.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Interiér kavárny společnosti E.on. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.04.2014 - 01.08.2015 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H.; SOULOS, J. PRESERVATION OF CULTURAL PATRIMONY AND RE-USE OF THE MONUMENT OF TOMÁŠ BAŤA. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.04.2014 - 01.04.2014 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Sie werden vielleicht sagen, daß die Sache nicht so dringend war, um jetzt besprochen zu werden.. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.04.2014 - 30.04.2014 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Nový život opuštěných továren. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2014 - 30.04.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Poradenské centrum E.ON na Jakubském náměstí v Brně. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.04.2014 - 01.06.2014 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J.; DEMEK, P. hřbitov Ladná. hřbitov, Česká republika, Ladná, 01.04.2014 - 01.04.2014 (umělecký výkon)
RULLER, I. Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí. sout:SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Česká republika, Valašské Meziříčí, 27.03.2014 - 27.03.2014 (umělecký výkon)
DULENČÍN, J. Juraj Dulenčín, kresba a grafika. Kavárna na pěší zóně, Česká republika, Náměšť nad Oslavou, 16.03.2014 - 15.04.2014 (umělecký výkon)
DULENČÍN, J. Autorská výstava Juraj Dulenčín - kresba a grafika. Náměšť nad Oslavou (výstava vlastní)
RULLER, I. Ivan Ruller / Galerie Cooltour. gal:Cooltour Ostrava, Česká republika, Ostrava, 05.03.2014 - 05.03.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně. real:soubor polyfunkčních objektů - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2014 - 01.03.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům Nad Farou. Židlochovice, Česká republika, Židlochovice, 01.03.2014 - 31.03.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce RD Helceletova. Brno, Česká republika, Brno, 01.03.2014 - 31.03.2014 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Interiér bytu Botanická. Brno (realizace)
OBR, P.; JAVORSKÝ, T.; ZABADALOVÁ, K. Point of view. 120 hours, Norsko, Oslo, 22.02.2014 - 22.02.2014 (umělecký výkon)
RULLER, I. Novostavba farního kostela seslání Ducha svatého se zázemím v Brně Líšni. sout:NOVOSTAVBA FARNÍHO KOSTELA SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO SE ZÁZEMÍM V BRNĚ-LÍŠNI, Česká republika, Brno, 17.02.2014 - 17.02.2014 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Rodinný dům - Olomouc. lokalita Úvoz, Olomouc - Neředín, Česká republika, Olomouc, 06.02.2014 - 06.02.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Soutěžní návrh budovy Spolkové rady, Berlín. sout:soutěž Bundesrat, Berlin, Německo, Berlin, 02.02.2014 - 02.02.2014 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Územní plán Kroměříže ve znění změny č. 6A. Městský úřad Kroměříž, Česká republika, Kroměříž, 31.01.2014 - 31.01.2014 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Gleichzeitig allerdings fragte er sich, was für einen Grund er haben könnte, es zu tun.. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.01.2014 - 31.01.2014 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. OUESSANT. Conseil général du Finistere,Penn-ar-bed, Francie, Quimpeur, 01.01.2014 - 28.02.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům Rohovládova Bělá. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2014 - 01.12.2014 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Polyfunkční objekt Minská 85 Brno Žabovřesky. real:administrativní budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2014 - 31.12.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Archeologická mise Archeologického ústavu AV ČR, Brno na území NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích. Archeologická mise Archeologického ústavu AV ČR, Česká republika, Mikulčice, 01.01.2014 - 01.01.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům 9 - Lelekovice. Lelekovice, Česká republika, Lelekovice, 01.01.2014 - 01.02.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům 7 Lelekovice. Lelekovice, Česká republika, Lelekovice, 01.01.2014 - 01.02.2014 (umělecký výkon)


2013
FRAJT, D.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Tepelně izolační materiál pro vysoké teploty - prefabrikát. P-D Refractories, 679 63 Velké Opatovice, CZ (funkční vzorek)
FRAJT, D.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; PETRÁNEK, V. Tepelně izolační materiál pro vysoké teploty - monolit. AB Arco spol. s r.o. Sokolovská 205/194 190 00 PRAHA 9 (funkční vzorek)
FRAJT, D.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; HROUDOVÁ, J. Vnější tepelně-izolační kompozitní systém využívající alternativní surovinové zdroje. THD (ověřená technologie)
RULLER, I. Prof. Ivan Ruller. gal:Centrum architektury, Česká republika, Brno, 13.12.2013 - 31.01.2014 (umělecký výkon)
CHYBÍK, O.; KRIŠTOF, M. Pavilon České republiky na světové výstave EXPO 2015 v Miláně. Kancelář generálního komisaře Účasti ČR na EXPO 2015 Milán, Česká republika, Praha, 13.12.2013 - 13.12.2013 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Penzion Hrušky. real:penzion, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 12.12.2013 - 12.12.2013 (umělecký výkon)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J. Solidifikační technologie pro transformaci nebezpečných odpadů katalogového čísla 120114 a 160303 v nové materiály. Hradecký písek a.s Provozovna - ul. Pardubická, Hradec Králové - Plačice, 500 04 (ověřená technologie)
PAVLOVSKÝ, T. Michael Pavlovský: Dřevěné hračky a objekty & Tomáš Pavlovský: Kresby a malby. Muzeum Vyškovska, Česká republika, Vyškov, 11.12.2013 - 26.01.2014 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Stopy v krajině. Fakulta architektury Brno, Česká republika, Brno, 10.12.2013 - 20.12.2013 (umělecký výkon)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J. Solidifikovaný kompozit z nebezpečného odpadu katalog. č. 120114 pro další využití. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J. Solidifikovaný kompozit z nebezpečného odpadu s katalogovým číslem 160303. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HYBSKÁ, B.; MUSIL, R.; PEŠÁK, J. Přístavba školy SUNNY CANADIAN. Přístavba školy SUNNY CANADIAN (gymnázium a 2. stupeň základní školy), Česká republika, Jesenice u Prahy, 01.12.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Bytový dům Žižkova. Bytový dům Žižkova, Česká republika, Brno, 01.12.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Kostel Seslání Ducha Svatého v Brně-Líšni. Brno-Líšeň Kostel, Česká republika, Brno-Líšeň, 01.12.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Bytový dům MINX, Brno. Projekt roku, Česká republika, Praha, 11.11.2013 - 11.11.2013 (umělecký výkon)
ŠVEHLA, J. Katalog Start Up 3. Galerie hlavního města Prahy, Česká republika, Praha, 07.11.2013 - 07.11.2013 (umělecký výkon)
HAVLIŠ, K. 5+5 Stadterneuerung (Obnova malých měst na jižní Moravě a v Dolním Rakousku). gal:Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 07.11.2013 - 17.11.2013 (umělecký výkon)
POSLUŠNÁ, I.; TOMAN, R. Příběhy místa. gal:Dům pánů z Kunštátu (DUMB), Česká republika, Brno, 07.11.2013 - 27.03.2014 (umělecký výkon)
GLOSOVÁ, D.; URBAŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I. Jundrov nostalgický a co dal.... gal:Dům pánů z Kunštátu (DUMB), Česká republika, Brno, 07.11.2013 - 27.11.2013 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Ideový urbanisticko-architektonický návrh, Areál „Hlinky 136“ v Brně. Jet Investment, Česká republika, Brno, Hlinky 126, 07.11.2013 - 07.11.2013 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Propagační tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2014/2015. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 05.11.2013 - 08.11.2013 (umělecký výkon)
POMYKALOVÁ, A. Admonter student contest 2013. STIA Holzindustrie GmbH, Rakousko, Admont, 01.11.2013 - 01.11.2013 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Interiér kavárny a taneční školy NO FEET. Brno (realizace)
ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie výroby umělého kameniva na bázi popílku elektrárny Tušimice. Elektrárna Tušimice (ověřená technologie)
PELČÁK, P. Archeologická základna Mikulčice. real:soubor polyfunkčních objektů - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.10.2013 - 10.10.2013 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J.; TURKO, P. Skromné umění – Tradiční řemesla v ČR. Národní ústav lidové kultury, Česká republika, Strážnice, 03.10.2013 - 31.10.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Mantova - Brno, Pocta Pisanellovi. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.10.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J.; JEMELKA, V. kostel Brno - Lesná. Římskokatolická farnost Brno - Lesná, Česká republika, Brno, 30.09.2013 - 31.03.2014 (umělecký výkon)
MACHALA, M. Revitalizácia rieky Svratky. Young Architect Award, Česká republika, Praha, 18.09.2013 - 18.09.2013 (umělecký výkon)
DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Umělé kamenivo ze spékaných popílků elektrárny Tušimice. D231a (funkční vzorek)
Vyhodnocení vlivu Změny č.5 B ÚP města Kroměříže (včetně 0 varianty) na udržitelný rozvoj území.. (projekt)
ZEMÁNKOVÁ, H. Regard de Helena Zemánková, architecte tcheque, emerveillée par une ile du Ponant. Galerie CEMO, Francie, Ostrov Ouessant, 01.09.2013 - 30.09.2013 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Obytný soubor Panorama. real:komplex bytových domů, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2013 - 01.09.2013 (umělecký výkon)
HYBSKÁ, B.; PEŠÁK, J.; MUSIL, R. Výrobní areál společnosti Oxalis, Slušovice. Výrobní areál Oxalis, Česká republika, Slušovice, 01.09.2013 - 30.09.2013 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Lavička G3. Tyra, Česká republika, Třinec, 31.08.2013 - 31.08.2013 (umělecký výkon)
KOPECKÝ, M. Studentská soutěž - město Příbor. Město Příbor, Náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor, Česká republika, Příbor, 31.07.2013 - 31.07.2013 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; PEKÁR, P.; PÁGO, T.; MIKESKOVÁ, D. Řešení centra Bílovic nad Svitavou s umístěním nového obecního úřadu, knihovny, pošty a obřadní síně. Centrum obce Bílovice nad Svitavou, Česká republika, Bílovice nad Svitavou, 01.07.2013 - 31.07.2013 (umělecký výkon)
TOMAN, R.; POHŮNEK, J. Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. gal:Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Česká republika, Praha, 17.06.2013 - 17.06.2013 (umělecký výkon)
CHMEL, Z. Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. gal:Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Česká republika, Praha, 17.06.2013 - 17.06.2013 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; HOLCNEROVÁ, L.; ŽABČÍKOVÁ, A.; HUDEC, P.; MAREK, J.; KOTEN, A.; KILIÁNOVÁ, J. 5xINGARCH. gal:Centrum architektury, Česká republika, Brno, 13.06.2013 - 14.07.2013 (umělecký výkon)
BÍROVÁ, E. Country Houses. Velux Česká republika, s. r. o. a Velux Slovensko spol. s. r. o., Česká republika, Praha, 15.05.2013 - 15.05.2013 (umělecký výkon)
OBRŠÁL, N. Inventura archetypu. Velux Česká republika, s. r. o. a Velux Slovensko spol. s. r. o., Česká republika, Praha, 15.05.2013 - 15.05.2013 (umělecký výkon)
CHYBÍK, J.; CHYBÍK, O.; KRIŠTOF, M. Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze. sout:Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze, Česká republika, Praha, 10.05.2013 - 10.05.2013 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; KOLÁŘ, V.; FROLÍK, J. Great Spirit Woods. Dawntown, Spojené státy americké, Miami, 08.05.2013 - 08.05.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pocta L.. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.05.2013 - 31.05.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A.; MAKOVSKÝ, Z. SOCHY OBRAZY - Zdeněk Makovský - Aleš Navrátil - studenti. Alternativa - kulturní dům Zlín, Česká republika, Zlín, 01.05.2013 - 31.05.2013 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; FRÁNEK, Z.; SUCHÁNEK, R. ...BAROKNÍ KRAJINOU. gal:Sint-Lucas Gent, Belgie, Gent, 22.04.2013 - 03.05.2013 (umělecký výkon)
FORETNÍK, J., PONEŠOVÁ, B. ... Across the Baroque Landscape. Gent (výstava kolektivní)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT. Kounicova, Brno (projekt)
PAVLOVSKÝ, T. Minisalon 2013 filmové klapky. Café Hybernia, Česká republika, Praha, 04.04.2013 - 29.04.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 7. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 6. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 5. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 4. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 3. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 2. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
BĚLICA, O. Dík. Dík, Slovensko, Korňa, 01.04.2013 - 01.04.2013 (umělecký výkon)
ADAMEC, K.; HOLÁ, M. Townhaus. FOIBOS BOOKS Praha, Česká republika, Praha, 01.04.2013 - 01.04.2013 (umělecký výkon)
BLAŽKOVÁ, G.; DOBEŠOVÁ, V. POROTHERM DŮM 2012 - 2013 na téma: Viladům v intravilánu obce. Josefská 34/6, Praha 1 11800, Česká republika, Praha, 01.04.2013 - 01.04.2013 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; RUJBR, Š. Dostavba hotelu Prezident. Karlovy Vary (projekt)
OBRŠÁL, N.; MIKULÁŠEK, D. Koncept pro Jaroměř. Město Jaroměř, Česká republika, Jaroměř, 21.03.2013 - 21.03.2013 (umělecký výkon)
MIKULÁŠEK, D.; FOLTÝN, K. Koncept pro Jaroměř. Město Jaroměř, Česká republika, Jaroměř, 21.03.2013 - 21.03.2013 (umělecký výkon)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT. Kounicova, Brno (projekt)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. Udržitelnost modelového sídliště. Brno, Bratislava, Ostrava (workshop zahraniční)
JURA, P. Rozhledna Hradišťský vrch u Kaplice. Hradišťský vrch, Česká republika, Kaplice, 01.03.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
ŠVEC, M. Filmové a televizní kreativní centrum v Brně – konverze opuštěného výrobního areálu Ergon. Stavba jihomoravského kraje 2012, Česká republika, Brno, 15.02.2013 - 15.02.2013 (umělecký výkon)
KUBINOVÁ, M.; JEČMEN, M. Víceúčelové kulturně společenské zařízení Háječek v Českých Budějovicích. Statutární město České Budějovice, Česká republika, České Budějovice, 15.02.2013 - 15.02.2013 (umělecký výkon)
BARTKOVÁ, D.; SOPOUŠKOVÁ, P.; VALEKOVÁ, I.; ZÁTHURECKÁ, Z. Horizontálny hybrid a konverzia verejného priestoru Zoborských kasární v Nitre. Stavba jihomoravského kraje 2012, Česká republika, Brno, 15.02.2013 - 15.02.2013 (umělecký výkon)
STAFFOVÁ, E.; SMEJKALOVÁ, V.; KRAUT, J. Udržitelné bydlení nejen pro seniory na břehu řeky Svitavy. Stavba jihomoravského kraje 2012, Česká republika, Brno, 15.02.2013 - 15.02.2013 (umělecký výkon)
BĚLICA, O.; ADAMUS, J. Běsi. Komorní scéna 21, Česká republika, Frýdek-Místek, 05.02.2013 - 05.02.2013 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Obnova památníku Tomáše Bati. gal:Dům umění Zlín, Česká republika, Zlín, 31.01.2013 - 28.02.2013 (umělecký výkon)
KYSELOVÁ, A.; MLÉČKA, J. tur(i)ntogreen. CRD-PVS, Itálie, Turin, 21.01.2013 - 21.01.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 1. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.01.2013 - 31.01.2013 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Grafický design obálky knihy "Kaštanovník jedlý v České republice". Vydavatelství Lesnická práce, Česká republika, Brno, 01.01.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
HALTOF, V.; DOČEKAL, P. Grafika fasád a design informačních prvků na fasádách Základní školy a mateřské školy v Traplicích. Obec Traplice, Česká republika, Traplice, 01.01.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Black Swan Yacht. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2013 - 01.01.2013 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z.; MAKOVSKÝ, D.; SIROTEK, A. Bytový dům Brno - Červený kopec. real:bytový dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
HYBSKÁ, B.; MUSIL, R.; PEŠÁK, J. Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií. Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky,. real:provozovna, výrobna, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2013 - 01.01.2013 (umělecký výkon)
JURA, P. Rozhledna Pekelný kopec. Pekelný kopec, Česká republika, Třebíč, 01.01.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; ŠEREK, J. Studie obytného souboru v Komíně, ulice Podveská. Podveská II., Česká republika, Brno - Komín, 01.01.2013 - 31.01.2013 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; RUJBR, Š. Interiér hydroterapeutického centra hotelu Prezident. Karlovy Vary (projekt)


2012
HALTOF, V.; DOČEKAL, P. Návrh grafického pojednání fasád Základní školy a mateřské školy v Traplicích. Obec Traplice, Česká republika, Traplice, 20.12.2012 - 20.12.2012 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Grafika velkoplošného výstavního panelu. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 07.12.2012 - 07.12.2012 (umělecký výkon)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT. Brno, Stadec, Ulice Kounicova (projekt)
NOVÝ, V. Vila Park Dragoun - soubor samostatně stojících RD, Hodonín. VilaPark Dragoun, Česká republika, Hodonín, 03.12.2012 - 03.12.2012 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pocta Franku Zappovi. Galerie Aula FaVU, Česká republika, Brno, 01.12.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
RULLER, I. Rekreační domek Ostrov nad Oslavou. Ostrov nad Oslavou, Česká republika, Ostrov nad Oslavou, 01.12.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
KYSELOVÁ, A. SELF-SUFFICIENT HOME _ tur(i)ntogreen - Farms In A Town. Turín, Itálie, Turín, 21.11.2012 - 21.11.2012 (umělecký výkon)
RULLER, I. Rodinný dům Tupec. Tupec, Česká republika, Tupec, 01.11.2012 - 30.11.2012 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; RUJBR, Š. Bytový dům. Lipůvka (realizace)
HALTOF, V. Propagační tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 30.10.2012 - 30.10.2012 (umělecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. ENERG SERVIS HÁDY - dostavba sídla firmy, Brno, CZ. ENERG-SERVIS a.s., Hády 2, Brno, CZ, Česká republika, Brno, 23.10.2012 - 23.10.2012 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; ŽABČÍKOVÁ, A.; TOMAN, R. Návrh druhé věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. CROSSCAFE ORIGINAL S. R. O., Česká republika, Plzeň, 19.10.2012 - 19.10.2012 (umělecký výkon)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT. Stadec, Kounicova 20, Brno (projekt)
MLÉČKA, J.; KOLCUNOVÁ, P.; HUDÁKOVÁ, K.; DVOŘÁKOVÁ, V.; ENEV, M.; KUŽELOVÁ, E. CIENARCH - výstava diplomových prací. gal:Centrum architektury, Česká republika, Brno, 17.10.2012 - 28.10.2012 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Ženská figura. Rodinný dům, Česká republika, Brno-Žebětín, 15.10.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; KOLCUNOVÁ, P. Soundscape lom Hády. Česká komora architektů, Česká republika, Praha, 20.09.2012 - 20.09.2012 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. webdesign Micotech-IVF.cz. http://www.microtech-ivf.cz/, Česká republika, Brno, 01.09.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
RULLER, I. Návrh druhé věže katedrály sv. Bartoloměje, Plzeň. Plzeň, Česká republika, Plzeň, 01.09.2012 - 31.10.2012 (umělecký výkon)
GALLO, R.; KOČÍ, V. Návrh druhé věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Návrh druhé věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, Česká republika, Plzeň, 01.09.2012 - 01.09.2012 (umělecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. URBAN WAVE BAR 2012 - mobilní struktura, CZ. Open Air Festival, Česká republika, Panenský Týnec, 09.08.2012 - 11.08.2012 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. [Buenos Aires] New Contemporay Art Museum. [AC-CA]™, Vertadis, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London E14 9XQ, UK, Velká Británie, Londýn, 05.07.2012 - 05.07.2012 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Památník holocaustu v Brně. Magistrát města Brna, odbor kultury, Česká republika, Brno, 01.07.2012 - 31.07.2012 (umělecký výkon)
RULLER, I. Centrum halových sportů, České Budějovice. České Budějovice, Česká republika, České Budějovice, 01.07.2012 - 31.08.2012 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JURSA, A. Adam Jursa - výstava prací. gal:Literární kavárna Noiva, Hlavní 1, Česká republika, Český Těšín, 29.06.2012 - 31.07.2012 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. Revitalizace přírodní památky Bílá hora. Radnice městské části Brno Židenice, Česká republika, Brno, 27.06.2012 - 27.06.2012 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. Studie budoucího využití Sokolovny v Července. Tyršova par.č. 820, Česká republika, Červenka, 26.06.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
JURA, P. Pecha Kucha Night, Norwich, Velká Británie. gal:Sainsbury Centre for Visual Arts, Velká Británie, Norwich, 21.06.2012 - 21.06.2012 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. webdesign Helios.cz. www.helios.cz, Česká republika, Brno, 15.06.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
ŠVANCAROVÁ, J.; RUBÍNOVÁ, D. Design kávovaru. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika (funkční vzorek)
ZÁLESKÁ, V.; RUBÍNOVÁ, D. Design šicího stroje. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika (funkční vzorek)
Estonian Urban Lab (MTÜ Linnalabor) Urban activism in post-socialist cities. Tallinn (workshop zahraniční)
MAKOVSKÝ, Z. Šachisti. Galerie Sýpka, Česká republika, Blansko, 01.06.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
HRUBÝ, J.; HRABEC, J.; BOHÁČ, I. Architektonická interpretace archeologických nálezů. gal:Jihomoravské muzeum Znojmo, Česká republika, Znojmo, 01.06.2012 - 30.06.2014 (umělecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. MINI bar - Žluté lázně, Praha, CZ. Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Praha, Česká republika, Praha, 01.06.2012 - 31.07.2012 (umělecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. REKONSTRUKCE PODKROVÍ - Boženy Němcové, Brno, CZ. Boženy Němcové, Brno, CZ, Česká republika, Brno, 01.06.2012 - 01.06.2012 (umělecký výkon)
WITTMANN, M. Vyhodnocení vlivu Změny č.5 ÚP B města Kroměříže na udržitelný rozvoj území.. (projekt)
NOVÝ, V.; HAVLÍČEK, T. Zero Challenge - mezinárodní architektonická soutěž. Blaue Lagune, Rakousko, Wiener Neudorf, 29.05.2012 - 14.09.2012 (umělecký výkon)
KAČENKA, J. Rekonstrukce panelového domu. Trenčín, Slovensko, Trenčín, 15.05.2012 - 15.05.2012 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Atypický rámeček pro uchycení tabletu. Cena prof. Halabaly, Česká republika, Brno, 01.05.2012 - 31.10.2012 (umělecký výkon)
RULLER, I. Svinošice, dům s pečovatelskou službou. Svinošice, Česká republika, Svinošice, 01.05.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
PIJÁK, J.; BÍMOVÁ, M. Nízkoenergetický prefabrikovaný dům pro moderní rodinu. Brno, Česká republika, Brno, 31.03.2012 - 31.03.2012 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANĚK, M.; STACHOVÁ, K. Malé náměstí v Železném Brodě. Městský úřad Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, Česká republika, Železný Brod, 19.03.2012 - 26.03.2012 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. webdesign Fandament.eu. Fandament, Česká republika, Brno, 15.03.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Sochy, výstava plastik a kreseb Zdeňka Makovského. Galerie Palace Hlinky, Česká republika, Brno, 08.03.2012 - 31.08.2012 (umělecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce bytu v paláci Alfa, Brno. Palác Alfa, Poštovská ul. Brno, Česká republika, Brno, 01.03.2012 - 03.01.2013 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Alergologie Brno. Charbulova 8, Česká republika, Brno, 01.03.2012 - 01.04.2012 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z.; MAKOVSKÝ, D.; SIROTEK, A. Výrobní hala SK-Technik. Maloměřice, Česká republika, Brno, 01.03.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L. soutěžní návrh - Park Čtyři Dvory - České Budějovice. nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2 370 92 České Budějovice, Česká republika, České Budějovice, 27.02.2012 - 11.04.2012 (umělecký výkon)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT v Brně. Multikulturním centru Stadec Kounicova (projekt)
MLÉČKA, J.; HOLCNEROVÁ, L. Přelévání vln. Betlémská kaple, ČVUT, Praha, Česká republika, Praha, 14.02.2012 - 14.02.2012 (umělecký výkon)
NOVÝ, V.; HAVLÍČEK, T. Vodňany – obnova kulturního domu. Vodňany – obnova kulturního domu (umístění 4.místo a dál), Česká republika, Vodňany, 13.02.2012 - 14.05.2013 (umělecký výkon)
JURA, P. Penzion IV., ul. Hálkova, Opava. Město Opava, Česká republika, Opava, 03.02.2012 - 03.02.2012 (umělecký výkon)
RULLER, I. Penzion IV, ul. Hálkova, Opava. Opava, Česká republika, Opava, 03.02.2012 - 03.02.2012 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pocta Pisanellovi II. Galerie Aula FaVU, Česká republika, Brno, 01.02.2012 - 29.02.2012 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pocta Pisanellovi III. Galerie Aula FaVU, Česká republika, Brno, 01.02.2012 - 29.02.2012 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Adaptace administrativní části Vinných sklepů Valtice a.s.. Vinařská, Česká republika, Valtice, 01.02.2012 - 01.04.2012 (umělecký výkon)
BĚLKOVSKÝ, M.; BÍROVÁ, E. POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 – 2012. Brno, Česká republika, Brno, 01.02.2012 - 01.02.2012 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; ZÁTHURECKÁ, Z.; VALEKOVÁ, I.; SOPOUŠKOVÁ, P.; BARTKOVÁ, D. Horizontální hybrid a konverze veřejného prostoru (XELLA). FA STU Bratislava, Slovensko, Bratislava, 01.02.2012 - 01.02.2012 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Administrativní budova Railway, Praha. Pernerova 35, Praha 8, Karlín, Česká republika, Praha, 01.02.2012 - 01.07.2012 (umělecký výkon)
TRENZ, M. LOKALITA GRAND REVIVAL. Brno, Česká republika, Brno, 16.01.2012 - 16.01.2012 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Bytový dům M6, obytný soubor Šmahova A - Nová Slatina. Šmahova A - Nová Slatina, Brno, Česká republika, Brno, 01.01.2012 - 29.06.2012 (umělecký výkon)
KYSELOVÁ, A. Barokní krajinou. Trojany u Mladotic, Česká republika, Trojany u Mladotic, 01.01.2012 - 01.01.2012 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Multifunkční komplex „U Venuše“, Pavlov. Pavlov, ulice Česká, Česká republika, Pavlov, 01.01.2012 - 28.02.2013 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Interiér bytu Foerstrova. Olomouc (realizace)


2011
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT v Brně. Bnro (projekt)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z. Technologie výroby paropropustné kompozitní stěrkové hmoty 40V20 určené k ochraně železobetonových povrchů využivající skelný recyklát. THD (ověřená technologie)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Technologie solidifikace pro nebezpečný odpadu katalog. č. 190811 umožňující využití solidifikátu na povrchu terénu. D134 (ověřená technologie)
PELČÁK, P. Burian Křivinka / Pelčák / Rusín Wahla – Stavby a projekty. Praha, Galerie Jaroslava Fragnera (výstava kolektivní)
STRÁNSKÁ, A.; RUBÍNOVÁ, D. Design obydlí pro humanitární účely. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika (funkční vzorek)
SOJKA, V.; RUBÍNOVÁ, D. Design městského elektrokola. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika (funkční vzorek)
DRÁPAL, J. Rajhrad, zmrtvýchvstání kláštera. Krypta katedrály Petrov (výstava tématická)
DRÁPAL, J., RUJBR, O. Architektonické struktivní modely, autorská plastika Tensegrity. New York, České centrum (výstava zahraniční)
WITTMANN, M. Výstava studentských prací FA VUT v Českém centru v New Yorku. (autor Oldřich Rujbr, spolupracovníci: Jaroslav Drápal, Iva Poslušná, Jiří Palacký, Dagmar Glosová). New York (soutěž zahraniční)
DULENČÍN, J. International Workshop-Emergency Shelter. BRNO (workshop zahraniční)
DRÁPAL, J. Turínské plátno, podoby Kristovy tváře. Krypta katedrály Petrov Brno (výstava tématická)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT v Brně. BRNO (projekt)
MEIXNER, M. Zvláštní škola s veškerým vybavením. Innsbruck (soutěž zahraniční)
MEIXNER, M. Dostavba střední školy - 11 tříd a tělocvična. Linz (soutěž zahraniční)
KRATOCHVÍL, J. Sídlo společnosti MICROTECH IVF s.r.o.. Brno-Lesná (realizace)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT v Brně. Brno (projekt)
SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M. Rázovadlo pro testování stavebních konstrukcí. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_1 (funkční vzorek)
WITTMANN, M. Projekt Aktion. Přednáška lektorů z TU Wien na FA VUT v Brně a studentská exkurze na TU Wien, Fakultat fur Architektur.. Brno (projekt)
REŽNÁ, A.; RAK M. Stavební úpravy - Palác Lucerna, Praha. Praha (projekt)


2010
SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M. Software k hodnocení účinků vibrací na stavební objekty a obyvatelstvo. ftp:/147.229.19.208/RIV/Software/S2010_2 (software)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2_2.sezení prezentaci ARC FAST VUT v Brně. Brno (projekt)
DOHNÁLEK, P.; PUMPR, V.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Stěrka S2 Corofix. Výrobní závod Betosan s.r.o., Jihlavská 560, 588 51 Batelov u Jihlavy (prototyp)
DOHNÁLEK, P.; PUMPR, V.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Nátěr N2 Coroflex. Výrobní závod Betosan s.r.o., Jihlavská 560, 588 51 Batelov u Jihlavy (prototyp)
PELČÁK, P. Stavbe in projekti - Burian Křivinka Pelčák Rusín Wahla. Mariboru (výstava zahraniční)
PELČÁK, P. Architekt a učitel Petr Pelčák, práce pro Brno a práce studentů. Brno, rektorát VUT, Antonínská 548/1 (výstava vlastní)
DROCHYTKA, R.; ŠEVČÍK, M.; PETRÁNEK, V. Prototyp M4. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ (prototyp)
DROCHYTKA, R.; ŠEVČÍK, M.; BYDŽOVSKÝ, J. Prototyp M9. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ (prototyp)
DROCHYTKA, R.; ŠEVČÍK, M.; ŽIŽKOVÁ, N. Prototyp M2. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ (prototyp)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Solidifikát z nebezpečného odpadu 190811 s obsahem sušiny 15 %hm.. Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců laboratoře ústavu Veveří 331/95 602 00 Brno (funkční vzorek)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 -živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT v Brně. Brno (projekt)
DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J. Modifikovaný kompozitní dřevoplastový dílec pro vnější obklady. D231a (ověřená technologie)
BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Postup úpravy zkušební plochy obyčejných a vysokopevnostních betonů npro zkoušení Schmidtovými tvrdoměry. VUT-FAST-THD (funkční vzorek)
BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Technologický postup pro zkoušení betonových dlažebních bloků Schmidtovým tvrdoměrem. VUT-FAST-THD (ověřená technologie)
ZEMÁNKOVÁ, H. Conversion of an Abandoned complex of a Former prison house into an art. Brno (workshop zahraniční)
WITTMANN, M. Vyhlídka na Brno ze sídliště. Studie veřejných prostranství v panelovém sídlišti.. Brno (projekt)
DULENČÍN, J. Narodni cena za studentsky design 2010. Praha (soutěž domácí)
DULENČÍN, J. Fitpark, Pellicova ulice, Brno. Bnro (realizace)
RUBÍNOVÁ, D.; BEČICOVÁ, D. Design sněžného skůtru pro záchranářské účely.. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika (funkční vzorek)
RUBÍNOVÁ, D.; NOVÁK, J. Design obytného přívěsu.. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika (funkční vzorek)
MEIXNER, M. Dostavba a rekonstrukce Masarykova náměstí. Jeseník (soutěž domácí)
Rodinný dům Nádražní. Veverská Bítýška (projekt)
DULENČÍN, J. SVOC 2010 Fakultní soutěž. Brno (soutěž domácí)
PALACKÝ, J. Studentský workshop ArchitektuHra v5.0. Ještěd (workshop studentský)
SUCHÁNEK, R. Trojská louka. Praha-Troja (workshop zahraniční)
MEIXNER, M. Multi-Komfortní dům Isover - rekonstrukce skladiště v Paříži. (soutěž zahraniční)
ZEMÁNKOVÁ, H. Global Quality Heritage Management. Macao (workshop zahraniční)
DRÁPAL, J. Křtiny - Santiniho perla Moravy. Katedrála Petrov Brno (výstava tématická)
PALACKÝ, J. Světlo v architektuře light+design - výstava prototypů svítidel. Budova Mánes na Masarykově nábřeží v Praze (výstava tématická)
ZEMÁNKOVÁ, H. Reve en friche. Prostějov (výstava tématická)
ZEMÁNKOVÁ, H. Reve en friche. Prostějov (výstava vlastní)
Realizace webových stránek pro UN5, VUT Brno. http://www.fa.vutbr.cz/home/UN5/ (prototyp)
ZEMÁNKOVÁ, H. World Heritage Expert Meeting Discussion Summary. Maebashi (workshop zahraniční)
REŽNÁ, A.; RAK M. Centrum pro obnovu památek 21. století - objekt pro přednáškovou činnost. Brno (projekt)
REŽNÁ, A.; RAK, M. Vojenské muzeum Loučka. Loučka u Vizovic (realizace)


2009
ZEMÁNKOVÁ, H. Waiting for future. Brno (výstava tématická)
DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B.; BYDŽOVSKÝ, J. Solidifikační technologie pro sypký nebezpečný odpad katalog. č. 070710 s cílem uložení solidifikátu na skládku typu S-OO2.. D134 (ověřená technologie)
DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B.; BYDŽOVSKÝ, J. Technologie solidifikace pro sypký nebezpečný odpadu katalog. č. 190813 umožňující uložení na skládku typu S-OO. D134 (ověřená technologie)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z. Technologie výroby silikátové nátěrové hmoty určené k ochraně železobetonových povrchů využívající strusku a popílek.. Laboratoř THD (ověřená technologie)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z. Technologie výroby silikátové nátěrové hmoty určené k ochraně železobetonových povrchů využívající skelný recyklát.. Laboratoř THD (ověřená technologie)
DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Technologie výroby polymerních abrazivních povrchů s výraznou proti skluznou úpravou.. Veveří 95, Brno D231d (ověřená technologie)
DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Technologie výroby polymerních ochranných vrstev. Veveří 95 D231d (ověřená technologie)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; CHLACHULOVÁ, L. Technologie výroby polymerem modifikované hydroizolační stěrky. THD (ověřená technologie)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. Technologie výroby lehčené lepicí a stěrkové hmoty určené pro ETICS. THD (ověřená technologie)
SVOBODA, J. 12. SALON ARCHITEKTŮ A INŽENÝRŮ 2009 Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně - soutěž 2009. Praha (výstava kolektivní)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Solidifikační receptura pro nebezpečný odpadu katalog. č. 190811 umožňující uložení na skládku typu S-OO. D134 (ověřená technologie)
Landscape as a Hotel. Thun (workshop zahraniční)
Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., Bc. Tomáš Růžička, Bc. Roman Strnad, Bc. Šárka Vomelová, Bc. Jan Vrbka. Anglické nábřeží v Plzni. Plzeň (soutěž domácí)
Doc. Ing. Miroslav Meixner, CSc., Bc. Tomáš Růžička, Bc. Roman Strnad, Bc. Šárka Vomelová, Bc. Jan Vrbka. Městská knihovna v Plzni. Plzeň (soutěž domácí)
ZEMÁNKOVÁ, H. International workshop " Riconversione Ex - Magazzini della Cooperativadi Consumo di Pietrasanta -Conversion of warehouse to galery. Pietrasanta (workshop zahraniční)
PALACKÝ, J. Výstava prototypů závěsných svítidel.. FA VUT Brno (výstava tématická)
KRATOCHVÍL, J., ŠEBÁNEK, J. NOVÉ FORMY. Dům umění města Brna (výstava tématická)
DRÁPAL, J. Tvůrčí výstava Bloku architektů a výtvarníků. Fakulta architektury, Brno (výstava kolektivní)
ZEMÁNKOVÁ, H., SVOBODA, J. 5. mezinárodní bienále Industriální stopy. Praha - Kladno - Liberec - Ostrava - Zlín - Žatec - Brno - Plzeň - Jablonec nad Nisou (výstava kolektivní)
DULENČÍN, J. Národní cena za studentský design 2009. Praha, DesignCabinet (soutěž domácí)
DULENČÍN, J. Kompletní rekonstrukce bytu, Brno. Brno (projekt)
Areál firmy AutoFit v Brně-Přízřenicích. Brno (realizace)
RUBÍNOVÁ, D.; KUDLÍKOVÁ, M. Design skládacího multifunkčního lékařského boxu pro očkování v terénu.. místnost B2/310 ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika (funkční vzorek)
DULENČÍN, J. Návrh a realizácia interiéeru a kompletní rekonstrukce bytu, Bratislava. Bratislava (projekt)
ZEMÁNKOVÁ, H. Industrial heritage of Zlín. Zlín (výstava tématická)
PALACKÝ, J. Vizuální styl webové prezentace VUT v Brně. Brno (soutěž domácí)
ZEMÁNKOVÁ, H. Prezentace koncepce zpřístupnění a využití Národní kulturní památky - VÍTKOVICKÝ INDUSTRIÁLNÍ PARK OSTRAVA. Ostrava (výstava vlastní)
SVOBODA, J. Architektonická soutěž o návrh na Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně mezinárodní architektonická soutěž. Zlín (soutěž domácí)
PALACKÝ, J. Výstava struktivních modelů. FA VUT Brno (výstava tématická)
REŽNÁ, A., RAK M., ŠKOPÁN J. Společenksé a kulturní centrum v Kuřimi - 1. cena v architektonické soutěži. Kuřim (soutěž domácí)
Ing.arch. Lukáš Ležatka Veřejné promítání autorského filmu: "Od Svitavy po Svratku" na první oficiální veřejné schůzi věnované revitalizaci Svitavského náhonu v Brně, pořádané Odborem územního plánování a koncepce města Brna. Brno (realizace)
DÝR, P. ÚP LOMNICE U TIŠNOVA. Lomnice u Tišnova (projekt)
DULENČÍN, J. SVOC 2009 Fakultní soutěž. Brno FAST (soutěž domácí)
MEIXNER, M. Plavecký bazén a hokejový stadion v Opavě. Opava (soutěž domácí)
DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; SOKOLÁŘ, R.; NEVŘIVOVÁ, L. Injection material for protection earth dike improvement. D243, laboratoře VUT FAST (funkční vzorek)
ZEMÁNKOVÁ, H. Global Quality Heritage Management. Macao (workshop zahraniční)
PELČÁK, P. Projekty a stavby - Burian, Křivinka, Pelčák, Rusín, Wahla. Brno, Moravská galerie v Brně (výstava kolektivní)
DULENČÍN, J. Made IG, Praha. Praha, Galeria Jaroslava Fragnera (výstava kolektivní)
PALACKÝ, J. Soutěž na návrh loga festivalu EKOFILM 2009. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha. (soutěž domácí)
DÝR, P. ÚP MORAVANY U BRNA. Moravany u Brna (projekt)
DÝR, P. RODINNÁ VILA PRESLOVA,BRNO. BRNO (projekt)
DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J. Design of CORPTUS panel. D243, laboratoře VUT FAST (funkční vzorek)
GERŽOVÁ, Y. Projekt pro stavební povolení přestavby a dostavby RD v Brně pro soukromého investora. Brno (projekt)
Rodinný dům Tišnov - Za mlýnem. Předklášteří (projekt)