Tvůrčí aktivity

2019
Rekonstukce kulturního objektu Leitnerka v Brne. Leitnerova 2, Brno, 602 00 (realizace)
KUDA, D. RD Vilémovice. (realizace)
KUDA, D. Domy Pustimer. (projekt)
KUDA, D. Domy Ledce - ulice Lipová. (realizace)
KUDA, D. Pizzerie Caruso. (realizace)
JEŽKOVÁ, T.; ŠTEPÁNEK, M. Penzion Morovany u Kyjova. (projekt)
ŠTASTA, J. Návrh novostavby kostela v Tupé (SK). (projekt)
ŠTASTA, J. Návrh novostavby kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna. (projekt)
ŠTASTA, J. Mozaika svatého Kríže na prucelí fary sv. Mikuláše ve Znojme. (realizace)
ŠTASTA, J. Název Božích muk v Orešíne. (projekt)
ŠTASTA, J. Liturgická úprava v kostele sv. Markéty ve Zhori. (projekt)
ŠTASTA, J. Interiér kaple v Ranovicích. (projekt)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. Pavilon Anthropos: rekonstrukce vstupní haly a reinstalace stálé expozice. (projekt)
ŠTASTA, J. Mozaika Velehradského Palladia. (realizace)
ŠTASTA, J. Návrh expozice v kláštere v Rajhrade. (projekt)
KUDA, D. Le Bon Caffé. (realizace)
Art campus vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. (soutež zahranicní)


2018
KUDA, D. Vila v sadu. (projekt)
MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; CERNÝ, V.; JAKUBÍK, A.; BERGEROVÁ, K.; BEZDEK, P.; PLEVA, L.; VÝBORNÝ, V. Lepicí hmota pro instalaci cedicových prvku na betonový a minerální podklad - PREMIUM. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratorí v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách. (funkcní vzorek)
MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; CERNÝ, V.; JAKUBÍK, A.; BERGEROVÁ, K.; BEZDEK, P.; PLEVA, L.; VÝBORNÝ, V. Lepicí hmota pro instalaci cedicových prvku na betonový a minerální podklad - ECONOMY. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratorí v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách. (funkcní vzorek)
CHROBOCZKOVÁ, A. WORKSHOP MUNISS 2019 TEMA PRO BRATISLAVU. Bratislava (workshop jiný)
CHROBOCZKOVÁ, A. MUNISS 2019. Brno + Bratislava 22.11.2018 - 31.08.2018 (soutež domácí)
ADAMEC, E. Výstava Ornament v architekture - Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, socharství, ornament, malírství a design . FA VUT (výstava tématická)
BAŽÍK, L. Trvale udržitelná hlinená architektura. (výstava kolektivní)
Mikroklima interiéru budov - PhD Research Sympozium 2018. (výstava kolektivní)
HRUBÝ, J.; HRABEC, J.; BOHÁC, I.; HORÁCEK, M.; ADAMEC, E. Workshop Ornament in Architecture (China). Nanning (workshop zahranicní)
JEŽKOVÁ, T. Design interiéru Vila pod oborou. (realizace)
CHROBOCZKOVÁ, A.; ZÍKA, V. Skupinová diskuse k tvorbe Strategie integrace cizincu ve meste Brne 2019-2024 Bydlení a verejný prostor. Brno - bytový odbor (workshop jiný)
HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; HODNÁ, J. Certifikovaný výrobek – plnivo pro polymerní spárovací a náterové hmoty. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (funkcní vzorek)
Návrh parkové úpravy s osazením sochy Panny Marie Lurdské v kláštere v Rajhrade. (projekt)
PALACKÝ, J.; BLECHOVÁ, L.; BUCKOVÁ, A.; GOMBOŠ, M.; MIKULOVÁ, M.; NAVRÁTIL, Z.; ROZSYPAL, P.; SUKOPOVÁ, D. Workshop návrhu a realizace skládaných struktur 2018. Ústav prostorové tvorby FA VUT (workshop studentský)
ADAMEC, E. Tradicionalismus a udržitelný rozvoj - publikace/prednáška na konferenci “Architektura a udržitelný rozvoj”. FA CVUT Praha (workshop doktorský)
Návrh krtitelnice pro katedrálu Panny Marie na ostrove Gozo (Malta). (projekt)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J.; ŠTEPÁNEK, M. Nástavba vily na ulici Havlíckova. (projekt)
ADAMEC, E.; CHEN, M.; CHENG, M.Z.; DU, Q.; LIN, L. L.; YU, J. Q.; ZHANG, Z. X.; ZI, X. W.; ¿¿¿¿. Nanning, Cína (workshop zahranicní)
ADAMEC, E.; KINNERT, F.; PAGÁC, M.; KURIL, F.; GILAR, T.; HRONCEKOVÁ, B.; IVKOVICOVÁ, N.; KOUSALOVÁ, B.; BUZOVÁ, M.; MOKRÁŠOVÁ, N.; KRÍDOVÁ, N.; HUSÁROVÁ, A.; Odborný socharský workshop se zamerením na ornamentální architektonické clánky budov. FA VUT, Centrum stavitelského dedictví Plasy (workshop studentský)
Návrh venkovního kaple pro poutní místo Slavkovice. (projekt)
Realizace úpravy interiéru a exteriéru kaple v Popuvkách. (realizace)
OBRŠÁL, N.; STRUHARÍK, D. Workshop - tvorba 3D modelu. (workshop studentský)
STRUHARÍK, D.; OBRŠÁL, N. Obnova Boží muky Všechovice. galerie MINI - Fakulta architektury VUT v Brne (výstava kolektivní)
Návrh a realizace výzdoby kaple v Lesním Hlubokém. (realizace)
MUSÁLEK, F.; ROLINC, J.; MALÍKOVÁ, M.; NOVÝ, V. REVITALIZACE NÁMESTÍ MÍRU VE ZLÍNE. (soutež domácí)
STRUHARÍK, D.; BOUŠKOVÁ, L. 3. CENA, REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMESTÍ V JIHLAVE. (soutež domácí)
Liturgická úprava Lutršték. (projekt)
PETRÍCKOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z.; BAŽÍK, L.; NEUMAYEROVÁ, E. Dekorace v hlinené omítce. (workshop studentský)
Realizace interiéru kostela Panny Marie z LaSalette v Považské Bystrici. (realizace)
Návrh meditacní zahrady Krásensko. (projekt)
Liturgická úprava v kostele svatých Petra a Pavla v Kucerove. (projekt)
STRUHARÍK, D.; OBRŠÁL, N. Obnova boží muky Všechovice. Všechovice (workshop jiný)
MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L.; MALÍKOVÁ, M.; KOZÁK, J.; ZLÁMAL, F.; ZLÁMAL, T. OBECNÍ AREÁL BRNO - IVANOVICE. (soutež domácí)
PETRÍCKOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z.; BAŽÍK, L.; NEUMAYEROVÁ, E. Steppe oven. (workshop studentský)
ZÍKA, V.; KLEMENT, M.; RÍCNÝ, M.; TODOROV, P. Soutež na Masarykovo námestí v Jihlave. (soutež domácí)
CHROBOCZKOVÁ, A. PREZENTACE MUNISS 2018. (workshop jiný)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. Bytový dum, Brno Komín. ulice Absolonova, Brno (projekt)
NOVÁK, J. Life Space. Docasná instalace ve meste Lucca v Itálii. (socha)
Realizace vnitrní výdoby novostavby kaple v Nové Vsi u Nového Mesta na Morave. (realizace)
Friedrich Passler, Christian Waldner, Andreas Marth, Herwig Spiegl, Ondrej Stehlík Návštevnické a administrativní centrum TAG Baumgarten. (realizace)
CHROBOCZKOVÁ, A.; ŽÁK, J. MUNISS 2018 meziuniverzitní studentská soutež. 27.01.2018-06.06.2018 (soutež domácí)
Návrh interiéru a výzdoby kaple Nejsvetejšího Srdce Panny Marie v Orešíne . (projekt)
Realizace umelecké výzdoby interiéru kaple Neposkvrneného Srdce Panny Marie v Orešíne. Brno Orešín, ulice U Zvonicky (realizace)
Ing. arch. Jan Kraut, Ing. arch. Richard Ott, prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. Nové centrum v Kuncicích pod Ondrejníkem. (soutež domácí)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. „KOMUNITNÍ BYTOVÝ DUM PRO SENIORY KRENOVICE“. (soutež domácí)
Století sakrální architektury. Diecézní muzeum Brno (výstava tématická)
Odborný socharský workshop se zamerením na ornamentální architektonické clánky budov. FA VUT (workshop studentský)
OSVOBOZENÍ 1945 . Mestské Muzeum Hustopece (výstava vlastní)
Expozice o hradebním opevnení Znojma. Znojmo (realizace)
Formát 400 - Emil Adamec - zkušenosti z 25. zemí. (workshop studentský)
CHROBOCZKOVÁ, A.; ŽÁK, J.; KILNAROVÁ, P.; MATYÁŠOVÁ, J. WORKSHOP MUNISS 2018. Brno, Urban centrum 27.02.2018 - 02.03.2018 (workshop jiný)
ADAMEC, E. Kurz základu vedecké práce na AV CR. AV CR (workshop doktorský)
CHROBOCZKOVÁ, A. BRNO PRO STUDENTY, STUDENTI PRO BRNO. 21.02.2018 -23.03.2018 Brno, Urban centrum (výstava tématická)
ZÍKA, V. Workshop Jihlava - únor 2018. (workshop studentský)
ADAMEC; ŠEVCÍKOVÁ; TUCKOVÁ; ŠTREJBAROVÁ; SOVIŠ Arnoldova vila - limity památkové péce, možnosti a limity památkové péce. Galerie Celnice - Low Beerova Vila (výstava kolektivní)


2017
URÍDILOVÁ, M. Studie krajinárských úprav Císarského ostrova Praha. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 21.12.2017 - 21.12.2017 (umelecký výkon)
HOLOPÍRKOVÁ, L. Porcieu Ecole. (soutež zahranicní)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; CERNÝ, V.; DUFKA, A.; DVORÁKOVÁ, M.; MELICHAR, J. Metodika laboratorních zkoušek trvanlivosti podlahových systému ve specifických agresivních prostredích. Vysoké ucení technické v Brne Fakulta stavební Veverí 95 602 00 Brno (metodika certifikovaná uplatnená)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky cisté provozy ECONOMY. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (funkcní vzorek)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky cisté provozy PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (funkcní vzorek)
PONEŠOVÁ, B. Kresba prostoru / Kresba prostorem. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 04.12.2017 - 23.12.2017 (umelecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Skrín na Rímském námestí v Brne. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rekreacní objekt Orechov U Hrište. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umelecký výkon)
DÝR, P. Podkrovní byt Tišnovská 100. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S. Interiér RD v Brne na ulici Palouk. real:interiér rodinného domu , Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umelecký výkon)
GROSS, K.; NEMCOVÁ, M. Future Kindergartens. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umelecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Prístavba RD Sobešice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 30.11.2017 - 30.11.2017 (umelecký výkon)
HALTOF, V. Czech Design Week Podzim 2017. Czech Design Production, Ceská republika, Praha, 27.11.2017 - 03.12.2017 (umelecký výkon)
ŠMÍDEK, P. Cesty za architekturou 2017. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 15.11.2017 - 30.11.2017 (umelecký výkon)
Houses will be inhabited like cities – Yilong Futuristic City International Design Competition. UED Magazine, http://en.uedmagazine.net/ 3rd Floor Inside-out Architect and Artist Colony, 50 Xingshikou Lu, Haidian District, Beijing, P.R.C. Post Code: 100195 (soutež zahranicní)
KRISTEK, J.; SEDLÁK, J.; MUNKOVÁ, K.; HELEŠIC, D.; ZÁVACKÁ, P.; PUCEK, O.; ŠANA, V.; VALÍCEK, M.; SVOBODA, M.; JANKOVICHOVÁ, L. NOODLE UNIVERSE - Pokoje. real:architektonické rešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.11.2017 - 19.02.2018 (umelecký výkon)
ZÍKA, V. workshop Jihlava - Knihkupectví O.P.. (workshop studentský)
VALÍCEK, M.; LEVÍCKOVÁ, L. Malá noc módy. Stará sokolovna, Brno, Ceská republika, Brno, 04.11.2017 - 04.11.2017 (umelecký výkon)
DÝR, P. Podkrovní byt Tišnovská 31. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2017 - 01.11.2017 (umelecký výkon)
SERENCKO, I.; SMRŽOVÁ, K.; MLÉCKA, J. Novostavba RD / Hluboké u Dalecína. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2017 - 01.11.2017 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S.; MATOUŠEK, J. Litomyšl bez prutahu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2017 - 01.11.2017 (umelecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rekonstrukce funkcionalistického bytu Brno. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2017 - 01.11.2017 (umelecký výkon)
HALTOF, V. Propagacní tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne 2018/2019. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 31.10.2017 - 03.11.2017 (umelecký výkon)
PALAŠCÁK, M. záverecný ceremoniál mfdf jihlava 2017. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 28.10.2017 - 28.10.2017 (umelecký výkon)
URÍDILOVÁ, M.; PELCÁK, P. Kaple sv. Vendelína. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 21.10.2017 - 21.10.2017 (umelecký výkon)
TOMAN, R.; PREININGER, P. Yilong Futuristic City International Design Competition. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.10.2017 - 20.12.2017 (umelecký výkon)
Návrh památníku Brnensko bratislavské operace. (projekt)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MLÉCKA, J.; MAREK, J.; ŽALMANOVÁ, P.; STIBURKOVÁ, N.; VARMUŽOVÁ, A.; AL-GIBURY, H.; BUREŠOVÁ, K.; HRONOVSKÁ, T.; VÍTKOVÁ, K.; VÍTKOVÁ, K. Vlakem do Dvora. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.10.2017 - 22.10.2017 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Vlakem do Dvora (architektonické rešení). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.10.2017 - 22.10.2017 (umelecký výkon)
ADAMEC, E. Mužské torzo. Suide, China Government, Cína, Suide, Shaanxi, 01.10.2017 - 31.10.2017 (umelecký výkon)
DÝR, P. Boxy k ustájení koní v rekreacní zóne Kostelní zmola. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.10.2017 - 01.10.2017 (umelecký výkon)
GALEOVÁ, N.; SLÁDECEK, S. Artéka jako badatelský fenomen. gal:Galerie XY, Ceská republika, Olomouc, 29.09.2017 - 16.10.2017 (umelecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Mestské zásahy Brno. gal:Dum umení mesta Brna, Ceská republika, Brno, 27.09.2017 - 29.10.2017 (umelecký výkon)
PALAŠCÁK, M.; GALE, R. mestské zásahy. gal:Dum pánu z Kunštátu (DUMB), Ceská republika, Brno, 27.09.2017 - 29.10.2017 (umelecký výkon)
Mozaika na prucelí kostela . (realizace)
GUZDEK, A. Výstava studentských projektu - Lodenice v Pisárkách. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 21.09.2017 - 21.09.2017 (umelecký výkon)
SVOBODOVÁ, Š.; SEDLÁK, J. Prohnutá dlažba. Gal:Galerie mladých, Ceská republika, Brno, 20.09.2017 - 20.10.2017 (umelecký výkon)
ŠMÍDEK, P.; MAKOVSKÝ, Z. FA pro FAVU. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 19.09.2017 - 29.09.2017 (umelecký výkon)
Návrh interiéru kaple v Nové Vsi u N.M.. (projekt)
ŠTASTA, J. Návrh interiéru kostela Rozkvet, Považská Bystrica. (projekt)
SERENCKO, I. HURNÍK MEMORIAL. Pekarská 66, Ceská republika, Brno, 06.09.2017 - 30.12.2018 (umelecký výkon)
Návrh vitráže Pribyslavice. (projekt)
Liturgická úprava,Ivancice. (projekt)
Návrh zpovednice Križanov. (projekt)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Rekonstrukce barokní fary. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 04.09.2017 - 04.09.2017 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J. Interiér studovny Prirodovedecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 04.09.2017 - 04.09.2017 (umelecký výkon)
VALÍCEK, M.; BOUŠKOVÁ, L.; KRISTEK, J. STRATEGIE ZBYT_461>461. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.09.2017 - 30.09.2017 (umelecký výkon)
PALAŠCÁK, M. bytové domy ve vnitrobloku Francouzská Brno- užší jednofázová projektová anonymní architektonicko-urbanistická soutež.. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.09.2017 - 15.11.2017 (umelecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. Rodinný dum Kociánka. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.08.2017 - 15.08.2017 (umelecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. MEŠTANSKÝ BYT. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.08.2017 - 01.08.2017 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dum Žatcany. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.08.2017 - 01.08.2017 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J.; TURKO, P. Domov senioru Sokolnice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.08.2017 - 01.08.2017 (umelecký výkon)
URÍDILOVÁ, M.; HEBRONOVÁ, Z.; KLÍMA, J.; KOPECKÝ, M.; STIBLITZ, J.; KOSEK, F.; RÍCNÝ, J. „NA KAMÉNKÁCH“ – Brno, Cernovice. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.07.2017 - 31.07.2017 (umelecký výkon)
Mozaika v Krásensku. (realizace)
DULENCÍN, J. Rekonstrukce bytu Slovákova Brno. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 11.07.2017 - 11.07.2017 (umelecký výkon)
JANKOVICHOVÁ, L. Institut vesnické architektury. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.07.2017 - 03.09.2017 (umelecký výkon)
Revitalizace ostrovacické prelatury. (projekt)
MAKOVSKÝ, Z. Busta bývalého prezidenta Václava Havla. Hotel Prezident, Karlovy Vary, Ceská republika, Karlovy Vary, 03.07.2017 - 03.07.2017 (umelecký výkon)
PONEŠOVÁ, B. Camera Obscura. real:interiér pro mediální prezentaci, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 03.07.2017 - 03.07.2017 (umelecký výkon)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. Viladum Preslova. Preslova 73, Brno (realizace)
PALAŠCÁK, M. Gruzínská literatura v kostce. real:výstavní stánek, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.07.2017 - 31.07.2017 (umelecký výkon)
SERENCKO, I.; SMRŽOVÁ, K.; ORAVA, J.; ZMRZLÝ, R. WAGON 017/Svitava-pod-parou/. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.07.2017 - 01.07.2018 (umelecký výkon)
STRNAD, M. Kostel ve meste. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 30.06.2017 - 30.06.2017 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MLÉCKA, J.; MAREK, J.; BAKALÍKOVÁ, V.; MENŠÍK, D.; MÁJEK, J.; MRLINOVÁ, L.; DOCEKALOVÁ, V.; ŠMEJKAL, J.; HRONOVSKÁ, T.; CIHLÁR, J.; DARDA, L.; MRLÍKOVÁ, M.; GALKOVÁ, I.; VÍTKOVÁ, K.; ZVOLSKÁ, T.; LENCÉŠOVÁ, L.; SCHLEIDER, J. Svaté místo Hostýn. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 24.06.2017 - 30.09.2017 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MLÉCKA, J. Svaté místo Hostýn (architektonické rešení). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 24.06.2017 - 30.09.2017 (umelecký výkon)
KUDA, D. Novostavba rodinného domu na p.c.144 a 145, k.ú. Rícmanice. (realizace)
CHROBOCZKOVÁ, A.; GRÍSOVÁ, P. Studenti pro Brno. Místodržitelský palác na Moravském námestí (výstava tématická)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. Štajnhaus. real:rekonstrukce historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2017 - 01.06.2017 (umelecký výkon)
PALAŠCÁK, M. Kavárna pod obrazy. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2017 - 01.06.2017 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Interiér rodinného domu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2017 - 01.06.2017 (umelecký výkon)
GALEOVÁ, N.; VEPREKOVÁ, A.; KUCÍRKOVÁ, V.; KUBÍCKOVÁ, K.; NEKOLNÁ, A.; VALÍCKOVÁ, H.; LAZOR, M.; KUCERA, V.; ŠTURÍKOVÁ, B.; HORÁKOVÁ, K. Knihovna na križovatce. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 30.05.2017 - 20.06.2017 (umelecký výkon)
GALEOVÁ, N.; SLÁDECEK, S.; VEPREKOVÁ, A. Židovská stezka. real: Mestský mobiliár, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 19.05.2017 - 19.05.2017 (umelecký výkon)
PALAŠCÁK, M.; GALE, R. Nájemní bydlení/zapomenutý segment ceské architektury-vcera, dnes a zítra. gal:Galerie Jaroslava Fragnera, Ceská republika, Praha, 16.05.2017 - 16.06.2017 (umelecký výkon)
ŠTURÍKOVÁ, B.; ŽALMANOVÁ, P. Duchovní prostor. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.05.2017 - 07.11.2017 (umelecký výkon)
GUZDEK, A. Výstava studentských projektu - Revitalizace nádražní budovy v Ústí nad Orlicí. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 13.05.2017 - 13.07.2017 (umelecký výkon)
KRÁLÍK, M. Cervená královna. PVA EXPO PRAHA, Ceská republika, Praha, 09.05.2017 - 12.05.2017 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; JEMELKA, V. Liturgická úprava kostela sv. Cyrila a Metodeje v Žešove. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 09.05.2017 - 09.05.2017 (umelecký výkon)
SVOBODA, M.; HELEŠIC, D. NECHTENÉ DEDICTVÍ: Akce D. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.05.2017 - 29.05.2017 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S. Muzeum Kromerížska - expozice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.05.2017 - 02.05.2017 (umelecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Viladum Preslova. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.05.2017 - 01.05.2017 (umelecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. RD Chelcického Brno. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 30.04.2017 - 30.04.2017 (umelecký výkon)
KUDA, D. Montessori školicka v Prštném. (realizace)
SEDLÁK, J. Nechtené dedictví / výstava architekta Jana Dvoráka /. real:muzeum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.04.2017 - 02.07.2017 (umelecký výkon)
OBRŠÁL, N.; FENO, R.; KUBÁT, J.; HERÁLECKÝ, J. Chirurgické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 18.04.2017 - 20.10.2017 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Galerie vína s rotundou, degustacními sklepy a podzemím. real:vinarství, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 11.04.2017 - 11.04.2017 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Galerie Vína s degustacními sklepy. real:interiér obchodu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 11.04.2017 - 11.04.2017 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S. Naše trída-Tadeusz Slobodzianek. Divadlo Polárka, Ceská republika, Brno, 08.04.2017 - 08.04.2017 (umelecký výkon)
HORA, J.; VEISSER, J.; HORA, B. Lávka ke studánce. real:most, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.04.2017 - 01.04.2017 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dum Vyškov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.04.2017 - 01.04.2017 (umelecký výkon)
ŠTASTA, J. Liturgická úprava Velké Turovce. Velké Turovce, SK (realizace)
ŠIMONÍK, L. Moravská galerie v Brne – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky soucasného umení.. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.03.2017 - 20.03.2017 (umelecký výkon)
JURÍCKOVÁ, B.; KAŽIMÍR, O. reSITE pavilon. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 18.03.2017 - 18.03.2017 (umelecký výkon)
ŠIMONÍK, L.; MAKOVSKÝ, Z. DOSTAVBA OBJEKTU FA + FAVU NA ÚDOLNÍ. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 14.03.2017 - 14.03.2017 (umelecký výkon)
SOLÁR, M.; HORA, J. Mestský sál ve Znojme. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 14.03.2017 - 14.03.2017 (umelecký výkon)
HUSÁROVÁ, A.; ŠEBÁNEK, J. BETON V OBLACÍCH. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 14.03.2017 - 14.03.2017 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S. Prestavba a prístavba rodinného domu v Rousínove. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2017 - 16.12.2017 (umelecký výkon)
ADAMEC, E. To Shui Ming Muzeum. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2017 - 31.03.2017 (umelecký výkon)
GUZDEK, A. NÁROŽNÍ BYTOVÝ DUM. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2017 - 01.03.2017 (umelecký výkon)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J.; KRÍŽOVÁ, I. Design interiéru ateliéru. Preslova 73, Brno 602 00 (realizace)
ŠTASTA, J. Liturgická úprava, Kucerov. (projekt)
ŠTASTA, J. Návrh zpovednice, Újezd u Brna. (projekt)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; PALACKÝ, J.; HORÁKOVÁ, E.; BULKOVÁ, K.; ZOBACOVÁ, E.; ŠANA, V.; TOMASCHEK, A.; ŠMÍDOVÁ, L.; ŠPERLOVÁ, Z.; PTÁCEK, M.; MOTTL, M. Ohranicení. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.02.2017 - 20.03.2017 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; PALACKÝ, J. Ohranicení (architektonické rešení). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.02.2017 - 20.03.2017 (umelecký výkon)
BELICA, O.; JINDRÁK, M.; ADAMUS, J. Soutež Umelecká ulice. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.02.2017 - 15.02.2017 (umelecký výkon)
BARNAT, J.; BAJER, M.; PROKEŠ, J.; BEZDEK, O. Vytvorení funkcního vzorku (zkušebního prípravku) pro overování vybraných materiálových vlastností vyvinutého produktu. Vysoké ucení technické v brne, Fakulta stavební. (funkcní vzorek)
HALTOF, V. Vizuální styl Ústavu konstruování. Ústav konstruování, Ceská republika, Brno, 08.02.2017 - 08.02.2017 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rekreacní objekt v Orechove. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.02.2017 - 01.02.2017 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S. Studie úprav prostoru ul.Ignáce Stuchlého. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.02.2017 - 01.02.2017 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dum Batelov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.02.2017 - 01.02.2017 (umelecký výkon)
GUZDEK, A. Zimní zahrada a pergola bytu v Brne. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.01.2017 - 31.01.2017 (umelecký výkon)
GUZDEK, A. RODINNÝ DUM "KRAML". PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.01.2017 - 31.01.2017 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S. RD Dolní Kounice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 26.01.2017 - 26.01.2017 (umelecký výkon)
KAFTAN, M.; KOVARÍKOVÁ, P. Spine pro Brno - Meeting joint. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 06.01.2017 - 01.09.2017 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J.; TOMAN, R. Obecní dum Moravské Bránice. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 06.01.2017 - 06.01.2017 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S. Prestavba rodinného domu v Brne na ulici Palouk. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.01.2017 - 02.12.2017 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S. Vestavba domu do historické prumyslové haly. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.01.2017 - 02.11.2017 (umelecký výkon)
PALAŠCÁK, M. mestská tržnice na zelném trhu brno. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.01.2017 - 01.06.2017 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S. Chata Zadní Telnice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.01.2017 - 02.01.2017 (umelecký výkon)
ADAMEC, E. Tri karyatidy. ADAMEC studio Ltd. Hong Kong, Hongkong, Hong Kong, 01.01.2017 - 31.01.2017 (umelecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; PEKÁR, P.; PÁGO, T.; MIKESKOVÁ, D.; HOLÁN, M. Revitalizace stredu obce Bílovice nad Svitavou. real:soubor polyfunkcních objektu - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2017 - 01.01.2017 (umelecký výkon)


2016
MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Silikátový reprofilacní materiál ECONOMY. Po destruktivním overení parametru byl vzorek zlikvidován. (funkcní vzorek)
MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Silikátový reprofilacní materiál PREMIUM. Po destruktivním overení parametru byl vzorek zlikvidován. (funkcní vzorek)
MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. Kotevní expanzní materiál na silikátové bázi - PREMIUM s vysokou teplotní odolností. Po destruktivním overení parametru byl vzorek zlikvidován. (funkcní vzorek)
MELICHAR, T.; VACULA, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Strukturovaná povrchová úprava kompatibilní pro cementotrískové desky – pro strojní aplikaci. Po destruktivním overení parametru byl vzorek zlikvidován. (funkcní vzorek)
HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. Kotevní materiál na polymerní bázi - PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (funkcní vzorek)
HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNEK, M.; VYHNÁNKOVÁ, M. HighTech polymerní zálivkový materiál - PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (funkcní vzorek)
HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B. Polymerní reprofilacní materiál - ECONOMY. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (funkcní vzorek)
HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B. Polymerní reprofilacní materiál - PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (funkcní vzorek)
VALTR, M.; KLAPETEK, P. Polohovací systém pro rastrovací mikroskopy vyrobený technikou 3D tisku. RG1.5 (funkcní vzorek)
RULLER, I. Ivan Ruller, výber z prací. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 09.12.2016 - 19.02.2017 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Alergologie - rehabilitacní bazén s technickým zázemím. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 09.12.2016 - 09.12.2016 (umelecký výkon)
SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š. Architektura výstavy „Jak to vlastne tenkrát bylo. Devadesátky u Dobrého pastýre“. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 08.12.2016 - 09.02.2017 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. vstupní prostory a zahradní pravy vily. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2016 - 01.12.2016 (umelecký výkon)
ŠTASTA, J. Sarkofág b.Huyna a relikviár bl. Karla I. v klášterním kostele sester Tešitelek v Rajhrade. Klášter sester Tešitelek, Rajhrad (realizace)
ŠTASTA, J. Realizace materské školy, Moravské Budejovice. Ulice Komenského, v areálu Domova svatého Antonína, Moravské Budejovice (realizace)
PERNICA, D.; TOPOLÁNEK, D.; BABKA, J.; TOMAN, P.; DVORÁK, P.; BAJER, M. Prototyp kombinovaného indikátoru poruchových stavu. http://e-mega.cz/DL/MEg614T/ (prototyp)
DVORÁKOVÁ, M.; CERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJCÍ, P. Vytvrzení povrchu silikátových podlah. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (funkcní vzorek)
DVORÁKOVÁ, M.; CERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJCÍ, P. Ošetrení povrchu pro zvýšení chemické rezistence. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (funkcní vzorek)
DVORÁKOVÁ, M.; CERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJCÍ, P. Ošetrení povrchu pro zamezení pruniku kapalin. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (funkcní vzorek)
ŠEBÁNEK, J.; ANTL, R. Pametní deska studenta Pavla Švandy. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 17.11.2016 - 14.02.2018 (umelecký výkon)
KADANKA, P. Pokoje 5 - Ulovená hvezda. Containall, Ceská republika, Praha, 11.11.2016 - 20.11.2016 (umelecký výkon)
BURYOVÁ, T.; DANIEL, J.; KRISTEK, J. Elementary Sound. real:galerie, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 11.11.2016 - 13.11.2016 (umelecký výkon)
KRISTEK, J.; HELEŠIC, D.; PUCEK, O.; SVOBODA, M.; HALINÁR, M.; TROJANOVÁ, K.; MARECKOVÁ, K.; MUŠKOVÁ, M. NA BRNO DOBRÝ. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 11.11.2016 - 20.11.2016 (umelecký výkon)
HALTOF, V. Propagacní tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne 2017/2018. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 01.11.2016 - 04.11.2016 (umelecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Novostavba rodinného domu v Podolí u Brna. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2016 - 01.11.2016 (umelecký výkon)
KRISTEK, J.; HALINÁR, M.; HELEŠIC, D.; SÝKOROVÁ, A.; TROJANOVÁ, K.; PUCEK, O.; BURYOVÁ, T.; SEDLÁK, J. ZA HRANICÍ FARMAKONU. VÝSTAVA, 26.10.2016 - 26.11.2016 (umelecký výkon)
LANGNEROVÁ, K. Imaginárium. Mestská knihovna, pobocka cítárna Avion, Ceská republika, Ceský Tešín, 20.10.2016 - 30.11.2016 (umelecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Mestské zásahy Brno - Predprostor Pedagogické fakulty v Brne na ulici Porící. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 18.10.2016 - 18.10.2016 (umelecký výkon)
ŽALMANOVÁ, P.; HRONCEKOVÁ, B. "Židla". real: Design nábytku v limitovaných sériích, autorská tvorba, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 17.10.2016 - 30.10.2016 (umelecký výkon)
BOHÁC, DRÁPAL, HRABEC, HRUBÝ Diecézní muzeum Brno - Karel IV. - sakrální architektura . (výstava tématická)
ZÍKA, V. Znojmo 1500 AD. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 05.10.2016 - 30.10.2016 (umelecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Arch. studie rekonstrukce a stavební úpravy - rodinný dum v Rohozci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 03.10.2016 - 03.10.2016 (umelecký výkon)
KAFTAN, M. Samorost drevená kola. Bicycle shop, Rakousko, Víden, 01.10.2016 - 01.01.2018 (umelecký výkon)
NOVÝ, V.; HAVLÍCEK, T. Spolkový dum Ratíškovice. real:polyfunkcní budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 28.09.2016 - 28.09.2016 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; PEJPEK, T. Charitní domov Olomouc - Repcín. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 16.09.2016 - 16.09.2016 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; BELICA, O.; JINDRÁK, M. Krajina jako dílo. gal:Regionální Muzeum v Mikulove, Ceská republika, Mikulov, 08.09.2016 - 27.11.2016 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; KOLÁR, V. Kaple cestou. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 07.09.2016 - 07.09.2016 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Bytový dum Dolany. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.09.2016 - 01.09.2016 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; JEMELKA, V. liturgická úprava kostela sv. Jakuba v Breste. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.09.2016 - 01.09.2016 (umelecký výkon)
BOHÁC, DRÁPAL, HRABEC, HRUBÝ Bienale Zprítomnení IX - Dolní Kounice. (výstava tématická)
MATOUŠKOVÁ, P.; MATOUŠKOVÁ, I. Prestavba a interiér v RD v Moravském Písku. real:rekonstrukce rodinného domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 30.08.2016 - 30.08.2016 (umelecký výkon)
GALEOVÁ, N.; ŠMÍDEK, P.; WENK, N.; STARZAK, J.; STREBICKI, D.; RUTKOWSKA, I.; KOWALSKI, H. Mood for Wood. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 29.08.2016 - 06.09.2016 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S.; NOVOTNÁ, T.; MATOUŠEK, J. MULTIFUNKCNÍ OBJEKT – NÁMESTÍ SVOBODY JANSKÉ LÁZNE. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.08.2016 - 30.09.2016 (umelecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T.; KUBACKA, J. Individuální postele. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.08.2016 - 01.08.2016 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Vinicní majer Jaroslavice. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 25.07.2016 - 07.08.2016 (umelecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; LEVÍCKOVÁ, L.; HUDEC, A.; VALÍCEK, M. Revitalizace a dostavba Husova námestí v Lysé nad Labem. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.07.2016 - 17.11.2016 (umelecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Chata Brno-Bystrc. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 08.07.2016 - 23.09.2016 (umelecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Obnova fasády statku v Borovnici, Vysocina. real:rekonstrukce historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 04.07.2016 - 04.07.2016 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; JEMELKA, V. Liturgická úprava kostela sv. Bonifáce v Liberci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 30.06.2016 - 30.06.2016 (umelecký výkon)
HALTOF, V. INVENT ARENA 2016. INVENT ARENA 2016, Ceská republika, Trinec, 20.06.2016 - 22.06.2016 (umelecký výkon)
DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; BOHÁC, I. Chrámy na dlani, chrámy v srdci. Centrum baroka Mariánská Týnice, Muzeum Západoceského kraje (výstava tématická)
ŽALMANOVÁ, P.; KUCERA, V. Židle Kris. Technické muzeum v Brne, Ceská republika, Brno, 16.06.2016 - 16.06.2016 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J. ALTWASSER: Na ceste domu. gal:Galerie Architektury Brno, Ceská republika, Brno, 16.06.2016 - 10.07.2016 (umelecký výkon)
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc., doc. Ing. arch. Ivo Bohác, Ph.D. Panská sídla jižní Moravy - budoucnost zámku Valtice. Stálá expozice Muzea Západoceského kraje, klášter v Mariánské Týnici (výstava tématická)
GALEOVÁ, N.; ŠMÍDEK, P.; FRANTIŠÁK, L. Nové srdce Turan. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 14.06.2016 - 24.06.2016 (umelecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Jak oživit ztichlou továrnu?. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 14.06.2016 - 22.06.2016 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; CUCKA, P.; KUS, M. Filharmonie v Ceských Budejovicích. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 08.06.2016 - 08.06.2016 (umelecký výkon)
HORA, J. Stul ztrámu. real: Design nábytku pro malosériovou a kusovou výrobu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umelecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. Butik Brusinky. real:námestí, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umelecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. OPTIKA. real:interiér obchodu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umelecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. OPTIKA. real:námestí, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; JINDRÁK, M. Poveglia - Univerzitní ostrov v Benátské lagune. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; BUGANSKÁ, P. Annahof – obnova areálu Annenského dvora. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MIHOLA, V. Annahof – obnova areálu Annenského dvora. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; OBRŠÁL, N. Annahof / Absolutní absence. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umelecký výkon)
doc. Ing. arch. Ivo Bohác, Ph.D. Panská sídla jižní Moravy - studie pro Vyškov, historické sídlo biskupství. Stálá expozice Muzea Západoceského kraje, klášter v Mariánské Týnici (výstava tématická)
PAVLOVSKÝ, T.; KUBACKA, J. Nové logo Frýdku - Místku. NOVÁ ZNACKA MESTA FRÝDEK-MÍSTEK, KONCEPCNÍ VIZUÁLNÍ IDENTITA MESTA, Ceská republika, Frýdek Místek, 31.05.2016 - 31.05.2016 (umelecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Interiéry rodinného domu v Ceské. real:interiér rodinného domu , Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.05.2016 - 31.05.2016 (umelecký výkon)
HRABEC, J.; DRÁPAL, J.; BOHÁC, I. Baroko a jeho svet. Stálá expozice Muzea Západoceského kraje, klášter v Mariánské Týnici (výstava tématická)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A.; GLOSOVÁ, D.; BÍMOVÁ, M. Lesná? Lesná!. Brno (výstava tématická)
ZEMÁNKOVÁ, H. Re-Fact Livorno. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.05.2016 - 29.05.2016 (umelecký výkon)
HALTOF, V. Vizuální styl cyklo/ski-servisu a jeho aplikace. Cykloservis KUFIC, Ceská republika, Trinec, 19.05.2016 - 19.05.2016 (umelecký výkon)
BOHÁC, I., DRÁPAL, HRABEC, HRUBÝ Karel IV. - sakrální architektura. (výstava tématická)
KADANKA, P. Památník Jana Palacha ve Všetatech. sout:VÝTVARNÉ A PROSTOROVÉ REŠENÍ VÝSTAV NÁRODNÍHO MUZEA, Ceská republika, Praha, 05.05.2016 - 10.05.2016 (umelecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Vikýre rodinného domu v Brne Komíne. real:rekonstrukce cásti objektu, Ceská republika, bez rozlišení mesta, 02.05.2016 - 02.05.2016 (umelecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Vila v Brne-Jundrove. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 22.04.2016 - 16.09.2016 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; ŠEŠULKOVÁ, M. Skautská klubovna Arnošta Vršky. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.04.2016 - 20.04.2016 (umelecký výkon)
VRABELOVÁ, R. Constructive Alps. (výstava zahranicní)
PAVLOVSKÝ, T. Rešení Brnenského nádraží ve stávající poloze. sout:Budoucnost centra Brna, Ceská republika, Brno, 15.04.2016 - 15.04.2016 (umelecký výkon)
GUZDEK, A.; POSLUŠNÁ, I. Kostky na Lesné. Brno (workshop studentský)
CUCKA, P.; KUS, M.; PALENCAR, O.; VILÍMKOVÁ, R.; VAŠUT, Š. Berlin University Residences. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.04.2016 - 27.05.2016 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S.; KRAUS, D. V hlave architekta. gal:Dum umení mesta Brna, Ceská republika, Brno, 01.04.2016 - 30.06.2016 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; TOMAN, R.; KVAPILOVÁ, T.; STÝBLO, J. SOKEC – Spolecensko kulturní centrum. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.03.2016 - 31.03.2016 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; NOVOTNÁ, T. Rozšírení hrbitova v Hostivari. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.03.2016 - 31.03.2016 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Místa bez vedomí. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 23.03.2016 - 08.04.2016 (umelecký výkon)
Postaveno ve švýcarských horách. (workshop zahranicní)
Postaveno ve švýcarských horách. (výstava zahranicní)
Artscape Norway. (workshop zahranicní)
ZEMÁNKOVÁ, H. Ouessant Fascinantes esculturas em pedra. Galeria Municipal Auditório Municipal Elvino Pereira, Portugalsko, Macao, 09.03.2016 - 19.03.2016 (umelecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Rekonstrukce rodinného domu Rozsec nad Kunštátem. real:rekonstrukce rodinného domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2016 - 01.03.2016 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Odborný lécebný ústav Pasohlávky. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2016 - 01.03.2016 (umelecký výkon)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. ... další kroky. Bratislava (výstava tématická)
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANEK, M. Rekonstrukce rodinného domu v Obranech. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.02.2016 - 24.11.2016 (umelecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANEK, M. Rekonstrukce domu v Rozdrojovicích. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.02.2016 - 05.12.2016 (umelecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; EICHLER, Z.; EICHLEROVÁ, E.; VALOVÝ, P. Územní studie "Jižní centrum - Brno. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.02.2016 - 31.05.2016 (umelecký výkon)
GALEOVÁ, N.; GALE, R.; BUREŠ, D.; PASTERNÝ, R. Horské apartmány Filipovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.02.2016 - 01.09.2016 (umelecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Rekonstrukce historického domu . Drnovice (projekt)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BAJER, M.; MOTYCKA, V.; SUCHOMELA, J.; SUCHOMELA, J. Lepené obvodové plášte budov s kotvícími prvky se zvýšenou odolností vuci korozi. DOSTING, spol. s r.o. Košinova 2116/19 612 00 Brno (overená technologie)
SLÁDECEK, S. Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Divadlo Bolka Polívky, Ceská republika, Brno, 16.01.2016 - 20.12.2016 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S. Host-kanceláre nakladatelství. real:interiér cásti historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.01.2016 - 01.09.2016 (umelecký výkon)
PALACKÝ, J.; NOVÁK, J.; SAARINEN, S. Skládaný interiérový pavilon ORIgloo. Ústav prostorové tvorby Fakulty architektury VUT v Brne (funkcní vzorek)
SLÁDECEK, S. RAPOS-administrativní budova, sídlo stavební firmy. real:administrativní budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 04.01.2016 - 20.12.2016 (umelecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANEK, M. Rekonstrukce rodinného domu v Brne. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 04.01.2016 - 10.08.2016 (umelecký výkon)
SLÁDECEK, S. Rodinný dum Uherský Brod – Újezdec. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2016 - 20.12.2016 (umelecký výkon)


2015
MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; CERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P.; BYDŽOVSKÝ, J. Hydroizolacní injektážní gel s podílem druhotných surovin. Betosan, s.r.o. Na Dolinách 23 147 00, Praha 4 (prototyp)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; CERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; KREJCÍ, P. Provádení finálních vrstev podlah pro extrémní nároky na provozní podmínky. BETOSAN, s. r. o. Na Dolinách 28 147 00 Praha 4 (overená technologie)
FRANTIŠÁK, L.; ŠTANCL, M.; MIHALÁK, P.; SAIDA, O. Urbanistická studie lokality Kostelícek v Brne Líšni. gal: Ceská komora Architektu, Ceská republika, Praha, 15.12.2015 - 15.12.2015 (umelecký výkon)
JURA, P. Novostavba rodinného domu Domamyslice. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 09.12.2015 - 09.12.2015 (umelecký výkon)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Polymerbeton PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (funkcní vzorek)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Podlahový náter na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (funkcní vzorek)
HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M. Podlahový náter ekonomický - ECONOMY, využívající druhotné suroviny. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (funkcní vzorek)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Ochranný náter na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (funkcní vzorek)
MIKULÁŠEK, D.; KUMSTÁTOVÁ, N.; ŠTÝBNAR, V.; VIK, O.; BOUŠKOVÁ, L.; PAVLOVSKÁ, R. Novostavba materské školy Pod Vartou v Semilech. sout:NOVOSTAVBA MATERSKÉ ŠKOLY POD VARTOU V SEMILECH, Ceská republika, Semily, 07.12.2015 - 07.12.2015 (umelecký výkon)
OBR, P.; JAVORSKÝ, T.; KOUSAL, P.; MODLITBA, Z. ARCMAPY. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 04.12.2015 - 31.12.2015 (umelecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Bedricha Rozehnala. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.12.2015 - 01.12.2015 (umelecký výkon)
HALTOF, V.; KRENEK, L. Design krytu terminálu docházkového systému. DUHA system, s. r. o., Ceská republika, Brno, 01.12.2015 - 01.12.2015 (umelecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Návrh a úpravy interiéru firmy Strojírenský zkušební ústav. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2015 - 01.12.2015 (umelecký výkon)
FIEDLEROVÁ, M.; CERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; KREJCÍ, P. Silikátový poter na bázi alternativních surovin pro extrémní mechanické namáhání. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (funkcní vzorek)
FIEDLEROVÁ, M.; CERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJCÍ, P. Silikátový poter pro extrémní mechanické namáhání. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (funkcní vzorek)
FIEDLEROVÁ, M.; CERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJCÍ, P. Adhezní mustek pro fixaci poteru k podkladu pri nepríznivých podmínkách aplikace. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (funkcní vzorek)
FIEDLEROVÁ, M.; CERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; ŽIŽKOVÁ, N.; KREJCÍ, P. Adhezní mustek pro fixaci poteru k podkladu pri standardních podmínkách aplikace. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (funkcní vzorek)
KRISTEK, J.; ŽÁCKOVÁ, M.; KORYCÁNEK, R. Hands - on Urbanism: 1850 - 2012. gal:Moravská galerie v Brne, Ceská republika, Brno, 27.11.2015 - 17.01.2016 (umelecký výkon)
ŠLAPETA, V. Adolf Benš. gal:Národní technická knihovna v Praze, Ceská republika, Praha 6, 26.11.2015 - 29.01.2016 (umelecký výkon)
POSLUŠNÁ, I. První kroky. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 23.11.2015 - 04.12.2015 (umelecký výkon)
JURA, P. Bytové domy U Splavu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 18.11.2015 - 18.11.2015 (umelecký výkon)
DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; CERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M. Technologie sanace sypaných hrází. Hradecký Písek a.s. Žižkova 63 616 00 Brno (overená technologie)
MIKULÁŠEK, D.; MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L.; VALÍCEK, M. Jirího námestí v Podebradech. sout:JIRÍHO NÁMESTÍ V PODEBRADECH, Ceská republika, Podebrady, 13.11.2015 - 13.11.2015 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Základní umelecká škola v Dolních Bojanovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 13.11.2015 - 13.11.2015 (umelecký výkon)
ŠLAPETA, V. Bohuslav Fuchs. gal:Galerie Architektury Brno, Ceská republika, Brno, 10.11.2015 - 10.12.2015 (umelecký výkon)
ŠEBÁNEK, J. Hlavice praporu Sokol Brno I.. Sokol Brno I, Ceská republika, Brno, 09.11.2015 - 09.11.2015 (umelecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce rodinného domu Helceletova. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 09.11.2015 - 09.11.2015 (umelecký výkon)
POSLUŠNÁ, I.; ARMUTIDISOVÁ, I. DUhA - design, umení, architektura na VUT. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 05.11.2015 - 19.11.2015 (umelecký výkon)
HALTOF, V. Propagacní tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne 2016/2017. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 03.11.2015 - 06.11.2015 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Zátiší. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. David a Goliáš. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umelecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Bohuslava Fuchse. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 5. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 4. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. význam znaku 3. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 2. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 1. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umelecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Novostavba rodinného domu v Troubsku na p.c. 1442/60, k.ú. Troubsko, Brno-venkov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umelecký výkon)
JURA, P. Novostavba rodinného domu Kovaríkova. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umelecký výkon)
GUZDEK, A. Rodinný dum. Terlicko (projekt)
DOCKAL, P.; ŠMERDOVÁ, V.; ŠINDELÁROVÁ, A.; CEPELKA, M.; BARTOŠ, D.; IVANOVÁ, K.; KAŠPAROVÁ, T.; SOPOUŠKOVÁ, P.; JELEN, V.; RYNEŠ, Z. Radio Brnenská škola. Pokoje, Palác Conrainall, Ceská republika, Praha, 23.10.2015 - 01.11.2015 (umelecký výkon)
NOVÝ, V. interiér podkrovního bytu v Brne. real:bytový dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 19.10.2015 - 19.10.2015 (umelecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Re-FACT, International workshop on industrial heritage, Livorno Itálie. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 09.10.2015 - 17.10.2015 (umelecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Vladimíra Karfíka. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 05.10.2015 - 05.10.2015 (umelecký výkon)
BECKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.; NECADOVÁ, K. Green Roof Steep-sloped platforms. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké ucení technické v Brne Purkynova 139 612 00 Brno (funkcní vzorek)
BECKOVSKÝ, D.; KUCERA, R.; POSPÍŠIL, J.; VLACH, F.; NECADOVÁ, K.; SELNÍK, P. EnviHut - Relocatable Test Hut. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké ucení technické v Brne Purkynova 139 612 00 Brno (funkcní vzorek)
HALTOF, V. Vizuální styl a design výrobku pro firmu Mamma Tea. Startup Harvest 2015, Ceská republika, Ostrava, 10.09.2015 - 10.09.2015 (umelecký výkon)
MIKULÁŠEK, D.; MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L. Obnova námestí krále Jirího z Podebrad v Revnicích. sout:Obnova námestí Krále Jirího z Podebrad v Revnicích, Ceská republika, Revnice, 07.09.2015 - 07.09.2015 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; JEMELKA, V.; DEMEK, P.; MAREK, J. Úprava klášterní kaple. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.09.2015 - 01.09.2015 (umelecký výkon)
KOPÁCIK, G. Prestavba budovy bývalé Modevy na bytový dum, Kladky. real:bytový dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 22.08.2015 - 22.08.2015 (umelecký výkon)
JURA, P. Vila Plástky. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.08.2015 - 20.08.2015 (umelecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce areálu radnice v Židlochovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 14.08.2015 - 14.08.2015 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 6. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 03.08.2015 - 03.08.2015 (umelecký výkon)
DROCHYTKA, R.; CERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; MÜLLER, J. Injektážní smes HPA 1530. Vysoké ucení technické v Brne Fakulta stavební Veverí 331/95 602 00 Brno (funkcní vzorek)
DROCHYTKA, R.; CERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; MÜLLER, J. Injektážní smes HPA 1445. Vysoké ucení technické v Brne Fakulta stavební Veverí 331/95 602 00 Brno (funkcní vzorek)
NOVÝ, V.; HAVLÍCEK, T. Plavecký bazén Písek. sout:PLAVECKÝ BAZÉN - PÍSEK, Ceská republika, Písek, 13.07.2015 - 13.07.2015 (umelecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Aristotela. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.07.2015 - 01.07.2015 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J. Architektura nedostatku. gal:Galerie Architektury Brno, Ceská republika, Brno, 30.06.2015 - 17.07.2015 (umelecký výkon)
BUREŠ, D.; ŠEŠULKOVÁ, M.; GALEOVÁ, N. Výstava Completed 2015!. gal:Moravská galerie v Brne, Ceská republika, Brno, 19.06.2015 - 04.07.2015 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Barokní krajinou Jaroslavicka. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 17.06.2015 - 30.06.2015 (umelecký výkon)
GERŽOVÁ, Y.; DÝR, P.; MATOUŠKOVÁ, P.; MINIBERGEROVÁ, K. Revitalizace zemedelského družstva v Doubravníku. sout:Revitalizace bývalého areálu zemedelského družstva v historickém centru mestyse Doubravník, Ceská republika, Praha, 11.06.2015 - 11.06.2015 (umelecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Platona. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.06.2015 - 01.06.2015 (umelecký výkon)
SVOBODOVÁ, Š.; SEDLÁK, J. Kolekce. Muzeum umení Olomouc, Ceská republika, Olomouc, 27.05.2015 - 12.10.2015 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Jecmenište. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 25.05.2015 - 30.05.2015 (umelecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Workshop international d´architecture Troyes, Francie. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.05.2015 - 22.05.2015 (umelecký výkon)
KOPÁCIK, G. Územní plán Pravlov. real:park, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 13.05.2015 - 13.05.2015 (umelecký výkon)
HORÁKOVÁ, E.; KOPÁCIK, G. Prehlídka diplomových prací 2015 CKA - Ztracená místa uvnitr Brna. gal: Ceská komora Architektu, Ceská republika, Praha, 12.05.2015 - 12.05.2015 (umelecký výkon)
SMRŽOVÁ, K.; MLÉCKA, J. Prehlídka diplomových prací 2015 CKA - Železnice - variabilní prostor. gal: Ceská komora Architektu, Ceská republika, Praha, 10.05.2015 - 10.05.2015 (umelecký výkon)
ŠROLOVÁ, A.; MLÉCKA, J. Být v krajine. gal: Ceská komora Architektu, Ceská republika, Praha, 10.05.2015 - 10.05.2015 (umelecký výkon)
LIDMILA, J.; NOVÁK, J.; ZDARIL, Z. Bezlubový interiérový stul. Turistické informacní centrum, Radnická 4, Brno, 60200 (funkcní vzorek)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Sokrata. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 04.05.2015 - 04.05.2015 (umelecký výkon)
CHYBÍK, O.; KRIŠTOF, M. Ceský pavilon EXPO v Miláne. real:výstavní pavilon, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.05.2015 - 01.05.2015 (umelecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Interiér bytu Michalova. Brno (projekt)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. Ceskoslovenský Red Bull Tour Bus. real:interiér pro mediální prezentaci, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 29.04.2015 - 28.08.2015 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Barokní krajinou 2014. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 22.04.2015 - 30.04.2015 (umelecký výkon)
POSLUŠNÁ, I. První kroky. gal:Dvorana-FA STU Bratislava, Slovensko, Bratislava, 13.04.2015 - 26.04.2015 (umelecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V.; JAVORSKÝ, T. Architektonická studie Penzionu pro ,,aktivní,, seniory v Hartvíkovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.04.2015 - 01.04.2015 (umelecký výkon)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A.; GLOSOVÁ, D.; BÍMOVÁ, M. První kroky .... Bratislava (výstava tématická)
SVOJANOVSKÝ, V. Návrh interiéru a stavebních úprav na rodinném dome v Ceské u Brna c.p.364. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.03.2015 - 31.03.2015 (umelecký výkon)
PALACKÝ, J. Putovní výstava Slavné stavby Bohuslava Fuchse. Výstavní sín architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Ceská republika, Všechovice, 24.03.2015 - 24.03.2015 (umelecký výkon)
KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K.; KOPÁCIK, G. Prehlídka diplomových prací 2015 CKA - Moje námestí - hodnocení kvality námestí. gal: Ceská komora Architektu, Ceská republika, Praha, 24.03.2015 - 24.03.2015 (umelecký výkon)
PALENCAR, O.; CUCKA, P.; KRÁTKÁ, B.; SOUKUPOVÁ, V.; KOPÁCIK, G. Prehlídka diplomových prací 2015 CKA - Brnenská okružní trída - lécba mesta. gal: Ceská komora Architektu, Ceská republika, Praha, 24.03.2015 - 24.03.2015 (umelecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Projekt EU Erasmus+, Apheleia, Macao, Portugalsko. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 19.03.2015 - 28.03.2015 (umelecký výkon)
HAVLIŠ, K. REVITALIZACE DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V CHEBU S NÁVAZNOSTÍ NA JÁNSKÉ NÁMESTÍ. SOUT:SOUTEŽNÍ NÁVRH, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 03.03.2015 - 03.03.2015 (umelecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Rekonstrukce interiéru penzionu Lion v Modricích. real:interier celé budovy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.03.2015 - 02.03.2015 (umelecký výkon)
FRANTIŠÁK, L. Územní studie - Blok Ponávka - Cejl - Kornerova - Bratislavská. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.03.2015 - 02.03.2015 (umelecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Šelepova No1. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2015 - 01.03.2015 (umelecký výkon)
GUZDEK, A. Interiér bytu Spojilská. Pardubice (projekt)
JAVORSKÝ, T. Vinarství Lahofer. sout:soutež o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství, Ceská republika, Brno, 15.02.2015 - 15.02.2015 (umelecký výkon)
JURA, P.; STEUER, P.; GALLO, R. Rekonstrukce kláštera v Chebu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 11.02.2015 - 11.02.2015 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Císarský ostrov v Praze. soukromý investor, Ceská republika, Praha, 01.02.2015 - 31.05.2015 (umelecký výkon)
HAVLIŠ, K. AEDECC – AEDIFICIA ECCLESIAE „STUDIE K ZACHOVÁNÍ A REVITALIZACI STÁVAJÍCÍCH CÍRKEVNÍCH STAVEB V DOLNÍM RAKOUSKU A NA JIŽNÍ MORAVE“ (2013 – 2015). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 22.01.2015 - 28.02.2015 (umelecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. Viladum Lužická. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 19.01.2015 - 19.01.2015 (umelecký výkon)
ŠLAPETA, V. Brno, the city of Bauhaus Spirit. real:galerie, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.01.2015 - 15.02.2015 (umelecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Stavební úpravy rodinného domu c.1 Rozsec nad Kunštátem. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2015 - 01.01.2015 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. dum v domudomu. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2015 - 24.07.2015 (umelecký výkon)
HYBSKÁ, B.; RIABIC, M. Prodejna TON Pardubice. real:interiér obchodu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2015 - 01.03.2015 (umelecký výkon)
HYBSKÁ, B.; MUSIL, R.; PEŠÁK, J. Expozice Moravský kras. real:architektonické rešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2015 - 30.09.2015 (umelecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Rodinný dum. Ježkovice (projekt)


2014
ŽIŽKOVÁ, N.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. BETADEKOR MP – minerální omítka s modelacní strukturou využívající skelný recyklát. THD, STOMIX (funkcní vzorek)
ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. BETAFORM S-08 – správková hmota pro opravu pórobetonu využívající strusku a popílek. THD, STOMIX (funkcní vzorek)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; TUMOVÁ, E.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. BETAFORM LT1 – lehcený samonivelacní poter využívající popílek. THD, STOMIX (funkcní vzorek)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 4. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (overená technologie)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 3. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (overená technologie)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 2. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (overená technologie)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 1. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (overená technologie)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODICKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; PAVLÍKOVÁ, J.; VALKO, V. certifikovaný výrobek ANK 3. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice (funkcní vzorek)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODICKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; PAVLÍKOVÁ, J.; VALKO, V. certifikovaný výrobek ANK 2. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice (funkcní vzorek)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VALKO, V.; PAVLÍKOVÁ, J.; URBÁNEK, B.; VODICKOVÁ, E. certifikovaný výrobek ANK 1. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice (funkcní vzorek)
PELCÁK, P. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brne. real:soubor polyfunkcních objektu - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.12.2014 - 15.12.2014 (umelecký výkon)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN M CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkcní vzorek)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN S CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkcní vzorek)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN TH CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkcní vzorek)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN ADH 2K. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkcní vzorek)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN SF 2K. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkcní vzorek)
PAVLOVSKÝ, T. Refreš/h/ - Industra. Ceská televize, Ceská republika, Praha, 13.12.2014 - 13.12.2014 (umelecký výkon)
PELCÁK, P.; RUSÍN, T.; WAHLA, I. Obecní dum Brno & hosté 2014. gal:Galerie Architektury Brno, Ceská republika, Brno, 09.12.2014 - 09.12.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Rozhledna Pekelný Kopec. Rozhledna Pekelný Kopec, Ceská republika, Trebíc, 05.12.2014 - 05.12.2014 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Projekt interiéru skyboxu stadionu AC Sparta Praha. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2014 - 01.12.2014 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Územne-technické proverení obsluhy území Pod Palackého vrchem. Statutární Mesto Brno, Ceská republika, Brno, 01.12.2014 - 01.12.2014 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Wilhelm – Leuschner Platz, Lipsko. ., Nemecko, Lipsko, 01.12.2014 - 01.12.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Rodinný dum Kociánka. Brno - Kociánka, Ceská republika, Brno, 01.12.2014 - 31.12.2014 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Rekonstrukce a dostavba areálu AC Sparta, Praha – Letná. AC Sparta Praha, Ceská republika, Praha, 01.12.2014 - 01.12.2014 (umelecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Refreš/h/ - Gahuruv prospekt. Ceská televize, Ceská republika, Praha, 29.11.2014 - 29.11.2014 (umelecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. 12. aukcní salon výtvarníku. Národní galerie, Veletržní palác, Ceská republika, Praha, 27.11.2014 - 14.12.2014 (umelecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Refreš/h/ - Kryt Studénka. Ceská televize, Ceská republika, Praha, 22.11.2014 - 22.11.2014 (umelecký výkon)
DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; CERNÝ, V.; HELANOVÁ, E. Overení parametru funkcního vzorku popílkového pórobetonu s maximálním podílem fluidního popílku Porící. PORFIX CZa.s. Kladská 464 541 03 Trutnov (funkcní vzorek)
DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; CERNÝ, V.; HELANOVÁ, E. Overení parametru funkcního vzorku popílkového pórobetonu trídy P2-420. PORFIX CZ a.s. Kladská 464 541 03 Trutnov (funkcní vzorek)
ŠPACKOVÁ, E.; GLOSOVÁ, D. Mestská krajina Vozovna Poruba. Ústrední knihovna VŠB-TU Ostrava, Ceská republika, Ostrava, 11.11.2014 - 11.11.2014 (umelecký výkon)
HALTOF, V. Propagacní tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne 2015/2016. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 04.11.2014 - 06.11.2014 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Lovci ve snehu. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.11.2014 - 30.11.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce obradní síne v Židlochovicích. real:interier radnice, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2014 - 30.11.2014 (umelecký výkon)
DRÁPAL, J. Kostel - Kostelec u Jihlavy. real:interier významného historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2014 - 01.11.2014 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Obytný soubor Panorama – 2.ETAPA, Brno – Bystrc. Moravská stavební – INVEST, a.s.,, Ceská republika, Brno, 01.11.2014 - 01.11.2014 (umelecký výkon)
PELCÁK, P.; HYBSKÁ, B. Pelcák - Hybská. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 27.10.2014 - 07.11.2014 (umelecký výkon)
JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; CERNÝ, V.; HELANOVÁ, E. Technologie výroby pórobetonu pevnostní trídy P2-420 s využitím fluidních popílku. PORFIX CZ a.s. Kladská 464 541 03 Trutnov (overená technologie)
komunikace - FAST - komunikující. (projekt)
ŠLAPETA, V.; URBAŠKOVÁ, H. Brno - mesto s duchem Bauhausu. CEPT University, 120 Circular Road, 380009, Indie, Ahmedabad, 09.10.2014 - 09.10.2014 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Polyfunkcní dum „Palác Trnitá“. Moravská stavební – INVEST, a.s.,, Ceská republika, Brno, 01.10.2014 - 01.10.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Dum s pecovatelskou službou v Sezimove Ústí. Sezimovo Ústí, Ceská republika, Sezimovo Ústí, 01.10.2014 - 01.10.2014 (umelecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H.; LE GOUICA, G. OUESSANT De fascinantes sculptures en pierre. OUESTELIO, Brest, Francie, Brest, 30.09.2014 - 30.09.2014 (umelecký výkon)
POLÁŠ, M.; KOLECEK, I. Vnímání prostoru/Ivan Kolecek. gal:Galerie Jaroslava Fragnera, Ceská republika, Praha, 12.09.2014 - 12.10.2014 (umelecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Moje vyznání Bretagni. Kavárna Galerie Národního domu v Prostejove, Ceská republika, Prostejov, 04.09.2014 - 30.10.2014 (umelecký výkon)
HALTOF, V. Gorol 2014. Mestský úrad Jablunkov, Ceská republika, Jablunkov, 04.09.2014 - 04.09.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Rodinný dum Prostejov - Žitná. Prostejov, Ceská republika, Prostejov, 01.09.2014 - 30.09.2014 (umelecký výkon)
NOVÝ, V. RD Lužice - Vinohrádky. Lužice, Ceská republika, Hodonín, 01.09.2014 - 01.09.2014 (umelecký výkon)
KOPÁCIK, G. Urbanisticko dopravní rešení mesta Kromeríže. sout:URBANISTICKO-DOPRAVNÍ REŠENÍ MESTA KROMERÍŽE, Ceská republika, Kromeríž, 29.08.2014 - 12.09.2014 (umelecký výkon)
RULLER, I. Domov pro seniory Litomyšl. Domov pro seniory Litomyšl, Ceská republika, Litomyšl, 18.08.2014 - 18.08.2014 (umelecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Zdenek Makovský - sochy. Pudní galerie Mestské muzeum, Ceská republika, Bystrice nad Pernštejnem, 02.08.2014 - 10.09.2014 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pravé krídlo 2. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.08.2014 - 31.08.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Royal Crystal. Brno, Ceská republika, Brno, 01.08.2014 - 31.08.2014 (umelecký výkon)
NOVÝ, V. Rodinný dum v Mistríne. Svatoborice - Mistrín, Ceská republika, Kyjov, 01.08.2014 - 01.08.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Rodinný dum Pelhrimov. Pelhrimov, Ceská republika, Pelhrimov, 01.08.2014 - 31.08.2014 (umelecký výkon)
SOCHOR, J.; JURA, P.; MIKULÁŠEK, D.; NOVÝ, V.; RULLER, I. Res publica. gal:Galerie Architektury Brno, Ceská republika, Brno, 08.07.2014 - 25.07.2014 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pravé krídlo 3. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.07.2014 - 31.07.2014 (umelecký výkon)
KOPÁCIK, G. Prestavba budovy bývalé Modevy na bytový dum, Kladky. obecní úrad, Ceská republika, Kladky, 30.06.2014 - 30.06.2014 (umelecký výkon)
EUNIC Landscape Architecture. (výstava vlastní)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODICKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; VALKO, V.; PAVLÍKOVÁ, J. Technologická linka. .A.S.A., spol. s r.o. (overená technologie)
ŠVEHLA, J.; VOMELOVÁ, L. Diplomanti FaVU. Dum umení mesta Brna, Ceská republika, Brno, 27.06.2014 - 29.07.2014 (umelecký výkon)
RULLER, I. Centrum pro seniory v Tábore. Architektonická soutež - Centrum pro seniory, Ceská republika, Tábor, 25.06.2014 - 25.06.2014 (umelecký výkon)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs Život a dílo: multimediální Pruvodce expozicí. Výstavní sín architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Ceská republika, Obec Všechovice, okres Prerov, 21.06.2014 - 21.06.2014 (umelecký výkon)
PALACKÝ, J. Osm del architekta Bohuslava Fuchse v Ceské republice a na Slovensku. Výstavní sín architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Ceská republika, Obec Všechovice, okres Prerov, 21.06.2014 - 21.06.2014 (umelecký výkon)
PALACKÝ, J. Výstavní sín a stálá expozice BOHUSLAV FUCHS 1895–1972, Život a dílo, projekty, realizace, kresby, modely a fotografie architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích. Výstavní sín architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Ceská republika, Obec Všechovice, okres Prerov, 21.06.2014 - 21.06.2014 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. výminek Vinicní, Brno. Vinicní, Brno, Ceská republika, Brno, 20.06.2014 - 20.06.2014 (umelecký výkon)
PALACKÝ, J. Výstavní pavilon miniBrownfields pro prezentaci architektonických projektu mezinárodního studentského workshopu. Prostor u hlavního vlakového nádraží v Brne, Ceská republika, Brno, 15.06.2014 - 15.06.2014 (umelecký výkon)
RULLER, I. Rodinný dum u prehrady. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.06.2014 - 10.06.2014 (umelecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Konverze OP Prostejov. Nádražní hala, Ceská republika, Prostejov, 09.06.2014 - 23.06.2014 (umelecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Smutecní obradní sín Valašské Mezirící. sout:SMUTECNÍ OBRADNÍ SÍN VALAŠSKÉ MEZIRÍCÍ, Ceská republika, Valašské Mezirící, 02.06.2014 - 02.06.2014 (umelecký výkon)
SOCHOR, J. OBYTNÝ SOUBOR BONECKO. Bonecko s.r.o., trída Tomáše Bati 3067 760 01 Zlín, Ceská republika, Zlín, 02.06.2014 - 02.06.2014 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Levé krídlo 2. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.06.2014 - 30.06.2014 (umelecký výkon)
NOVÝ, V. Vila Park Dragoun - soubor radových RD - 3.etapa, Hodonín. Vila park Dragoun, Ceská republika, Hodonín, 01.06.2014 - 01.06.2014 (umelecký výkon)
NOVÝ, V. Vila Park Dragoun - soubor rodinných dvo-jdomu, Hodonín. Vila park Dragoun, Ceská republika, Hodonín, 01.06.2014 - 01.06.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Vila Cernopolní. Brno, Ceská republika, Brno, 01.06.2014 - 30.06.2014 (umelecký výkon)
HAVLIŠ, K. Kežmarská chata - Mezinárodní architektonická soutež Slovensko. Vysoké Tatry, Slovensko, Vysoké Tatry, 01.06.2014 - 30.06.2014 (umelecký výkon)
RULLER, I. Dum s pecovatelskou službou Svinošice. Dum s pecovatelskou službou Svinošice, Ceská republika, Svinošice, 30.05.2014 - 30.05.2014 (umelecký výkon)
HAVLIŠ, K. 5 + 5 Stadterneuerung - Obnova malých a stredních mest na Jižní Morave a v Dolním Rakousku. Krems, Rakousko, Krems, 07.05.2014 - 07.07.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Rodinný dum Jasénka. Vsetín, Ceská republika, Vsetín, 01.05.2014 - 01.06.2014 (umelecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Nové využití kláštera Milosrdných Bratrí v Prostejove. Chrám sv. Jana Nepomuckého, Ceská republika, Prostejov, 26.04.2014 - 26.04.2014 (umelecký výkon)
BÍMOVÁ, M. Dum na úpatí - mestský dum v historickém centru Brna. Brno, Ceská republika, Brno, 24.04.2014 - 24.04.2014 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Stopy v krajine. Regionální muzeum v Mikulove - zámek Mikulov, Ceská republika, Mikulov, 23.04.2014 - 09.05.2014 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Deset domu pro jednu proluku. gal:Galerie Konvent, Ceská republika, Mikulov, 23.04.2014 - 30.04.2014 (umelecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. 17. Minisalon. Divadlo Hybernia, Ceská republika, Praha, 07.04.2014 - 30.04.2014 (umelecký výkon)
FRANTIŠÁK, L., KOPÁCIK, G. Urbanismus - stavba mest. Studentské modely.. Brno, Fakulta architektury VUT v Brne, Galuerie MINI (výstava tématická)
FRANTIŠÁK, L. Urbanismus II. - Stavba mest - Cvicení výstava studentských prací. Fakulta architektury Brno, Ceská republika, Brno, 02.04.2014 - 13.04.2014 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Interiér kavárny spolecnosti E.on. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.04.2014 - 01.08.2015 (umelecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H.; SOULOS, J. PRESERVATION OF CULTURAL PATRIMONY AND RE-USE OF THE MONUMENT OF TOMÁŠ BATA. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.04.2014 - 01.04.2014 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Sie werden vielleicht sagen, daß die Sache nicht so dringend war, um jetzt besprochen zu werden.. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.04.2014 - 30.04.2014 (umelecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Nový život opuštených továren. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2014 - 30.04.2014 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Poradenské centrum E.ON na Jakubském námestí v Brne. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.04.2014 - 01.06.2014 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J.; DEMEK, P. hrbitov Ladná. hrbitov, Ceská republika, Ladná, 01.04.2014 - 01.04.2014 (umelecký výkon)
RULLER, I. Smutecní obradní sín Valašské Mezirící. sout:SMUTECNÍ OBRADNÍ SÍN VALAŠSKÉ MEZIRÍCÍ, Ceská republika, Valašské Mezirící, 27.03.2014 - 27.03.2014 (umelecký výkon)
DULENCÍN, J. Juraj Dulencín, kresba a grafika. Kavárna na peší zóne, Ceská republika, Námešt nad Oslavou, 16.03.2014 - 15.04.2014 (umelecký výkon)
DULENCÍN, J. Autorská výstava Juraj Dulencín - kresba a grafika. Námešt nad Oslavou (výstava vlastní)
RULLER, I. Ivan Ruller / Galerie Cooltour. gal:Cooltour Ostrava, Ceská republika, Ostrava, 05.03.2014 - 05.03.2014 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brne. real:soubor polyfunkcních objektu - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2014 - 01.03.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Rodinný dum Nad Farou. Židlochovice, Ceská republika, Židlochovice, 01.03.2014 - 31.03.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce RD Helceletova. Brno, Ceská republika, Brno, 01.03.2014 - 31.03.2014 (umelecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Interiér bytu Botanická. Brno (realizace)
OBR, P.; JAVORSKÝ, T.; ZABADALOVÁ, K. Point of view. 120 hours, Norsko, Oslo, 22.02.2014 - 22.02.2014 (umelecký výkon)
RULLER, I. Novostavba farního kostela seslání Ducha svatého se zázemím v Brne Líšni. sout:NOVOSTAVBA FARNÍHO KOSTELA SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO SE ZÁZEMÍM V BRNE-LÍŠNI, Ceská republika, Brno, 17.02.2014 - 17.02.2014 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Rodinný dum - Olomouc. lokalita Úvoz, Olomouc - Neredín, Ceská republika, Olomouc, 06.02.2014 - 06.02.2014 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Soutežní návrh budovy Spolkové rady, Berlín. sout:soutež Bundesrat, Berlin, Nemecko, Berlin, 02.02.2014 - 02.02.2014 (umelecký výkon)
KOPÁCIK, G. Územní plán Kromeríže ve znení zmeny c. 6A. Mestský úrad Kromeríž, Ceská republika, Kromeríž, 31.01.2014 - 31.01.2014 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Gleichzeitig allerdings fragte er sich, was für einen Grund er haben könnte, es zu tun.. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.01.2014 - 31.01.2014 (umelecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. OUESSANT. Conseil général du Finistere,Penn-ar-bed, Francie, Quimpeur, 01.01.2014 - 28.02.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Rodinný dum Rohovládova Belá. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2014 - 01.12.2014 (umelecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Polyfunkcní objekt Minská 85 Brno Žabovresky. real:administrativní budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2014 - 31.12.2014 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Archeologická mise Archeologického ústavu AV CR, Brno na území NKP Slovanské hradište v Mikulcicích. Archeologická mise Archeologického ústavu AV CR, Ceská republika, Mikulcice, 01.01.2014 - 01.01.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Rodinný dum 9 - Lelekovice. Lelekovice, Ceská republika, Lelekovice, 01.01.2014 - 01.02.2014 (umelecký výkon)
JURA, P. Rodinný dum 7 Lelekovice. Lelekovice, Ceská republika, Lelekovice, 01.01.2014 - 01.02.2014 (umelecký výkon)


2013
FRAJT, D.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Tepelne izolacní materiál pro vysoké teploty - prefabrikát. P-D Refractories, 679 63 Velké Opatovice, CZ (funkcní vzorek)
FRAJT, D.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; PETRÁNEK, V. Tepelne izolacní materiál pro vysoké teploty - monolit. AB Arco spol. s r.o. Sokolovská 205/194 190 00 PRAHA 9 (funkcní vzorek)
FRAJT, D.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; HROUDOVÁ, J. Vnejší tepelne-izolacní kompozitní systém využívající alternativní surovinové zdroje. THD (overená technologie)
RULLER, I. Prof. Ivan Ruller. gal:Centrum architektury, Ceská republika, Brno, 13.12.2013 - 31.01.2014 (umelecký výkon)
CHYBÍK, O.; KRIŠTOF, M. Pavilon Ceské republiky na svetové výstave EXPO 2015 v Miláne. Kancelár generálního komisare Úcasti CR na EXPO 2015 Milán, Ceská republika, Praha, 13.12.2013 - 13.12.2013 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Penzion Hrušky. real:penzion, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 12.12.2013 - 12.12.2013 (umelecký výkon)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J. Solidifikacní technologie pro transformaci nebezpecných odpadu katalogového císla 120114 a 160303 v nové materiály. Hradecký písek a.s Provozovna - ul. Pardubická, Hradec Králové - Placice, 500 04 (overená technologie)
PAVLOVSKÝ, T. Michael Pavlovský: Drevené hracky a objekty & Tomáš Pavlovský: Kresby a malby. Muzeum Vyškovska, Ceská republika, Vyškov, 11.12.2013 - 26.01.2014 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Stopy v krajine. Fakulta architektury Brno, Ceská republika, Brno, 10.12.2013 - 20.12.2013 (umelecký výkon)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J. Solidifikovaný kompozit z nebezpecného odpadu katalog. c. 120114 pro další využití. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (funkcní vzorek)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J. Solidifikovaný kompozit z nebezpecného odpadu s katalogovým císlem 160303. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (funkcní vzorek)
HYBSKÁ, B.; MUSIL, R.; PEŠÁK, J. Prístavba školy SUNNY CANADIAN. Prístavba školy SUNNY CANADIAN (gymnázium a 2. stupen základní školy), Ceská republika, Jesenice u Prahy, 01.12.2013 - 31.12.2013 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Bytový dum Žižkova. Bytový dum Žižkova, Ceská republika, Brno, 01.12.2013 - 31.12.2013 (umelecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Kostel Seslání Ducha Svatého v Brne-Líšni. Brno-Líšen Kostel, Ceská republika, Brno-Líšen, 01.12.2013 - 31.12.2013 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Bytový dum MINX, Brno. Projekt roku, Ceská republika, Praha, 11.11.2013 - 11.11.2013 (umelecký výkon)
ŠVEHLA, J. Katalog Start Up 3. Galerie hlavního mesta Prahy, Ceská republika, Praha, 07.11.2013 - 07.11.2013 (umelecký výkon)
HAVLIŠ, K. 5+5 Stadterneuerung (Obnova malých mest na jižní Morave a v Dolním Rakousku). gal:Dum umení mesta Brna, Ceská republika, Brno, 07.11.2013 - 17.11.2013 (umelecký výkon)
POSLUŠNÁ, I.; TOMAN, R. Príbehy místa. gal:Dum pánu z Kunštátu (DUMB), Ceská republika, Brno, 07.11.2013 - 27.03.2014 (umelecký výkon)
GLOSOVÁ, D.; URBAŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I. Jundrov nostalgický a co dal.... gal:Dum pánu z Kunštátu (DUMB), Ceská republika, Brno, 07.11.2013 - 27.11.2013 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Ideový urbanisticko-architektonický návrh, Areál „Hlinky 136“ v Brne. Jet Investment, Ceská republika, Brno, Hlinky 126, 07.11.2013 - 07.11.2013 (umelecký výkon)
HALTOF, V. Propagacní tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne 2014/2015. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 05.11.2013 - 08.11.2013 (umelecký výkon)
POMYKALOVÁ, A. Admonter student contest 2013. STIA Holzindustrie GmbH, Rakousko, Admont, 01.11.2013 - 01.11.2013 (umelecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Interiér kavárny a tanecní školy NO FEET. Brno (realizace)
CERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie výroby umelého kameniva na bázi popílku elektrárny Tušimice. Elektrárna Tušimice (overená technologie)
PELCÁK, P. Archeologická základna Mikulcice. real:soubor polyfunkcních objektu - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.10.2013 - 10.10.2013 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J.; TURKO, P. Skromné umení – Tradicní remesla v CR. Národní ústav lidové kultury, Ceská republika, Strážnice, 03.10.2013 - 31.10.2015 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Mantova - Brno, Pocta Pisanellovi. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.10.2013 - 31.12.2013 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J.; JEMELKA, V. kostel Brno - Lesná. Rímskokatolická farnost Brno - Lesná, Ceská republika, Brno, 30.09.2013 - 31.03.2014 (umelecký výkon)
MACHALA, M. Revitalizácia rieky Svratky. Young Architect Award, Ceská republika, Praha, 18.09.2013 - 18.09.2013 (umelecký výkon)
DROCHYTKA, R.; CERNÝ, V. Umelé kamenivo ze spékaných popílku elektrárny Tušimice. D231a (funkcní vzorek)
Vyhodnocení vlivu Zmeny c.5 B ÚP mesta Kromeríže (vcetne 0 varianty) na udržitelný rozvoj území.. (projekt)
ZEMÁNKOVÁ, H. Regard de Helena Zemánková, architecte tcheque, emerveillée par une ile du Ponant. Galerie CEMO, Francie, Ostrov Ouessant, 01.09.2013 - 30.09.2013 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Obytný soubor Panorama. real:komplex bytových domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.09.2013 - 01.09.2013 (umelecký výkon)
HYBSKÁ, B.; PEŠÁK, J.; MUSIL, R. Výrobní areál spolecnosti Oxalis, Slušovice. Výrobní areál Oxalis, Ceská republika, Slušovice, 01.09.2013 - 30.09.2013 (umelecký výkon)
HALTOF, V. Lavicka G3. Tyra, Ceská republika, Trinec, 31.08.2013 - 31.08.2013 (umelecký výkon)
KOPECKÝ, M. Studentská soutež - mesto Príbor. Mesto Príbor, Námestí S. Freuda 19, 742 58 Príbor, Ceská republika, Príbor, 31.07.2013 - 31.07.2013 (umelecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; PEKÁR, P.; PÁGO, T.; MIKESKOVÁ, D. Rešení centra Bílovic nad Svitavou s umístením nového obecního úradu, knihovny, pošty a obradní síne. Centrum obce Bílovice nad Svitavou, Ceská republika, Bílovice nad Svitavou, 01.07.2013 - 31.07.2013 (umelecký výkon)
TOMAN, R.; POHUNEK, J. Památník romského holocaustu v Hodoníne u Kunštátu. gal:Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Ceská republika, Praha, 17.06.2013 - 17.06.2013 (umelecký výkon)
CHMEL, Z. Památník romského holocaustu v Hodoníne u Kunštátu. gal:Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Ceská republika, Praha, 17.06.2013 - 17.06.2013 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; HOLCNEROVÁ, L.; ŽABCÍKOVÁ, A.; HUDEC, P.; MAREK, J.; KOTEN, A.; KILIÁNOVÁ, J. 5xINGARCH. gal:Centrum architektury, Ceská republika, Brno, 13.06.2013 - 14.07.2013 (umelecký výkon)
BÍROVÁ, E. Country Houses. Velux Ceská republika, s. r. o. a Velux Slovensko spol. s. r. o., Ceská republika, Praha, 15.05.2013 - 15.05.2013 (umelecký výkon)
OBRŠÁL, N. Inventura archetypu. Velux Ceská republika, s. r. o. a Velux Slovensko spol. s. r. o., Ceská republika, Praha, 15.05.2013 - 15.05.2013 (umelecký výkon)
CHYBÍK, J.; CHYBÍK, O.; KRIŠTOF, M. Návrh rešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze. sout:Návrh rešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze, Ceská republika, Praha, 10.05.2013 - 10.05.2013 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; KOLÁR, V.; FROLÍK, J. Great Spirit Woods. Dawntown, Spojené státy americké, Miami, 08.05.2013 - 08.05.2013 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pocta L.. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.05.2013 - 31.05.2013 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A.; MAKOVSKÝ, Z. SOCHY OBRAZY - Zdenek Makovský - Aleš Navrátil - studenti. Alternativa - kulturní dum Zlín, Ceská republika, Zlín, 01.05.2013 - 31.05.2013 (umelecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; FRÁNEK, Z.; SUCHÁNEK, R. ...BAROKNÍ KRAJINOU. gal:Sint-Lucas Gent, Belgie, Gent, 22.04.2013 - 03.05.2013 (umelecký výkon)
FORETNÍK, J., PONEŠOVÁ, B. ... Across the Baroque Landscape. Gent (výstava kolektivní)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT. Kounicova, Brno (projekt)
PAVLOVSKÝ, T. Minisalon 2013 filmové klapky. Café Hybernia, Ceská republika, Praha, 04.04.2013 - 29.04.2013 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 7. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 6. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 5. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 4. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 3. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 2. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umelecký výkon)
BELICA, O. Dík. Dík, Slovensko, Korna, 01.04.2013 - 01.04.2013 (umelecký výkon)
ADAMEC, K.; HOLÁ, M. Townhaus. FOIBOS BOOKS Praha, Ceská republika, Praha, 01.04.2013 - 01.04.2013 (umelecký výkon)
BLAŽKOVÁ, G.; DOBEŠOVÁ, V. POROTHERM DUM 2012 - 2013 na téma: Viladum v intravilánu obce. Josefská 34/6, Praha 1 11800, Ceská republika, Praha, 01.04.2013 - 01.04.2013 (umelecký výkon)
GUZDEK, A.; RUJBR, Š. Dostavba hotelu Prezident. Karlovy Vary (projekt)
OBRŠÁL, N.; MIKULÁŠEK, D. Koncept pro Jaromer. Mesto Jaromer, Ceská republika, Jaromer, 21.03.2013 - 21.03.2013 (umelecký výkon)
MIKULÁŠEK, D.; FOLTÝN, K. Koncept pro Jaromer. Mesto Jaromer, Ceská republika, Jaromer, 21.03.2013 - 21.03.2013 (umelecký výkon)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT. Kounicova, Brno (projekt)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. Udržitelnost modelového sídlište. Brno, Bratislava, Ostrava (workshop zahranicní)
JURA, P. Rozhledna Hradištský vrch u Kaplice. Hradištský vrch, Ceská republika, Kaplice, 01.03.2013 - 31.12.2013 (umelecký výkon)
ŠVEC, M. Filmové a televizní kreativní centrum v Brne – konverze opušteného výrobního areálu Ergon. Stavba jihomoravského kraje 2012, Ceská republika, Brno, 15.02.2013 - 15.02.2013 (umelecký výkon)
KUBINOVÁ, M.; JECMEN, M. Víceúcelové kulturne spolecenské zarízení Hájecek v Ceských Budejovicích. Statutární mesto Ceské Budejovice, Ceská republika, Ceské Budejovice, 15.02.2013 - 15.02.2013 (umelecký výkon)
BARTKOVÁ, D.; SOPOUŠKOVÁ, P.; VALEKOVÁ, I.; ZÁTHURECKÁ, Z. Horizontálny hybrid a konverzia verejného priestoru Zoborských kasární v Nitre. Stavba jihomoravského kraje 2012, Ceská republika, Brno, 15.02.2013 - 15.02.2013 (umelecký výkon)
STAFFOVÁ, E.; SMEJKALOVÁ, V.; KRAUT, J. Udržitelné bydlení nejen pro seniory na brehu reky Svitavy. Stavba jihomoravského kraje 2012, Ceská republika, Brno, 15.02.2013 - 15.02.2013 (umelecký výkon)
BELICA, O.; ADAMUS, J. Besi. Komorní scéna 21, Ceská republika, Frýdek-Místek, 05.02.2013 - 05.02.2013 (umelecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Obnova památníku Tomáše Bati. gal:Dum umení Zlín, Ceská republika, Zlín, 31.01.2013 - 28.02.2013 (umelecký výkon)
KYSELOVÁ, A.; MLÉCKA, J. tur(i)ntogreen. CRD-PVS, Itálie, Turin, 21.01.2013 - 21.01.2013 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 1. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.01.2013 - 31.01.2013 (umelecký výkon)
HALTOF, V. Grafický design obálky knihy "Kaštanovník jedlý v Ceské republice". Vydavatelství Lesnická práce, Ceská republika, Brno, 01.01.2013 - 31.12.2013 (umelecký výkon)
HALTOF, V.; DOCEKAL, P. Grafika fasád a design informacních prvku na fasádách Základní školy a materské školy v Traplicích. Obec Traplice, Ceská republika, Traplice, 01.01.2013 - 31.12.2013 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Black Swan Yacht. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2013 - 01.01.2013 (umelecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z.; MAKOVSKÝ, D.; SIROTEK, A. Bytový dum Brno - Cervený kopec. real:bytový dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2013 - 31.12.2013 (umelecký výkon)
HYBSKÁ, B.; MUSIL, R.; PEŠÁK, J. Aplikacní a vývojové laboratore pokrocilých mikrotechnologií a nanotechnologií. Ústav prístrojové techniky Akademie ved Ceské republiky,. real:provozovna, výrobna, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2013 - 01.01.2013 (umelecký výkon)
JURA, P. Rozhledna Pekelný kopec. Pekelný kopec, Ceská republika, Trebíc, 01.01.2013 - 30.04.2013 (umelecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; ŠEREK, J. Studie obytného souboru v Komíne, ulice Podveská. Podveská II., Ceská republika, Brno - Komín, 01.01.2013 - 31.01.2013 (umelecký výkon)
GUZDEK, A.; RUJBR, Š. Interiér hydroterapeutického centra hotelu Prezident. Karlovy Vary (projekt)


2012
HALTOF, V.; DOCEKAL, P. Návrh grafického pojednání fasád Základní školy a materské školy v Traplicích. Obec Traplice, Ceská republika, Traplice, 20.12.2012 - 20.12.2012 (umelecký výkon)
HALTOF, V. Grafika velkoplošného výstavního panelu. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 07.12.2012 - 07.12.2012 (umelecký výkon)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT. Brno, Stadec, Ulice Kounicova (projekt)
NOVÝ, V. Vila Park Dragoun - soubor samostatne stojících RD, Hodonín. VilaPark Dragoun, Ceská republika, Hodonín, 03.12.2012 - 03.12.2012 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pocta Franku Zappovi. Galerie Aula FaVU, Ceská republika, Brno, 01.12.2012 - 31.12.2012 (umelecký výkon)
RULLER, I. Rekreacní domek Ostrov nad Oslavou. Ostrov nad Oslavou, Ceská republika, Ostrov nad Oslavou, 01.12.2012 - 31.12.2012 (umelecký výkon)
KYSELOVÁ, A. SELF-SUFFICIENT HOME _ tur(i)ntogreen - Farms In A Town. Turín, Itálie, Turín, 21.11.2012 - 21.11.2012 (umelecký výkon)
RULLER, I. Rodinný dum Tupec. Tupec, Ceská republika, Tupec, 01.11.2012 - 30.11.2012 (umelecký výkon)
GUZDEK, A.; RUJBR, Š. Bytový dum. Lipuvka (realizace)
HALTOF, V. Propagacní tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 30.10.2012 - 30.10.2012 (umelecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. ENERG SERVIS HÁDY - dostavba sídla firmy, Brno, CZ. ENERG-SERVIS a.s., Hády 2, Brno, CZ, Ceská republika, Brno, 23.10.2012 - 23.10.2012 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; ŽABCÍKOVÁ, A.; TOMAN, R. Návrh druhé veže katedrály sv. Bartolomeje v Plzni. CROSSCAFE ORIGINAL S. R. O., Ceská republika, Plzen, 19.10.2012 - 19.10.2012 (umelecký výkon)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT. Stadec, Kounicova 20, Brno (projekt)
MLÉCKA, J.; KOLCUNOVÁ, P.; HUDÁKOVÁ, K.; DVORÁKOVÁ, V.; ENEV, M.; KUŽELOVÁ, E. CIENARCH - výstava diplomových prací. gal:Centrum architektury, Ceská republika, Brno, 17.10.2012 - 28.10.2012 (umelecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Ženská figura. Rodinný dum, Ceská republika, Brno-Žebetín, 15.10.2012 - 31.12.2012 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; KOLCUNOVÁ, P. Soundscape lom Hády. Ceská komora architektu, Ceská republika, Praha, 20.09.2012 - 20.09.2012 (umelecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. webdesign Micotech-IVF.cz. http://www.microtech-ivf.cz/, Ceská republika, Brno, 01.09.2012 - 31.12.2012 (umelecký výkon)
RULLER, I. Návrh druhé veže katedrály sv. Bartolomeje, Plzen. Plzen, Ceská republika, Plzen, 01.09.2012 - 31.10.2012 (umelecký výkon)
GALLO, R.; KOCÍ, V. Návrh druhé veže katedrály sv. Bartolomeje v Plzni. Návrh druhé veže katedrály sv. Bartolomeje v Plzni, Ceská republika, Plzen, 01.09.2012 - 01.09.2012 (umelecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. URBAN WAVE BAR 2012 - mobilní struktura, CZ. Open Air Festival, Ceská republika, Panenský Týnec, 09.08.2012 - 11.08.2012 (umelecký výkon)
PALACKÝ, J. [Buenos Aires] New Contemporay Art Museum. [AC-CA]™, Vertadis, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London E14 9XQ, UK, Velká Británie, Londýn, 05.07.2012 - 05.07.2012 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Památník holocaustu v Brne. Magistrát mesta Brna, odbor kultury, Ceská republika, Brno, 01.07.2012 - 31.07.2012 (umelecký výkon)
RULLER, I. Centrum halových sportu, Ceské Budejovice. Ceské Budejovice, Ceská republika, Ceské Budejovice, 01.07.2012 - 31.08.2012 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; JURSA, A. Adam Jursa - výstava prací. gal:Literární kavárna Noiva, Hlavní 1, Ceská republika, Ceský Tešín, 29.06.2012 - 31.07.2012 (umelecký výkon)
PALACKÝ, J. Revitalizace prírodní památky Bílá hora. Radnice mestské cásti Brno Židenice, Ceská republika, Brno, 27.06.2012 - 27.06.2012 (umelecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. Studie budoucího využití Sokolovny v Cervence. Tyršova par.c. 820, Ceská republika, Cervenka, 26.06.2012 - 31.12.2012 (umelecký výkon)
JURA, P. Pecha Kucha Night, Norwich, Velká Británie. gal:Sainsbury Centre for Visual Arts, Velká Británie, Norwich, 21.06.2012 - 21.06.2012 (umelecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. webdesign Helios.cz. www.helios.cz, Ceská republika, Brno, 15.06.2012 - 31.12.2012 (umelecký výkon)
ŠVANCAROVÁ, J.; RUBÍNOVÁ, D. Design kávovaru. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (funkcní vzorek)
ZÁLESKÁ, V.; RUBÍNOVÁ, D. Design šicího stroje. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (funkcní vzorek)
Estonian Urban Lab (MTÜ Linnalabor) Urban activism in post-socialist cities. Tallinn (workshop zahranicní)
MAKOVSKÝ, Z. Šachisti. Galerie Sýpka, Ceská republika, Blansko, 01.06.2012 - 31.12.2012 (umelecký výkon)
HRUBÝ, J.; HRABEC, J.; BOHÁC, I. Architektonická interpretace archeologických nálezu. gal:Jihomoravské muzeum Znojmo, Ceská republika, Znojmo, 01.06.2012 - 30.06.2014 (umelecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. MINI bar - Žluté lázne, Praha, CZ. Žluté lázne, Podolské nábreží 3, Praha, Ceská republika, Praha, 01.06.2012 - 31.07.2012 (umelecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. REKONSTRUKCE PODKROVÍ - Boženy Nemcové, Brno, CZ. Boženy Nemcové, Brno, CZ, Ceská republika, Brno, 01.06.2012 - 01.06.2012 (umelecký výkon)
WITTMANN, M. Vyhodnocení vlivu Zmeny c.5 ÚP B mesta Kromeríže na udržitelný rozvoj území.. (projekt)
NOVÝ, V.; HAVLÍCEK, T. Zero Challenge - mezinárodní architektonická soutež. Blaue Lagune, Rakousko, Wiener Neudorf, 29.05.2012 - 14.09.2012 (umelecký výkon)
KACENKA, J. Rekonstrukce panelového domu. Trencín, Slovensko, Trencín, 15.05.2012 - 15.05.2012 (umelecký výkon)
HALTOF, V. Atypický rámecek pro uchycení tabletu. Cena prof. Halabaly, Ceská republika, Brno, 01.05.2012 - 31.10.2012 (umelecký výkon)
RULLER, I. Svinošice, dum s pecovatelskou službou. Svinošice, Ceská republika, Svinošice, 01.05.2012 - 31.12.2012 (umelecký výkon)
PIJÁK, J.; BÍMOVÁ, M. Nízkoenergetický prefabrikovaný dum pro moderní rodinu. Brno, Ceská republika, Brno, 31.03.2012 - 31.03.2012 (umelecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANEK, M.; STACHOVÁ, K. Malé námestí v Železném Brode. Mestský úrad Železný Brod, námestí 3. kvetna 1, 468 22 Železný Brod, Ceská republika, Železný Brod, 19.03.2012 - 26.03.2012 (umelecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. webdesign Fandament.eu. Fandament, Ceská republika, Brno, 15.03.2012 - 31.12.2012 (umelecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Sochy, výstava plastik a kreseb Zdenka Makovského. Galerie Palace Hlinky, Ceská republika, Brno, 08.03.2012 - 31.08.2012 (umelecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce bytu v paláci Alfa, Brno. Palác Alfa, Poštovská ul. Brno, Ceská republika, Brno, 01.03.2012 - 03.01.2013 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Alergologie Brno. Charbulova 8, Ceská republika, Brno, 01.03.2012 - 01.04.2012 (umelecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z.; MAKOVSKÝ, D.; SIROTEK, A. Výrobní hala SK-Technik. Malomerice, Ceská republika, Brno, 01.03.2012 - 31.12.2012 (umelecký výkon)
FRANTIŠÁK, L. soutežní návrh - Park Ctyri Dvory - Ceské Budejovice. nám. Premysla Otakara II. c. 1, 2 370 92 Ceské Budejovice, Ceská republika, Ceské Budejovice, 27.02.2012 - 11.04.2012 (umelecký výkon)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT v Brne. Multikulturním centru Stadec Kounicova (projekt)
MLÉCKA, J.; HOLCNEROVÁ, L. Prelévání vln. Betlémská kaple, CVUT, Praha, Ceská republika, Praha, 14.02.2012 - 14.02.2012 (umelecký výkon)
NOVÝ, V.; HAVLÍCEK, T. Vodnany – obnova kulturního domu. Vodnany – obnova kulturního domu (umístení 4.místo a dál), Ceská republika, Vodnany, 13.02.2012 - 14.05.2013 (umelecký výkon)
JURA, P. Penzion IV., ul. Hálkova, Opava. Mesto Opava, Ceská republika, Opava, 03.02.2012 - 03.02.2012 (umelecký výkon)
RULLER, I. Penzion IV, ul. Hálkova, Opava. Opava, Ceská republika, Opava, 03.02.2012 - 03.02.2012 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pocta Pisanellovi II. Galerie Aula FaVU, Ceská republika, Brno, 01.02.2012 - 29.02.2012 (umelecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pocta Pisanellovi III. Galerie Aula FaVU, Ceská republika, Brno, 01.02.2012 - 29.02.2012 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Adaptace administrativní cásti Vinných sklepu Valtice a.s.. Vinarská, Ceská republika, Valtice, 01.02.2012 - 01.04.2012 (umelecký výkon)
BELKOVSKÝ, M.; BÍROVÁ, E. POROTHERM DUM BRICK AWARD 2011 – 2012. Brno, Ceská republika, Brno, 01.02.2012 - 01.02.2012 (umelecký výkon)
MLÉCKA, J.; ZÁTHURECKÁ, Z.; VALEKOVÁ, I.; SOPOUŠKOVÁ, P.; BARTKOVÁ, D. Horizontální hybrid a konverze verejného prostoru (XELLA). FA STU Bratislava, Slovensko, Bratislava, 01.02.2012 - 01.02.2012 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Administrativní budova Railway, Praha. Pernerova 35, Praha 8, Karlín, Ceská republika, Praha, 01.02.2012 - 01.07.2012 (umelecký výkon)
TRENZ, M. LOKALITA GRAND REVIVAL. Brno, Ceská republika, Brno, 16.01.2012 - 16.01.2012 (umelecký výkon)
KOPÁCIK, G. Bytový dum M6, obytný soubor Šmahova A - Nová Slatina. Šmahova A - Nová Slatina, Brno, Ceská republika, Brno, 01.01.2012 - 29.06.2012 (umelecký výkon)
KYSELOVÁ, A. Barokní krajinou. Trojany u Mladotic, Ceská republika, Trojany u Mladotic, 01.01.2012 - 01.01.2012 (umelecký výkon)
PELCÁK, P. Multifunkcní komplex „U Venuše“, Pavlov. Pavlov, ulice Ceská, Ceská republika, Pavlov, 01.01.2012 - 28.02.2013 (umelecký výkon)
GUZDEK, A. Interiér bytu Foerstrova. Olomouc (realizace)


2011
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT v Brne. Bnro (projekt)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z. Technologie výroby paropropustné kompozitní sterkové hmoty 40V20 urcené k ochrane železobetonových povrchu využivající skelný recyklát. THD (overená technologie)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Technologie solidifikace pro nebezpecný odpadu katalog. c. 190811 umožnující využití solidifikátu na povrchu terénu. D134 (overená technologie)
PELCÁK, P. Burian Krivinka / Pelcák / Rusín Wahla – Stavby a projekty. Praha, Galerie Jaroslava Fragnera (výstava kolektivní)
STRÁNSKÁ, A.; RUBÍNOVÁ, D. Design obydlí pro humanitární úcely. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (funkcní vzorek)
SOJKA, V.; RUBÍNOVÁ, D. Design mestského elektrokola. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (funkcní vzorek)
DRÁPAL, J. Rajhrad, zmrtvýchvstání kláštera. Krypta katedrály Petrov (výstava tématická)
DRÁPAL, J., RUJBR, O. Architektonické struktivní modely, autorská plastika Tensegrity. New York, Ceské centrum (výstava zahranicní)
WITTMANN, M. Výstava studentských prací FA VUT v Ceském centru v New Yorku. (autor Oldrich Rujbr, spolupracovníci: Jaroslav Drápal, Iva Poslušná, Jirí Palacký, Dagmar Glosová). New York (soutež zahranicní)
DULENCÍN, J. International Workshop-Emergency Shelter. BRNO (workshop zahranicní)
DRÁPAL, J. Turínské plátno, podoby Kristovy tváre. Krypta katedrály Petrov Brno (výstava tématická)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT v Brne. BRNO (projekt)
MEIXNER, M. Zvláštní škola s veškerým vybavením. Innsbruck (soutež zahranicní)
MEIXNER, M. Dostavba strední školy - 11 tríd a telocvicna. Linz (soutež zahranicní)
KRATOCHVÍL, J. Sídlo spolecnosti MICROTECH IVF s.r.o.. Brno-Lesná (realizace)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT v Brne. Brno (projekt)
SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M. Rázovadlo pro testování stavebních konstrukcí. C161, Ústav železnicních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_1 (funkcní vzorek)
WITTMANN, M. Projekt Aktion. Prednáška lektoru z TU Wien na FA VUT v Brne a studentská exkurze na TU Wien, Fakultat fur Architektur.. Brno (projekt)
REŽNÁ, A.; RAK M. Stavební úpravy - Palác Lucerna, Praha. Praha (projekt)


2010
SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M. Software k hodnocení úcinku vibrací na stavební objekty a obyvatelstvo. ftp:/147.229.19.208/RIV/Software/S2010_2 (software)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2_2.sezení prezentaci ARC FAST VUT v Brne. Brno (projekt)
DOHNÁLEK, P.; PUMPR, V.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Sterka S2 Corofix. Výrobní závod Betosan s.r.o., Jihlavská 560, 588 51 Batelov u Jihlavy (prototyp)
DOHNÁLEK, P.; PUMPR, V.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Náter N2 Coroflex. Výrobní závod Betosan s.r.o., Jihlavská 560, 588 51 Batelov u Jihlavy (prototyp)
PELCÁK, P. Stavbe in projekti - Burian Krivinka Pelcák Rusín Wahla. Mariboru (výstava zahranicní)
PELCÁK, P. Architekt a ucitel Petr Pelcák, práce pro Brno a práce studentu. Brno, rektorát VUT, Antonínská 548/1 (výstava vlastní)
DROCHYTKA, R.; ŠEVCÍK, M.; PETRÁNEK, V. Prototyp M4. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ (prototyp)
DROCHYTKA, R.; ŠEVCÍK, M.; BYDŽOVSKÝ, J. Prototyp M9. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ (prototyp)
DROCHYTKA, R.; ŠEVCÍK, M.; ŽIŽKOVÁ, N. Prototyp M2. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ (prototyp)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Solidifikát z nebezpecného odpadu 190811 s obsahem sušiny 15 %hm.. Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílcu laboratore ústavu Veverí 331/95 602 00 Brno (funkcní vzorek)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 -živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT v Brne. Brno (projekt)
DROCHYTKA, R.; VANEREK, J. Modifikovaný kompozitní drevoplastový dílec pro vnejší obklady. D231a (overená technologie)
BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Postup úpravy zkušební plochy obycejných a vysokopevnostních betonu npro zkoušení Schmidtovými tvrdomery. VUT-FAST-THD (funkcní vzorek)
BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Technologický postup pro zkoušení betonových dlažebních bloku Schmidtovým tvrdomerem. VUT-FAST-THD (overená technologie)
ZEMÁNKOVÁ, H. Conversion of an Abandoned complex of a Former prison house into an art. Brno (workshop zahranicní)
WITTMANN, M. Vyhlídka na Brno ze sídlište. Studie verejných prostranství v panelovém sídlišti.. Brno (projekt)
DULENCÍN, J. Narodni cena za studentsky design 2010. Praha (soutež domácí)
DULENCÍN, J. Fitpark, Pellicova ulice, Brno. Bnro (realizace)
RUBÍNOVÁ, D.; BECICOVÁ, D. Design snežného skutru pro záchranárské úcely.. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (funkcní vzorek)
RUBÍNOVÁ, D.; NOVÁK, J. Design obytného prívesu.. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (funkcní vzorek)
MEIXNER, M. Dostavba a rekonstrukce Masarykova námestí. Jeseník (soutež domácí)
Rodinný dum Nádražní. Veverská Bítýška (projekt)
DULENCÍN, J. SVOC 2010 Fakultní soutež. Brno (soutež domácí)
PALACKÝ, J. Studentský workshop ArchitektuHra v5.0. Ješted (workshop studentský)
SUCHÁNEK, R. Trojská louka. Praha-Troja (workshop zahranicní)
MEIXNER, M. Multi-Komfortní dum Isover - rekonstrukce skladište v Paríži. (soutež zahranicní)
ZEMÁNKOVÁ, H. Global Quality Heritage Management. Macao (workshop zahranicní)
DRÁPAL, J. Krtiny - Santiniho perla Moravy. Katedrála Petrov Brno (výstava tématická)
PALACKÝ, J. Svetlo v architekture light+design - výstava prototypu svítidel. Budova Mánes na Masarykove nábreží v Praze (výstava tématická)
ZEMÁNKOVÁ, H. Reve en friche. Prostejov (výstava tématická)
ZEMÁNKOVÁ, H. Reve en friche. Prostejov (výstava vlastní)
Realizace webových stránek pro UN5, VUT Brno. http://www.fa.vutbr.cz/home/UN5/ (prototyp)
ZEMÁNKOVÁ, H. World Heritage Expert Meeting Discussion Summary. Maebashi (workshop zahranicní)
REŽNÁ, A.; RAK M. Centrum pro obnovu památek 21. století - objekt pro prednáškovou cinnost. Brno (projekt)
REŽNÁ, A.; RAK, M. Vojenské muzeum Loucka. Loucka u Vizovic (realizace)


2009
ZEMÁNKOVÁ, H. Waiting for future. Brno (výstava tématická)
DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B.; BYDŽOVSKÝ, J. Solidifikacní technologie pro sypký nebezpecný odpad katalog. c. 070710 s cílem uložení solidifikátu na skládku typu S-OO2.. D134 (overená technologie)
DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B.; BYDŽOVSKÝ, J. Technologie solidifikace pro sypký nebezpecný odpadu katalog. c. 190813 umožnující uložení na skládku typu S-OO. D134 (overená technologie)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z. Technologie výroby silikátové náterové hmoty urcené k ochrane železobetonových povrchu využívající strusku a popílek.. Laborator THD (overená technologie)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z. Technologie výroby silikátové náterové hmoty urcené k ochrane železobetonových povrchu využívající skelný recyklát.. Laborator THD (overená technologie)
DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Technologie výroby polymerních abrazivních povrchu s výraznou proti skluznou úpravou.. Veverí 95, Brno D231d (overená technologie)
DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Technologie výroby polymerních ochranných vrstev. Veverí 95 D231d (overená technologie)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; CHLACHULOVÁ, L. Technologie výroby polymerem modifikované hydroizolacní sterky. THD (overená technologie)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. Technologie výroby lehcené lepicí a sterkové hmoty urcené pro ETICS. THD (overená technologie)
SVOBODA, J. 12. SALON ARCHITEKTU A INŽENÝRU 2009 Krajské kulturní a vzdelávací centrum ve Zlíne - soutež 2009. Praha (výstava kolektivní)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Solidifikacní receptura pro nebezpecný odpadu katalog. c. 190811 umožnující uložení na skládku typu S-OO. D134 (overená technologie)
Landscape as a Hotel. Thun (workshop zahranicní)
Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., Bc. Tomáš Ružicka, Bc. Roman Strnad, Bc. Šárka Vomelová, Bc. Jan Vrbka. Anglické nábreží v Plzni. Plzen (soutež domácí)
Doc. Ing. Miroslav Meixner, CSc., Bc. Tomáš Ružicka, Bc. Roman Strnad, Bc. Šárka Vomelová, Bc. Jan Vrbka. Mestská knihovna v Plzni. Plzen (soutež domácí)
ZEMÁNKOVÁ, H. International workshop " Riconversione Ex - Magazzini della Cooperativadi Consumo di Pietrasanta -Conversion of warehouse to galery. Pietrasanta (workshop zahranicní)
PALACKÝ, J. Výstava prototypu závesných svítidel.. FA VUT Brno (výstava tématická)
KRATOCHVÍL, J., ŠEBÁNEK, J. NOVÉ FORMY. Dum umení mesta Brna (výstava tématická)
DRÁPAL, J. Tvurcí výstava Bloku architektu a výtvarníku. Fakulta architektury, Brno (výstava kolektivní)
ZEMÁNKOVÁ, H., SVOBODA, J. 5. mezinárodní bienále Industriální stopy. Praha - Kladno - Liberec - Ostrava - Zlín - Žatec - Brno - Plzen - Jablonec nad Nisou (výstava kolektivní)
DULENCÍN, J. Národní cena za studentský design 2009. Praha, DesignCabinet (soutež domácí)
DULENCÍN, J. Kompletní rekonstrukce bytu, Brno. Brno (projekt)
Areál firmy AutoFit v Brne-Prízrenicích. Brno (realizace)
RUBÍNOVÁ, D.; KUDLÍKOVÁ, M. Design skládacího multifunkcního lékarského boxu pro ockování v terénu.. místnost B2/310 ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (funkcní vzorek)
DULENCÍN, J. Návrh a realizácia interiéeru a kompletní rekonstrukce bytu, Bratislava. Bratislava (projekt)
ZEMÁNKOVÁ, H. Industrial heritage of Zlín. Zlín (výstava tématická)
PALACKÝ, J. Vizuální styl webové prezentace VUT v Brne. Brno (soutež domácí)
ZEMÁNKOVÁ, H. Prezentace koncepce zprístupnení a využití Národní kulturní památky - VÍTKOVICKÝ INDUSTRIÁLNÍ PARK OSTRAVA. Ostrava (výstava vlastní)
SVOBODA, J. Architektonická soutež o návrh na Krajské kulturní a vzdelávací centrum ve Zlíne mezinárodní architektonická soutež. Zlín (soutež domácí)
PALACKÝ, J. Výstava struktivních modelu. FA VUT Brno (výstava tématická)
REŽNÁ, A., RAK M., ŠKOPÁN J. Spolecenksé a kulturní centrum v Kurimi - 1. cena v architektonické souteži. Kurim (soutež domácí)
Ing.arch. Lukáš Ležatka Verejné promítání autorského filmu: "Od Svitavy po Svratku" na první oficiální verejné schuzi venované revitalizaci Svitavského náhonu v Brne, porádané Odborem územního plánování a koncepce mesta Brna. Brno (realizace)
DÝR, P. ÚP LOMNICE U TIŠNOVA. Lomnice u Tišnova (projekt)
DULENCÍN, J. SVOC 2009 Fakultní soutež. Brno FAST (soutež domácí)
MEIXNER, M. Plavecký bazén a hokejový stadion v Opave. Opava (soutež domácí)
DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; SOKOLÁR, R.; NEVRIVOVÁ, L. Injection material for protection earth dike improvement. D243, laboratore VUT FAST (funkcní vzorek)
ZEMÁNKOVÁ, H. Global Quality Heritage Management. Macao (workshop zahranicní)
PELCÁK, P. Projekty a stavby - Burian, Krivinka, Pelcák, Rusín, Wahla. Brno, Moravská galerie v Brne (výstava kolektivní)
DULENCÍN, J. Made IG, Praha. Praha, Galeria Jaroslava Fragnera (výstava kolektivní)
PALACKÝ, J. Soutež na návrh loga festivalu EKOFILM 2009. Ministerstvo životního prostredí CR, Praha. (soutež domácí)
DÝR, P. ÚP MORAVANY U BRNA. Moravany u Brna (projekt)
DÝR, P. RODINNÁ VILA PRESLOVA,BRNO. BRNO (projekt)
DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J. Design of CORPTUS panel. D243, laboratore VUT FAST (funkcní vzorek)
GERŽOVÁ, Y. Projekt pro stavební povolení prestavby a dostavby RD v Brne pro soukromého investora. Brno (projekt)
Rodinný dum Tišnov - Za mlýnem. Predklášterí (projekt)