e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Aktuálně řešené projekty

Název projektu
Jihlavské historické domy - vyhodnocení jejich architektonických, urbanistických, historických a prostorových hodnot a proverení možností jejich citlivých adaptací v kontextu soucasných promen historického jádra mesta
Registrační číslo
TL02000310
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel/program
Technologická agentura CR (Program na podporu aplikovaného spolecenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.)
Pracoviště
Ústav urbanismuNázev projektu
Vliv charakteru a umístení urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území
Registrační číslo
GA17-26104S
Řešitel
Kopácik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.
Období řešení
01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Grantová agentura Ceské republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Ústav urbanismuNázev projektu
Priority vzdelávání architektu na FA VUT v Brne
Registrační číslo
FA-S-18-5556
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Konference doktorského studia
Registrační číslo
RP_VS/2018/12
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorbyNázev projektu
Workshop návrhu a realizace skládaných struktur 2018
Registrační číslo
RP_VS/2018/11
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorbyNázev projektu
Tradicionalismus v architekture a socharství
Registrační číslo
RP_VS/2018/10
Řešitel
Horácek Martin, doc. PhDr., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Století sakrální architektury - Výstava sakrální architektury brnenské diecéze
Registrační číslo
RP_VS/2018/9
Řešitel
Bohác Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Rozvoj mestských center Berlína: Analýza rozdílných kulturních vlivu s dopadem na zmeny urbánního prostredí
Registrační číslo
RP_VS/2018/8
Řešitel
Bohác Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Inovace technických predmetu BSP – III prístrojové vybavení
Registrační číslo
RP_VS/2018/7
Řešitel
Petrícková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Soucasná architektura na hrane
Registrační číslo
RP_VS/2018/6
Řešitel
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Architektonické struktury
Registrační číslo
RP_VS/2018/5
Řešitel
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Implementace systému BIM (Informacní model budovy) do výuky na FA VUT
Registrační číslo
RP_VS/2018/4
Řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Výpocetní centrumNázev projektu
Drevo v tradicní architekture a stavitelství
Registrační číslo
RP_VS/2018/3
Řešitel
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Promena Brownfieldu v urbanistické strukture mesta - nové funkcní využití areálu Kolben - Danek v Praze
Registrační číslo
RP_VS/2018/2
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Teorie památkové péce ve 21. století
Registrační číslo
RP_VS/2018/1
Řešitel
Horácek Martin, doc. PhDr., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
RP - Vnitrní soutež
Registrační číslo
RP Vnitřní soutěž
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Fakulta architektury© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: