Aktuálně řešené projekty

Název projektu
Vliv charakteru a umístení urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území
Registrační číslo
GA17-26104S
Řešitel
Kopácik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.
Období řešení
01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Grantová agentura Ceské republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Ústav urbanismuNázev projektu
Priority vzdelávání architektu na FA VUT v Brne
Registrační číslo
FA-S-18-5556
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
RP 3. 4. - Podpora mezinárodní spolupráce VUT v Brne
Registrační číslo
RP 3.4.
Řešitel
Šmídek Petr, MgA. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Fakulta architektury© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: