e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Aktuálně řešené projekty

Název projektu
Jihlavské historické domy - vyhodnocení jejich architektonických, urbanistických, historických a prostorových hodnot a proverení možností jejich citlivých adaptací v kontextu soucasných promen historického jádra mesta
Registrační číslo
TL02000310
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel/program
Technologická agentura CR (Program na podporu aplikovaného spolecenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.)
Pracoviště
Ústav urbanismuNázev projektu
Vliv charakteru a umístení urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území
Registrační číslo
GA17-26104S
Řešitel
Kopácik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.
Období řešení
01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Grantová agentura Ceské republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Ústav urbanismuNázev projektu
Charakteristiky evropských výstavních a veletržních areálu
Registrační číslo
FA/FAST-J-19-5903
Řešitel
Štepánková Lenka, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Priority vzdelávání architektu na FA VUT v Brne
Registrační číslo
FA-S-18-5556
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architektury© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: