8th ANNUAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM 2019

13.11. 2019, auditorium A310, poster exhibit 4.–15.11. galerie MINI, FA VUT Brno

8. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus se uskuteční 13. listopadu 2019 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Mezinárodní konference bude setkáním studentů doktorského studia, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Konferenci bude doprovázet v době 4.–15. listopadu 2019 výstava konferenčních posterů, uspořádaná v prostoru respiria hlavní auly fakulty. Doktorandi ve dvou tematických okruzích architektura a urbanismus, budou prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na tematický rozsah konference. Letošní 8. ročník konference naváže na předchozí ročníky pořádané v letech 2011, 2014 a 2017 na FA ČVUT v Praze, v letech 2012 a 2015 na FA STU v Bratislavě a v roce 2013, 2016 na FA VUT v Brně.

The international conference will be organized for doctoral students in order to exchange experience and knowledge between research institutes and young researchers during the meeting. The conference will be held on 13 November 2019 in the auditorium A310 at the premises of the Faculty of Architecture of the Brno University of Technology (FA BUT) in the Czech Republic. The students will present during one day the results of their research focused on the scope of the conference in two thematic areas of architecture and urban design. This year’s 8th annual conference is a follow up on previous conferences held in Prague in 2011, 2014 and 2017 in Bratislava in 2012 and 2015 and in Brno in 2013 and 2016.

Thematic scope of the conference:
Urban design
  • Data in urban planning
  • Quality of life in urban space
  • Urban space and structure
  • History and changes in urban environment
  • Urban regeneration, transformation, development and growth
Architecture
  • Architecture education
  • History and theory in architecture
  • Architectural typology and technology
  • Sustainable architecture, material research
  • Structural forms and construction technology


Sborník obsahující úplné texty recenzovaných konferenčních příspěvků je zveřejněn v Digitální knihovně VUT v Brně prostřednictvím Open Access a je indexován v databázích Google Scholar a OpenDOAR.

Přihláška (CZ) [PDF] | [DOCX] | Application (EN) [PDF] | [DOCX] | Program [PDF]