Přijímací řízení
Den otevřených dveří
na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5 se uskuteční dne 31. října 2017 od 15:00 h. Všichni zájemci o studium jsou zváni.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: