Pracovní příležitosti

Děkan Fakulty architektury VUT v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici Akademický pracovník Ústavu stavitelství se specializací nosné konstrukce více... [.PDF]

Děkan Fakulty architektury VUT v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici Akademický pracovník Ústavu stavitelství se specializací pozemní stavby více... [.PDF]

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: