e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Pracovní příležitosti

Děkan Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici Akademický pracovník – asistent / odborný asistent Ústavu prostorové tvorby více... [.PDF]

Děkan Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici Akademický pracovník – asistent / odborný asistent Ústavu experimentální tvorby více... [.PDF]

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: