Vědecká rada


Předseda
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

Členové interní
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.
prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

Členové externí
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, Ph.D.
doc. Ing. Karel Tuza, CSc.
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Ing. arch. Martin Zedníček

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: