e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ocenění
Událost (stalo se)
Cena odborné veřejnosti - bakalářské práce 2017
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 08.06.17

Ve čtvrtek 25. května 2016 se sešla nezávislá komise odborníků z praxe, aby vyhodnotili nejlepší bakalářský projekt. Porota ve složení Mgr. Akad. arch. Pavel Rydlo, Mgr. Klára Pučerová, Ph.D. a Ing. arch. Jiří Vokřál se rozhodla ocenit následující práce bez udání pořadí:
David Zatloukal: Městský sál ve Znojmě, vedoucí práce: Ing. arch. Jan Hora
Barbora Ochotná: Multifunkční objekt s knihovnou, vedoucí práce: Ing.arch. MArch. Jan Kristek,  PhD., Ing. arch. Jaroslav Sedlák
Kateřina Vítková: Vlakem do Dvora, vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

Porota zvolila systém dvoukolového hodnocení na základě předložených prací včetně modelů, projektové dokumentace a portfolií dne 24. 5. 2017.   
Pestrý výběr různorodých témat spolu přináší na jedné straně atraktivní zadání a možnost profilace studenta a na druhé straně již několikráte diskutovanou otázku o poslání bakalářské práce, o řemeslu a o souměřitelném jednotném tématu.
„Marketingové“ pojetí a prezentace některých prací ve snaze zaujmout vyvolává spíš naopak touhu po tématu hledajícím pokoru a uměřenost.
Některé typy zadání by si svým charakterem a rozsahem zasloužily podrobnější a důslednější zpracování v diplomové práci.
Do druhého kola postoupilo 15 bakalářských projektů. Ve finálovém kole byly vybrány tři práce a uděleny dvě odměny

Cena nezávislé poroty /bez udání pořadí/:
Barbora Ochotná, vedoucí práce Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D.
téma „Nekonečná knihovna“
Oceňujeme především sílu konceptu a řešení prostupnosti území prostřednictvím samotného domu. Park pod Špilberkem pomyslně přechází střešní zahradou až na ul. Pekařskou. Knihovna jako „chrám vzdělanosti a poznání“ se symbolicky stává cestou v 21. století.

David Zatloukal, vedoucí práce Ing. arch. Jan Hora
téma „Městský sál ve Znojmě“
Celkové zpracování je na velmi dobré profesionální úrovni. Oceňujeme zasazení domu do okolní zástavby a koncept zprůchodnění dvora nabízející možnost spojení kulturních a sportovních činností. Architektonický výraz domu je velmi přesvědčivý. Autor věnoval důslednou péči všem částem práce od konceptu přes architektonické řešení až po detail, grafické zpracování a model a přináší tak svým rozsahem a zpracováním ucelený pohled na poslání bakalářské práce.

Kateřina Vítková, vedoucí práce Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
téma „Vlakem do Dvora – přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem“
Oceňujeme jednoduchost a sílu konceptu přiměřenou místu i zadání, aniž by se autorka uchýlila ke klasickému typologickému schématu. Terminál se stává veřejným prostorem s kolonádou, která neuzavírá prostor nádraží do komplexu staveb, ale umožňuje volné propojení.

Zvláštní odměny nezávislé poroty:
Josef Kala, vedoucí práce doc. Ing. arch. Karel Havliš
za nejlepší fyzické ztvárnění modelu
téma „Dostavba městského bloku, polyfunkční dům Vlhká“
Oceňujeme výjimečně zajímavý, řemeslně uchopený model jako odlitek s osobitým projevem vystihujícím podstatu díla.

Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D.
za téma práce Knihovna Plus – multifunkční objekt s knihovnou
Oceňujeme vysokou a vyrovnanou úroveň celého ateliéru i zadání pro konkrétní a všem známou lokalitu s odvážným, avšak nikoliv nereálným programem. Celý ateliér dokázal předložit promyšlené koncepty se smyslem pro kontext, výtvarné kvality a inovativní přístup.

Ostatní postupující do druhého kola:
Jakub Czapek /Dostavba městského bloku/, Terézia Turčanová /Vlakem do Dvora/, Adéla Varmužová /Vlakem do Dvora/, Tereza Černá /Vlakem do Dvora/, Katarína Amrosová /Knihovna Plus/, O

Hodnocení komise

David Zatloukal


Barbora Ochotná


Kateřina Vítková

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: