Zápisy z jednání Vědecké rady FA VUT v Brně
2018
Zápis z VR FA VUT 16.10.2018 (vložil(a) Havlová Dita Mgr. dne 01.11.18)
Zápis z VR FA VUT 27.3.2018 (vložil(a) Havlová Dita Mgr. dne 12.07.18)


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: