Vedení Fakulty architektury VUT v Brně


      
děkan Fakulty architektury VUT v Brně

tel: +420 54114 6601 | fax: +420 54114 6605 | místnost A105


proděkan pro vědu a statutární zástupce děkana

tel: +420 54114 6673 | místnost A415proděkan pro studium

tel: +420 54114 6683 | místnost A417


(neobsazeno)
Proděkan pro rozvojproděkan pro vnější vztahy

tel: +420 54114 6692 | místnost B512
Děkanát fakulty architektury - tajemník fakulty (neobsazeno)

tel: +420 54114 6602 | místnost A103
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: