Vedení fakulty

Ing. arch. MArch

JanKristek

Ph.D.

děkan Fakulty architektury VUT v Brně

+420 541 146 601
dekan@fa.vutbr.cz

doc. Ing. arch.

JiříPalacký

Ph.D.

proděkan pro vědu

+420 541 146 673
prodekan-vyzkum@fa.vutbr.cz

Ing. arch.

JanForetník

Ph.D.

proděkan pro studium

+420 541 146 653
prodekan-vzdelavani@fa.vutbr.cz

Ing. arch.

MarekŠtěpán

proděkan pro rozvoj

+420 541 146 700
prodekan-dislokace@fa.vutbr.cz

Ing. arch.

RadekToman

Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy

+420 541 146 697
prodekan-zahranici@fa.vutbr.cz


Ing.

PetrSedlák

děkanát fakulty architektury - tajemník fakulty

+420 541 146 602
tajemnik@fa.vutbr.cz