Studijní programy
studijní obor Architektura - 3501R002
forma studia - prezenční, standardní doba 4 roky
čj.: MSMT/6964/2012-M3 ze dne 29.2.2012
akreditován do 30.11. 2020
výuka probíhá v českém jazyce
studijní obor Architektura - 3501T002
forma studia je prezenční, standardní doba studia 2 roky
čj.: MSMT/6964/2012-M3 ze dne 29.2.2012
akreditován do 30.11. 2020
výuka probíhá v českém jazyce a v anglickém jazyce
studijní obor Architektura - 3501V002
studijní obor Urbanismus - 3501V009
forma studia - prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky
čj. MSMT-45166/2014 ze dne 23.prosince 2014
platnost akreditace do 31.8.2019 (prodloužení platnosti akreditace [PDF])
výuka probíhá v českém jazyce
*STRÁNKY SE PRŮBĚŽNĚ UPRAVUJÍ
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: