Akademický senát FA

Předsedkyně
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.

Místopředseda
Ing. arch. Kristýna Smržová

Členové
Bc. Jakub Czapek
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
Bc. David Helešic
MArch. Ing. arch. Jan Kristek, Ph. D.
Bc. Marieta Malíková
Ing. Stanislav Mikeš
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Ing. arch. Vítězslav Nový
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph. D.
Ing. arch. Daniel Struhařík
MgA. Jan Šebánek, Ph. D.

Ekonomická pracovní skupina: K. Smržová - předseda skupiny, J. Kristek, M. Petříčková, J. Šebánek
Legislativní pracovní skupina: J. Foretník - předseda skupiny, D. Helešic, V. Nový, M. Petříčková
Pracovní skupina pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost: J. Foretník, M. Malíková, K. Smržová


Dokumenty AS FA VUT v Brně
USNESENÍ z 11. řádného zasedání AS FA VUT ze dne 17. 5. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 21.05.18)
Program 11. řádného zasedání AS FA 17.5. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 14.05.18)
USNESENÍ z 9. zasedání AS FA VUT ze dne 17. 4. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 04.05.18)
USNESENÍ z 10. řádného zasedání AS FA VUT ze dne 2. 5. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 04.05.18)
Zápis 6. mimořádného zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 20. 3. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 02.05.18)
Zápis 5. zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 13. 3. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 02.05.18)
Program 10. zasedání AS FA 2.5. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 27.04.18)
VYHLÁŠENÍ VOLEB pro kandidáta na jmenování děkana FA VUT pro 2018-2022 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 27.04.18)
USNESENÍ z 8. řádného zasedání AS FA VUT ze dne 10.4. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 13.04.18)
Zápis 7. mimořádné zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 22. 3. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 06.04.18)
Archiv dokumentů



Akademický senát VUT
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: