Akademický senát FA

Předsedkyně
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.

Místopředseda
Ing. arch. Kristýna Smržová

Členové
Bc. Jakub Czapek
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
Bc. David Helešic
Bc. Marieta Malíková
Ing. Stanislav Mikeš
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Ing. arch. Vítězslav Nový
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph. D.
MgA Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Daniel Struhařík
MgA. Jan Šebánek, Ph. D.

Ekonomická pracovní skupina: K. Smržová - předseda skupiny, M. Petříčková, J. Šebánek
Legislativní pracovní skupina: J. Foretník - předseda skupiny, D. Helešic, V. Nový, M. Petříčková
Pracovní skupina pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost: J. Foretník, M. Malíková, K. Smržová


Dokumenty AS FA VUT v Brně
Program 14. zasedání AS FA 19.6.2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 17.06.18)
USNESENÍ 12. řádné zasedání AS FA z 30.5. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 01.06.18)
Program 13. zasedání AS FA 4. 6. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 31.05.18)
Program 12. zasedání AS FA 30.5. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 28.05.18)
Kandidátní listina pro volbu kandidáta na jmenování děkanem FA VUT pro 2018/22 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 28.05.18)
USNESENÍ z 11. řádného zasedání AS FA VUT ze dne 17. 5. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 21.05.18)
Program 11. řádného zasedání AS FA 17.5. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 14.05.18)
USNESENÍ z 9. zasedání AS FA VUT ze dne 17. 4. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 04.05.18)
USNESENÍ z 10. řádného zasedání AS FA VUT ze dne 2. 5. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 04.05.18)
Zápis 6. mimořádného zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 20. 3. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 02.05.18)
Archiv dokumentůAkademický senát VUT
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: