Akademický senát FA

Předsedkyně
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.

Místopředseda
Ing. arch. Kristýna Smržová

Členové
Bc. Jakub Czapek
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
Bc. David Helešic
Bc. Marieta Malíková
Ing. Stanislav Mikeš
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Ing. arch. Vítězslav Nový
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph. D.
MgA Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Daniel Struhařík
MgA. Jan Šebánek, Ph. D.

Ekonomická pracovní skupina: K. Smržová - předseda skupiny, M. Petříčková, J. Šebánek
Legislativní pracovní skupina: J. Foretník - předseda skupiny, D. Helešic, V. Nový, M. Petříčková
Pracovní skupina pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost: J. Foretník, M. Malíková, K. Smržová


Dokumenty AS FA VUT v Brně
USNESENÍ z 17. zasedání AS FA VUT ze dne 6. 11. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 12.11.18)
Program 18. zasedání AS FA 6. 11. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 05.11.18)
USNESENÍ 17. zasedání AS FA 25.9.2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 06.10.18)
Program 17. zasedání AS FA 25.9.201 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 23.09.18)
USNESENÍ z 16. zasedání AS FA VUT ze dne 11. 9. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 13.09.18)
Program 16. zasedání AS FA 11.9. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 10.09.18)
Usnesení 15. zasedání AS FA VUT v Brně (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 15.08.18)
Program 15. zasedání AS FA 14.6. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 07.08.18)
USNESENÍ 14. řádné zasedání AS FA z 19. 6. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 27.07.18)
Program 14. zasedání AS FA 19.6.2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 17.06.18)
Archiv dokumentůAkademický senát VUT
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: