Organizační struktura

Akademický senát


Ekonomická pracovní skupina: K. Smržová - předseda skupiny, M. Petříčková, J. Šebánek

Legislativní pracovní skupina: D. Helešic, V. Nový, M. Petříčková

Pracovní skupina pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost: M. Malíková, K. Smržová