Organizační struktura

Akademický senát


Ekonomická pracovní skupina: K. Smržová - předseda skupiny, N. Galeová, P. Malásek, D. Hodulíková

Legislativní pracovní skupina: V. Nový - předseda skupiny, D. Hodulíková, K. Smržová

Pracovní skupina pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost: N. Galeová - předseda skupiny, A. Šoborová, M. Kaftan, V. Šana

Pracovní skupina pro pedagogiku: M. Gabrielová - předseda skupiny, A. Šoborová, P. Malásek, V. Šana, Z. Vejpustek

Pracovní skupina pro pro přesun na Údolní 53: M. Kaftan - předseda skupiny, M. Gabrielová, N. Galeová, V. Šana