Poradní orgány děkana


Kolegium děkana
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
Ing. arch. Jiří Kratochvíl
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
Mgr. Filip Havlíček
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský
doc. Ing. arch. Karel Havliš
Mgr. Dita Havlová
Rada studijního programu
BSP:
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. - předseda
doc. Ing. arch. Karel Havliš
Bc. David Helešic
Ing. arch. Jan Hora
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
Ing. Michal Palaščák
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
MgA. Jan Šebánek, Ph.D.

MSP:
doc. Ing. arch. Josef Kiszka - předseda
Bc. Linda Boušková
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.
Ing. arch. Jan Kratochvíl
Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D.
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Rada pro informační systém
Ing. arch. Jan Kratochvíl - předseda
Ing. arch. Jan Foretník
Ing. Rostislav Košťál
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.
Galerijní rada
MgA. Jan Šebánek, Ph.D. - kurátor
Ing. arch. Nicol Galeová
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D
Oborová rada oboru architektura
interní členové:
doc. ing. arch. Josef Hrabec, CSc. - předseda
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.

externí členové:
prof. Ing. Jiří Damec, CSc. – vedoucí ústavů zahradní a krajinářské architektury zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. – vedoucí Ústavu ekologické a experimentální architektury na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
Ing. arch. Martin Zedníček – vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Brna
Oborová rada oboru urbanismus
interní členové:
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. - předseda
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. Ing. arch. Dr. Gabriel Kopáčik
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

externí členové:
Ing. arch. Zdeňka Hladišová, CSc. – Oddělení informací o územním rozvoji Ústavu územního rozvoje Brno
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D. – vedoucí Ústavu urbanismu a územního plánování na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
doc. Ing. arch. Jiří Löw – autorizovaný architekt a projektant územních systémů ekologické stability
Knihovní rada
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. - předseda
Anna Hošťálková
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Ing. arch. Vítězslav Nový
doc. Ing. Monika Petříčková Ph.D.
Ing. arch. Barbora Ponešová Krejčová, Ph.D.
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: