Poradní orgány děkana


Kolegium děkana
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
MgA. Jan Šebánek, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.
Anna Hošťálková.
Mgr. Dita Havlová
Rada studijního programu
BSP:
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. - předseda
doc. Ing. arch. Karel Havliš
Bc. David Helešic
Ing. arch. Jan Hora
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
Ing. Michal Palaščák
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
MgA. Jan Šebánek, Ph.D.

MSP:
doc. Ing. arch. Josef Kiszka - předseda
Bc. Linda Boušková
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.
Ing. arch. Jan Kratochvíl
Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D.
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Galerijní rada
MgA. Jan Šebánek, Ph.D. - kurátor
Ing. arch. Nicol Galeová
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D
Oborová rada doktorského studijního programu
interní členové:
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. - předseda
doc. ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
doc. Ing. arch. Dr. Gabriel Kopáčik
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

externí členové:
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. – vedoucí Ústavu ekologické a experimentální architektury na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D. – vedoucí Ústavu urbanismu a územního plánování na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
Rada pro informační systém
Ing. arch. Jan Kratochvíl - předseda
Ing. arch. Jan Foretník
Ing. Rostislav Košťál
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.
Knihovní rada
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. - předseda
Anna Hošťálková
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Ing. arch. Vítězslav Nový
doc. Ing. Monika Petříčková Ph.D.
Ing. arch. Barbora Ponešová Krejčová, Ph.D.
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: