Kolegium děkana Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
doc. Ing. arch. Nina Bartošová, Ph.D.
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
prof. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.
Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.
doc. Ing. Michal Palaščak
Ing. Petr Sedlák
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Havliš
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.
Ing. arch. Vítězslav Nový
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
MgA. Jan Šebánek, Ph.D.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Ing. Alena Bednářová
Ing. arch. Nicol Galeová
Anna Hošťálková
Petr Hasala
Mgr. Dita Havlová
Ing. Rostislav Košťál
Ing. Helena Šrutková
Ing. arch. Adéla Šoborová

Rada BSP A NMSP Architektura a urbanismus doc. Ing. Michal Palaščak - předseda a garant NMSP
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. - garant BSP
akad. mal. Milada Gabrielová
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.
prof. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.
Radovan Séleš

Rada BSP a NMSP Architecture and Urbanism (EN) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. – předseda
ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
akad. mal. Milada Gabrielová
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.
Ing. arch. Soňa Velková, Ph.D.
BA Amina Bajramović
Oborová rada doktorského studijního programu interní členové: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. - předseda
doc. Ing. arch. Dr. Gabriel Kopáčik
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

externí členové: doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.– pedagogická a vědecká pracovnice Ústavu teorie a dějin architektury na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D. – vedoucí Ústavu urbanismu a územního plánování na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
Rada pro informační systém Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. - předseda
Ing. Rostislav Košťál
Ing. Stanislav Mikeš
Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.

Knihovní rada akad. mal. Milada Gabrielová
Anna Hošťálková
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
prof. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.
Ing. arch. Vítězslav Nový
doc. Ing. Monika Petříčková Ph.D.
Ing. arch. Barbora Ponešová Krejčová, Ph.D.
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.

Galerijní rada MgA. Jan Šebánek, Ph.D. - kurátor
Ing. arch. Nicol Galeová
akad. mal. Milada Gabrielová
MgA. Karel Bařina, DiS.
Mgr. Rostislav Koryčánek