Kolegium děkana Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
doc. Ing. arch. Nina Bartošová, Ph.D.
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
prof. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.
Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.
doc. Ing. Michal Palaščak
Ing. Petr Sedlák
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Havliš
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Kiszka
Ing. arch. Vítězslav Nový
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
MgA. Jan Šebánek, Ph.D.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Ing. Alena Bednářová
Ing. arch. Nicol Galeová
Anna Hošťálková
Petr Hasala
Mgr. Dita Havlová
Ing. Rostislav Košťál
Ing. Helena Šrutková
Ing. arch. Adéla Šoborová

Rada BSP A NMSP Architektura a urbanismus doc. Ing. arch. Josef Kiszka - předseda a garant NMSP
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. - garant BSP
prof. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.
akad. mal. Milada Gabrielová
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.
Bc. Oskar Madro
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

Rada NMSP Architecture and Urbanism (EN) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. – předseda
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D.
akad. mal. Milada Gabrielová
ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
Oborová rada doktorského studijního programu interní členové: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. - předseda
doc. Ing. arch. Dr. Gabriel Kopáčik
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

externí členové: doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.– pedagogická a vědecká pracovnice Ústavu teorie a dějin architektury na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D. – vedoucí Ústavu urbanismu a územního plánování na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
Rada pro informační systém Ing. Petr Sedlák - předseda
Ing. Rostislav Košťál
Ing. Stanislav Mikeš
Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.

Knihovní rada akad. mal. Milada Gabrielová
Anna Hošťálková
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
prof. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.
Ing. arch. Vítězslav Nový
doc. Ing. Monika Petříčková Ph.D.
Ing. arch. Barbora Ponešová Krejčová, Ph.D.
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.

Galerijní rada MgA. Jan Šebánek, Ph.D. - kurátor
Ing. arch. Nicol Galeová
akad. mal. Milada Gabrielová
MgA. Karel Bařina, DiS.
Mgr. Rostislav Koryčánek