Kolegium děkana Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D.
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
Ing. arch. Marek Štěpán
Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.
Ing. Petr Sedlák
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Havliš
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Kiszka
Ing. arch. Vítězslav Nový
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
MgA. Jan Šebánek, Ph.D.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.
Ing. Alena Bednářová
Ing. arch. Nicol Galeová
Diana Hodulíková
Anna Hošťálková
Petr Hasala
Mgr. Dita Havlová
Ing. Rostislav Košťál
Ing. Bc. Radmila Presová,Ph.D.
Ing. Helena Šrutková
Romana Tomášková

Rada BSP A NMSP Architektura a urbanismus doc. Ing. arch. Josef Kiszka - předseda a garant NMSP
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. - garant BSP
prof. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.
akad. mal. Milada Gabrielová
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.
Bc. Oskar Madro
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

Rada NMSP Architecture and Urbanism (EN) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. – předseda
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D.
akad. mal. Milada Gabrielová
ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
Oborová rada doktorského studijního programu interní členové: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. - předseda
doc. Ing. arch. Dr. Gabriel Kopáčik
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

externí členové: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. – vedoucí Ústavu ekologické a experimentální architektury na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D. – vedoucí Ústavu urbanismu a územního plánování na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
Rada pro informační systém Ing. Petr Sedlák - předseda
Ing. Rostislav Košťál
Ing. Stanislav Mikeš
Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.
doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.

Knihovní rada akad. mal. Milada Gabrielová
Anna Hošťálková
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
prof. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.
Ing. arch. Vítězslav Nový
doc. Ing. Monika Petříčková Ph.D.
Ing. arch. Barbora Ponešová Krejčová, Ph.D.
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.

Galerijní rada MgA. Jan Šebánek, Ph.D. - kurátor
Ing. arch. Nicol Galeová
akad. mal. Milada Gabrielová
MgA. Karel Bařina, DiS.
Mgr. Rostislav Koryčánek