e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
ARE WE ARCHITECTS ?
vložil/a Toman Radek, Ing. arch. | 09.04.19

JSME ARCHITEKTI?

Přednáškový cyklus o vzdělávání, architektonické profesi a institucionální kritice

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS JARO 2019 NA FA VUT

Termíny konání:

2/4 Michelle Howard (Berlín/Vídeň)
16/4 Dubravka Sekulić (Bělehrad/Graz)
2/5 Peter Fattinger (Vídeň)
16/5 Joan Ockman (USA)

Čas konání: Všechny přednášky začínají v 18:00 hod.
Místo konání: Fakulta architektury, Vysokého učení technické v Brně
Poříčí 273/5, 639 00 Brno, místnost A310 (Aula)

Web FA VUT: www.fa.vutbr.cz

Jsme architekti?
O vzdělávání, architektonické profesi a institucionální kritice

V posledních patnácti letech je vzdělávání architektů vystaveno dvojímu tlaku. Jeden směr pramení z rekalibrace institucionálního rámce vysokého školství a je spojen s tím, co je někdy označováno jako „výzkumný obrat“. Na zvyšující se požadavky a výkon ve výzkumu školy architektury a designu reagovaly mlhavě artikulovaným přístupem nazývaným „research by design“ (výzkum skrze navrhování). Tento „úskok“ zřetelně ukazuje na epistemologický předěl mezi architekturou a metodologicky ukotvenějšími vědeckými obory, které provádějí výzkum bez přívlastků. Ve své podstatě stejný problém, který ale tentokrát přichází z vnějšku, je obvykle formulován jako problém teorie a praxe. Tento směr kritiky často poukazuje na odtažitost architektonického vzdělávání od reálných problémů a aplikovatelnost architektonického výzkumu do reálného života. Otázka relevance je přesně tím akupunkturním bodem, který spojuje pochybnosti o vztahu akademie a architektonické praxe, potažmo pochybnosti o relevanci architektonické profese pro současnou „Společnost“. Tímto postupem se z epistemologické otázky o podstatě architektonické výuky a výzkumu stává otázka ontologická: Jak se jako architekti vztahujeme k okolnímu světu a jakou roli v něm chceme hrát?

Přednášková série „Jsme architekti? O vzdělávání, architektonické profesi a institucionální kritice“ se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, statutárního města Brna a programu AKTION.

Koncepce: Jan Kristek
Produkce: Karolína Plášková
Grafický design: David Helešic
Organizace: SOFA – Studentská obec Fakulty architektury
Pořádá: Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
Partneři: Galerie Architektury Brno, Galerie VI PER, Studentská obec Fakulty architektury

Změna programu vyhrazena


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: