e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Výstava
Událost (stalo se)
Performing Jaroslavice | Jaroslavické podzámčí | Border or bridge?
vložil/a Toman Radek, Ing. arch. | 30.01.19

Výstava vybraných projektů studentů architektury na téma obnovy Jaroslavic.

Práce byly zpracovány v letech 2017-2018 v rámci společného zadání Ústavu prostorové tvorby Fakulty architektury VUT v Brně a Ústavu prostorové tvorby a udržitelného rozvoje Fakulty architektury a územního plánování TU Vídeň.

Na obou univerzitách se zapojilo cca 70 studentů všech ročníků, od prvního ateliéru po diplomovou práci. Studenti zpracovali téma v různém rozsahu, od jednoduchých objektů po komplexní urbanistická a krajinná řešení. Výstava představuje nejzajímavější studentské podněty pro další rozvoj obce Jaroslavice.

společný projekt:
TU Wien | Department of Spatial and Sustainable Design
FA VUT v Brně | Ústav prostorové tvorby ve spolupráci s:
CEPT University

vedoucí práce TU Wien:
Anton Kottbauer, Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.
Thomas Gamsjäger, Univ.Ass. Arch. Dipl.-Ing.
Judith Benzer, Univ.Lektorin Dipl.-Ing.
vedoucí práce FA VUT:
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
Ing. arch. Kristýna Smržová
Ing. arch. Igor Serenčko
Ing. arch. Jakub Stýblo

Prechtlsaal, TU Wien, Karlsplatz 13/2533
otevřeno od 30/01/2019 do 08/02/2019
pondělí až čtvrtek 8:00-19:00, pátek 8:00-14:00
vernisáž 30/01/2019 v 17:00

uvedou:
Univ.Prof. Dott.arch. Wilfried Florian Kühn
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. & Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.
Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Anton Kottbauer© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: