e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Galerie Mini
Událost (stalo se)
Cesty za architekturou 2018 - výstava v galerii Mini
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 10.12.18

„Neexistuje jiná než přímá, to jest viděná zkušenost z architektury.“
Emil Přikryl

„Architektura se nedá naučit. Architektura se musí vidět. Člověk se však může naučit dívat na architekturu.”

Álvaro Siza

„Ludwig Mies van der Rohe své studenty MIT bral k vybraným domům a sám před nimi pak mlčel. Domy promlouvaly samy.“

Ludwig Hilbeseimer

V tomto kalendářním roce uspořádala FA VUT řadu tuzemský a zahraničních cest za realizovanými stavbami i architektonickými událostmi. Putování za stavbami je nedílnou součást vzdělávání každého architekta. Jedno osobní setkání s domem hravě překoná všechny fotografie na internetu a dlouhé hodiny vysedávání na přednáškách. Proto podnikáme fakultní výpravy a jejich výstupy knižně publikujeme pro další zájemce, kteří by se chtěli vypravit v našich stopách. Letmý pohled nebo rychlé pořízení fotografie není pro pochopení podstaty stavby dostačující. Pro nasátí správné atmosféry studenti stavby zachycují vlastními skicami a sepisují své osobní zážitky z přímého kontaktu s budovami. O tyto pocity se chceme podělit na výstavě Cesty za architekturou 2018, kde se v galerii Mini do 21. prosince 2018 prezentují skici téměř devadesáti studentů pořízené během dvou zahraničních exkurzí za Le Corbusierem a do Benátek.© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: