e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Galerie Mini
Událost (stalo se)
Open call 2018 galerie Mini pro rok 2019
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 03.12.18

Galerijní rada Fakulty architektury VUT v Brně vyhlašuje výzvu pro výstavní program Galerie MINI na rok 2019. V letním semestru 2019 předpokládáme 5 volných termínů, v zimním semestru 2019 předpokládáme 5 volných termínů o délce výstavy 3 týdny. Výzva je otevřena také studentům a začínajícím kurátorům.
Vystavující mají k dispozici místnost o ploše 47 m2 a nově i venkovní předprostor fakulty o ploše 50 m2. Galerie je otevřena v pracovní dny od 10 do 18 hodin.

Poskytujeme:
- základní zázemí pro instalaci
- prostory galerie MINI
- finanční krytí drobných nákladů
- možnost zapůjčení výstavního fundusu
- základní PR (TZ, sociální sítě apod.)

Přihláška by měla obsahovat:
- krátkou anotaci projektu (1-2 normostrany) včetně obrazové dokumentace
- portfolio umělce/ů, případně kurátora, obsahující aktuální CV a kontaktní údaje
- preferovaný termín a dobu trvání výstavy

Žádosti i případné dotazy je možné podávat elektronicky do 20.12.2018 na email mini@fa.vutbr.cz
Výsledky budou zveřejněny 15.1.2019© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: