e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Workshop
Událost (stalo se)
Přírodní barva - pozvánka na workshop
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 26.11.18

Rádi bychom Vás pozvali na workshop „Přírodní barvy“, který se uskuteční v termínu 7. - 10. prosince 2018 na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5.

Během prodlouženého víkendu budete provedeni složením a chováním archaických barev dle informací z archeologických výzkumů a dlouhodobé práce Prof. Ráček z Rakouska. Na tomto teoretickém základě budeme sami vytvářet a aplikovat přírodní barvy na různé materiály/povrchy. Tyto barvy jsou složeny z běžně dostupných přírodních materiálů a na rozdíl od barev moderních jsou ověřené staletími - jejich dlouhodobé chování, trvanlivost a barevná stálost je tedy předvídatelná.

Workshop pořádá Ústav stavitelství Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s SHS. Workshop je realizován v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430.

Pokud máte o workshop zájem, informujte se přímo u mne telefonicky nebo emailem. Kurz je pro studenty a učitele FA zdarma. Rozumíme vytíženosti pedagogů - lze se zúčastnit i jen části kurzu.
Zdeněk Vejpustek, Ústav stavitelství FA VUT© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: