e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Drazí architekt - pozvánka na projekci a diskuzi
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 26.11.18

Srdečně Vás zveme na promítání videí k projektu „Drazí architekti… — Etika architektury“ s následnou diskuzí k etickým otázkám architektury s kurátorkou projektu Karolínou Pláškovou. Akce se uskuteční 29. 11. 2018 v 18:30 na Fakultě architektury VUT, v přednáškové místnosti A118. Akci pořádá Ústav urbanismu FA VUT.

Projekt „Drazí architekti…“ chce podnítit diskusi na téma role architekta v současné společnosti – jak je vnímaná samotnými architekty, tak i jinými profesemi, které se zabývají společenskými či environmentálními tématy (geografové, sociologové, antropologové, politologové, kunsthistorici, filozofové, umělci, ekonomové, politici atd.).
Druhý ročník projektu se zabývá etikou architektury a formou dialogu se pokouší ukázat, s jakými etickými dilematy se architekti a architektky v rámci své praxe potýkají. Vybraní výzkumníci a výzkumnice společenských věd diskutují ve videích etická témata týkající se sociálních a politických přesahů architektury s autory projektů, které reprezentují určité dopady spojené s realizací projektu – veřejný prostor jako „nástroj kontroly“, gentrifikace a komodifikace, privatizace a komercializace, depolitizace a manažerizace řízení obce, turistifikace pohraničí či projekty v nedemokratických režimech.
Projekt „Drazí architekti… — Etika architektury“ vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky a statutárního města Brna.
 
Drazí architekti… — Etika architektury
kurátorka: Karolína Plášková
odborná spolupráce: Jan Kristek, Tomáš Hlaváček
kamera: Tomáš Hlaváček, Vít Trunec
střih: Tomáš Hlaváček
architektonické a grafické řešení: David Helešic, Karolína Plášková
překlady: Onřej Kvapil, Karolína Plášková
titulky: Tereza Kvapilová, Karolína Plášková


Facebooková událost

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: