e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Konference
Událost (stalo se)
Centrum obnovy společného kulturního dědictví - pozvánka na první konferenci
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 12.11.18

27. a 28. listopadu 2018 se v Louckém klášteře ve Znojmě uskuteční mezinárodní konference, kterou spolupořádají doc. Ing. arch. Karel Havliš a Ing. arch. Vratislav Zíka.

VÝZNAM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Vývoj měst a vesnic, jejich proměny, kulturní význam krajiny, urbanistických celků a jednotlivých staveb - V čem vlastně spočívá hodnota kulturního dědictví? Jsou to výjimečné stavby? Venkovské usedlosti? Sídla? Řemeslné detaily? Využívání krajiny? Místní zvyky a kultura? Sakrální objekty?

Jak to vidí odborníci z České republiky a Rakouska?

Odpovědi na tyto a další otázky bude hledat první konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ.

Projekt COL se systematicky zabývá udržitelnou obnovou památkových objektu, areálů a historických sídel a rozvíjí přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví. Cílem projektu je celospolečenská senzibilizace obyvatelstva ve snaze zachovat a rozvíjet mizející lokální stavební kulturu.

S pozdravem Ing. arch. Vratislav Zíka
Koordinátor projektu COL


Webové stránky | Facebooková událost

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: