e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Karel Havliš : Graz - město kultury Evropy 2003
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 22.11.18

V úterý 20. listopadu 2018 v 17:00 hodin se v místnosti A310 uskuteční přednáška doc. Ing. arch. Karla Havliše na téma „Graz - město kultury Evropy 2003“. Akce se koná ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění a architektury Brno vedeným panem Josefem Touškem. Přednáška se bude zabývat celkovou obnovou města a transformací postindustriálního města Štýrský Hradec.

Doc. Ing. arch. Karel Havliš je vedoucím Ústavu urbanismu na Fakultě architektury VUT v Brně.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: