e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Jan Kruml : Vývoj venkovské zástavby a přestavby
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 02.11.18

V úterý 6. listopadu 2018 v 17:00 hodin se v místnosti A310 uskuteční přednáška Ing. Jana Krumla na téma „Vývoj venkovské zástavby a přestavby“. Akce se koná ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění a architektury Brno vedeným panem Josefem Touškem.

Ing. Jan Kruml projektoval řadu staveb a věnoval se také Programu obnovy venkova. Byl u založení Spolku pro obnovu venkova a inicioval soutěž „Vesnice roku“. Letos se bude konat již její 24. ročník. Společně s Ing. arch. Kocourkovou natočil film „Vesničko má přestavovaná“.

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: