e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Konference
Událost (stalo se)
PhD RESEARCH SYMPOZIUM 2018
vložil/a Palacký Jiří, doc.Ing.arch. Ph.D. | 13.10.18

7. listopadu 2018, doprovodná výstava 5.–11. 11. 2018, FA VUT Brno

7th November 2018, accompanying exhibition 5th-11th 11. 2018, FA VUT Brno

Vědeckovýzkumné sympozium doktorského studia v oborech architektura a urbanismus, které se uskuteční 7. listopadu 2018 Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně, bude setkáním studentů doktorského studia, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Sympozium bude doprovázet v době 5.–11. listopadu 2018 výstava konferenčních posterů. Doktorandi ve dvou tematických okruzích architektura a urbanismus, budou prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní ročník konference naváže na předchozí ročník pořádaný v roce 2017 na FA VUT v Brně.

Vědecký výbor / Scientific Committee
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
doc. Ing. arch. Josef Kiszka
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.
doc. Dr. Henri Hubertus Achten (FA ČVUT Praha)
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
Ing. arch. Mojmír Hudec (Ateliér Elam)
Ing. arch. Zbyněk Ryška (refuel)

The doctoral symposium will take place at the Faculty of Architecture, Brno University of Technology in November 2018 in order to support the discussion platform for our PhD students. While our focus is on people and the spaces in which they live, the variety of urban and architectural topics that will be discussed provides intersections and overlaps into a number of related research fields. The workshop is an opportunity for scientific exploration, where new perspectives will be compared with the students’ own research and practice.


Program konference [PDF]


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: