e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Mařena 2018 - legendární křest prvního ročníku
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 12.10.18

Tradiční happening studentů Fakulty architektury a každoroční křest prváků se uskuteční ve středu 24. října 2018 od 20:00 hodin na Flédě.
Tomu od 15. října 2018 předchází týdenní kulturní a přednáškový program. Nikdo v podstatě neví, co Mařena doopravdy znamená a za jakých okolností vznikla, ale její zákonitosti si studenti mezi sebou předávají už dlouhá léta. Pořádají ji studenti čtvrtého ročníku v posledním semestru před bakalářskou prací. Ústřední roli v ní ale hrají studenti prvního ročníku. Ti jsou tímto procesem (křtem) přijímáni do akademické obce. Celá událost probíhá více jak jeden pracovní týden, který doprovází přednášky a workshopy se známými osobnostmi architektury, designu a umění. Večery potom zakončují koncerty a další hudební představení. Celá Mařena vrcholí křtem každého prváka FA. Ten začíná v 17:00 hodin průvodem, který vychází z FA, pokračuje po významných architektonických stavbách, objektech a počinech města Brna a je završen ve 20:00 hodin v klubu Fléda zkouškou odvahy.
Vstupenky  za 150,- Kč jsou v prodeji v knihovně FA VUT v Brně. Všichni jste srdečně zváni.Facebooková událost

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: