e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ocenění
Událost (stalo se)
Cenu Jože Plečnika získala trojice pedagogů FA VUT
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 12.10.18

Cena Jože Plečnika představuje největší poctu udělovanou Obcí architektů za celoživotní přínos architektuře a stavitelství významným architektům a stavitelům z České a Slovenské republiky. Počin, jakým je udílení ceny Jože Plečnika, má také přispět k lepší péči o památky 20. století. V letošním roce byla cena udělena ve Španělském sále Pražského hradu během mezinárodního dne architektury, který se po celém světě slaví 1. října. Mezi stovkou oceněných cenu převzala také trojice pedagogů FA VUT: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. a doc. Ing. arch. Josef Kiszka.

Více informací >


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: