e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Branislav Puškár, Edita Vrábelová, Petr Dýr - habilitační přednášky
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 10.10.18

Habilitační přednášky se uskuteční v úterý 16. října 2018 od 11.30 hodin v učebně A118. Všichni jste srdečně zváni.


Habilitační přednáška
Ing.arch. Branislava PUŠKÁRA, PhD.
na téma
„KRITÉRIA TVORBY ARCHITEKTONICKÉHO KONCEPTU INTELIGENTNÝCH BUDOV“
16. října 2018 od 12:00 v A118


Habilitační přednáška
Ing.arch. Edity VRÁBLOVÉ, PhD.
na téma
„ARCHITEKTONICKÉ ASPEKTY NAVRHOVANIA MODULÁRNYCH ŠTUDENTSKÝCH DOMOVOV“
16. října 2018 od 11:30 v A118


Habilitační přednáška
Ing.arch. Petra DÝRA, Ph.D.
na téma
„ARCHITEKTURA VINAŘSKÝCH STAVEB A JEJÍ PODÍL
NA OCHRANĚ KRAJINNÉHO RÁZU (komponování vinařské architektury do krajiny v souvislosti s rozvojem výroby a vinařské turistiky)“
16. října 2018 od 12:30 v A118

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: