e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Workshop
Událost (stalo se)
Vize srdce Nového Hrozenkova - pozvánka na workshop
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 05.10.18

CNQ Visiting School - 4 dny na horách od 1. listopadu 2018 pro studenty.
Consequence forma Vás zve na workshop s názvem “Vize srdce Nového Hrozenkova” - ideový návrh řeší přírodní amfiteátr na návsi společně s objektem Lidového domu.
Cílem 4 denního workshopu bude najít valašského Génia Loci místa, podpoření jeho rozvoje v čase s ohledem na trvalou udržitelnost, ekologii a krajinný ráz. Chceme také zlepšit Vaše dovednosti v navrhování, prezentaci, spolupráci. Vybraní studenti mají hrazeno ubytování, součástí je výšlap na místní kotáry. Výuky se účastní pozvaní externí hosté a architekti Consequence forma. Neváhejte se přihlásit. Bude to intenzivní a inspirativní.
Své žádosti zasílejte ve formě mailu na adresu student@consequence.cz.
Uzávěrka přihlášek je 18. října 2018. Kapacita je omezena.
Na tuto adresu s žádostí zašlete i následující informace a dokumenty:
A4 CV
- celé jméno
- národnost
- telefonní číslo
- vysoká škola a studijní obor

A4 TEXT
- krátký motivační text max 500 znaků včetně mezer

A4 PROJEKT
- jeden Váš nejlepší projekt!

Těšíme se na vás, Nina Ličková a Consequence forma© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: