e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Workshop report
Událost (stalo se)
Re FACT 2018 - mezinárodní workshop v Berlíně
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 03.10.18

Vysoká škola technická Beuth v Berlíně pomohla zorganizovat mezinárodní workshop, který každoročně připravuje v rámci programu Re-FACT skupina evropských profesorů zaměřených na nové využití průmyslového dědictví. Letos se workshop konal poslední zářijový týden na téma „Reuse of the round locomotive hangar and the waste around“. Workshopu se  zúčastnilo přes čtyřicet studentů z Berlína, Florencie, Sevilly, Nancy, Saarbrückenu a Brna. Pracovalo se v mezinárodních skupinách a několik studentů z Ústavu památkové péče bude pod vedením prof. Heleny Zemánkové na zadání pokračovat průběhu celého zimního semestru 2018. Výsledné práce mezinárodních týmů budou pro všechny zájemce představeny v tomto semestru na Ústavu památkové péče FA VUT.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: