e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Galerie Mini
Událost (stalo se)
Obnova Boží muky Všechovice - výstava v Galerii Mini
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 08.10.18

Kulturní krajina je definována vztahem. Velký rozmach kulturní krajiny je patrný v baroku, kdy lidé v okolí svých sídel začali vytvářet drobné sakrální objekty. Ke každému objektu se vázalo konkrétní místo a příběh. Podél hlavních a poutních cest byla vytvořena komplexní síť božích muk, křížů, kapliček a poklon.
V socialismu je kulturní krajina cíleně ničena kolektivizací a znárodněním pozemků. Statkáři přestali mít vztah ke své krajině a stali se dělníky. Drobný rastr plužin byl přeorán na obří anonymní pole, ve kterých se rozpustily poutní cesty.
Ve Všechovicích chátrala boží muka s prázdnou nikou ve stínu přerostlých lip. Původní socha sv. Jana Nepomuckého je skrytá v bezpečí depozitáře.
Obnova boží muky ve Všechovicích se skládá z několika částí. Skautská družina Medvědů pod vedením zednického mistra osekala starou omítku a kapli nově omítla. Studenti architektury v rámci workshopu naskenovali původní sochu, převedli ji do digitální podoby a následně sochu 3D vytiskli v měřítku 1:1. Socha z 3D tiskárny bude osazena do boží muky.
Jedná se o obnovu vztahu. K místu, krajině a k práci našich předků.

termín konání výstavy: 1. - 12. 10. 2018
místo konání: Galerie MINI, FA VUT, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
vernisáž výstavy: pondělí 1. října 2018 v 17:00 hodin
kurátor výstavy: Daniel Struhařík, Norbert Obršál
produkce: Jan Urbášek, Tereza Deingruberova, Martin Nosek, Václav Mihola, Linda Boušková, Vojtěch Heralecký, Tomáš Wojtek

Realizace obnovy byla podpořena Projektem na podporu talentovaných studentů 2017 v rámci projektu Obnova boží muky v obci Všechovice (řešitel: Ing. arch. Daniel Struhařík, Jan Urbášek) a workshopu Tvorba modelu (řešitel: Ing. arch. Norbert Obršál).

Daniel Struhařík (*1991) studoval na Fakultě architektury VUT v Brně. Je trojnásobným laureátem Ceny Bohuslava Fuchse za nejlepší ateliérový projekt. Během a po absolvování magisterského studia absolvoval stáže u Aleše Buriana, Pavla Jura a ve Studiu Acht. V současné době studuje doktorandský stupeň pod vedením pana profesora Šlapety, věnuje se rovněž vlastní praxi v ateliéru M2AU.
Norbert Obršál (1991) studoval na Fakultě architektury VUT v Brně a na University of Liechtenstein. Již během studia obdržel řadu ocenění. Absolvoval stáž u mezinárodního studia Baumschlager Eberle Architekten. V současné době studuje doktorandský stupeň pod vedením pana docenta Havliše, věnuje se rovněž vlastní praxi v ateliéru M2AU.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: