e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Výběrové řízení Erasmus+ na letní semestr 2018/19
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 17.09.18

Dnešním dnem (17.9.2018) se vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na studijní stáže programu Erasmus+ a Freemover v letním semestru akademického roku 2018/19

Podrobné podmínky zahraničních výjezdů studentů FA VUT viz příloha č. 6 doplňující směrnice děkana FA pro studium v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu: PRAVIDLA ZAHRANIČNÍ VÝMĚNY STUDENTŮ 2018/2019 www.fa.vutbr.cz/files/studium/pravidla_zahranicni_vymeny1819.pdf

V případě zájmu o doktorský studijní pobyt na KU Leuven je do přihlášky do VŘ nutno uvést zaměření studijního pobytu odpovídající doktorským tématům řešeným na KU Leuven (odkaz na seznam témat je k dispozici v přiloženém seznamu zahraničních partnerských škol).

Předpokládaná doba realizace studijních pobytů Erasmus+ a v rámci freemoveru: od února 2018   do června/července 2018 (v případě německých univerzit do srpna 2018). Studijní pobyty programu Erasmus+ lze v rámci tohoto výběrového řízení realizovat pouze na jedné ze zahraničních partnerských škol uvedených v příloze tohoto vyhlášení.

Kritéria výběru:
Studijní prospěch, jazykové znalosti, kvalita portfolia, motivační dopis.

Všem uchazečům je doporučeno se seznámit s všeobecnými informacemi o programu Erasmus+ a freemovers zveřejněnými na webových stránkách Odboru zahraničních vztahů Rektorátu VUT: www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici

Odevzdání přihlášek:

Osobní předání podepsané přihlášky včetně portfolia, životopisu, motivačního dopisu a čestného prohlášení na studijní oddělení FA VUT v Brně (k rukám Mgr. Havlové): do pondělí 8. října 2018 do 12:00 hodin.

Termíny výběrového řízení:

Vyhlášení VŘ: 17. září 2018
Odevzdání přihlášek (přebírá Mgr. Havlová): do 8. října 2018 do 12:00 hodin
Kontrola a administrace odevzdaných přihlášek    : od 8. října 2018
Výběr z přihlášených: do 12. října 2018
Vyhlášení výsledků VŘ: následně po provedení výběru
Odesílání nominací na univerzity: následně po vyhlášení výsledků VŘ

Vyhlášení VŘ
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: