e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Exkurze
Událost (stalo se)
Cesta do Lince - když sochaři staví domy IV.
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 22.10.18

Cesta do rakouského Lince. Po předchozích třech letech, kdy jsme společně s Janem Šebánkem a sochaři z FaVU vycestovali navštívit architektonické stavby navržené sochaři v Lipsku, Bad Hombroichu a Štýrském Hradci se letos vydáme do rakouského Lince. Při zpáteční cestě navštívíme přednášku a vernisáž AFF architekten v Domě umění v Českých Budějovicích.
Odjezd v úterý 27. listopadu 2018 v 8:00 hodin od hotelu Austerlitz. Cesta je spojená především s návštěvami moderních muzejních staveb od současných rakouských architektů. Návrat bude ve středu 28. listopadu 2018 v pozdních večerních hodinách. Zájemci mohou zaplatit 1500,- Kč u paní Pátkové na pokladně do naplnění kapacity 16 míst. Studenti, kteří po exkurzi odevzdají referát a skici mohou počítat se stipendiem ve výši 750,- Kč


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: