e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Výstava
Událost (stalo se)
Jaroslavické podzámčí - pozvánka na výstavu
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 15.11.18

Výstava vybraných projektů studentů architektury na téma obnovy Jaroslavic.
Práce byly zpracovány v letech 2017-2018 v rámci společného zadání Ústavu prostorové tvorby Fakulty architektury VUT v Brně a Ústavu  prostorové tvorby a udržitelného rozvoje Fakulty architektury a územního plánování TU Vídeň.
Na obou univerzitách se zapojilo cca 70 studentů všech ročníků, od prvního ateliéru po diplomovou práci. Studenti zpracovali téma v různém rozsahu,  od jednoduchých objektů po komplexní urbanistická a krajinná řešení.
Výstava představuje nejzajímavější studentské podněty pro další rozvoj obce Jaroslavice.
Výstava bude otevřena ve dnech 4., 5., 18. a 19. srpna ve Vinařství Markel, Znojemská 245, Jaroslavice, a od 22. srpna do 5. září 2018 v úředních hodinách na Obecním úřadě Jaroslavice, Náměstí 93.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: