e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Konference
Událost (stalo se)
Architektura v perspektivě 2018 - pozvánka na 10. ročník konference
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 15.07.18

Konference katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě konaná ve dnech 29. - 30. 11. 2018 v sále NA2 v Nové Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
Dovolujeme si Vás již podesáté pozvat na mezinárodní a interdisciplinární konferenci věnovanou architektuře a urbanismu.
Příspěvky budou publikovány v tištěném sborníku s ISBN, který bude odeslán k hodnocení na Web of Science (ročníky 2015, 2016, 2017 byly zařazeny do WoS).

Témata příspěvků se mohou týkat těchto okruhů:
1. Urbanismus a veřejný prostor měst
2. Venkovský prostor a architektura venkova
3. Soudobé architektonické trendy
4. Obnova a konverze objektů a architektonických celků
5. Ekologické aspekty v architektuře

Vystoupení na konferenci s publikací ve sborníku:
Abstrakty příspěvků (150 - 250 slov) posílejte, prosím, na adresu: architekturavperspektive@vsb.cz do 31. července 2018.


Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: