e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ocenění
Událost (stalo se)
Cena děkana za bakalářskou a diplomovou práci 2018
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 27.06.18

Cenu děkana za bakalářský projekt v akademickém roce 2017/18 /nominace státnicových komisí/ získal Bc. Peter Ličko za práci na téma „Dům u řeky“ vedenou Ing. arch. Ing. Jiřím Vítkem. Dle vynikajících dosažených výsledků za celé studium v BSP získal Peter Ličko rovněž vyznamenání.
„Petr Ličko, nejlépe definoval téma řeky a architektury. Úvaha o proměnlivosti prostředí a stabilnosti architektury nás vede k uvažování nad hladkým a pruhovaným prostorem (Deleuze, Guattari - tisíc Plošin, 2010). Menadrování stejně jako nekonečnost interpretace délky pobřeží jsou silné architektonické témata. Ovšem poslední bitva o pozitivním či negativním prostoru, ubírání či přidávání podnítilo architektonickou diskusi. Práce vyniká jak formálním konceptem tak grafickým zpracováním. Doporučil bych studentovi Ličkovi, aby architekturu nezavrhoval a dále se jí věnoval. Jistě by ji mohl obohatit svým talentem.“
Jiří Vítek

Cenu děkana za diplomový projekt v akademickém roce 2017/18 /nominace státnicových komisí/ získal Ing. arch. Lukáš Šiarny za projekt na téma „Postindustriální město - Špitálka“. Práci vedl Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
„Úvodní urbanistický koncept dotváří genia loci místa s ponecháním fragmentu původního viaduktu. Pracuje zajímavě a invenčně s veřejným prostorem. Ulice i náměstíčka jsou vymezeny bloky městských domů i solitéry a v tomto návrhu vzniká spousta zajímavých míst podporujících příjemné městské prostředí. Oceňuji přístup a pečlivost, se kterou byl návrh zpracován.“
Luboš Františák
Bc. Peter Ličko


Ing. arch. Lukáš Šiarny

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: