e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Den otevřených ateliérů 2018 na FA VUT
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 11.06.18

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 12:00 hodin se na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, Poříčí 5 uskuteční Den otevřených ateliérů. Tato událost představí studentům to, co je bude čekat v následujícím semestru v rámci ateliérové výuky. Současně se ve stejný den uskuteční vyhlášení cen nezávislé poroty bakalářských a diplomových prací 2017/2018 FA VUT v Brně a to v podvečerních hodinách v areálu fakulty. Nejlepší práce bude vybírat porota ve složení doc. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D., Ing. arch. MgA. Markéta Mráčková  a MgA. Markéta Zdebská.
Standardní systém zveřejnění ateliérových témat na intranetu bude doplněn o možnost seznámení se s vyučujícími, jejich ateliéry, prací zde vzniklou a v neposlední řadě s tématem pro nový semestr. Jednotlivá forma představení zůstává v rukou vyučujících a je na nich, jakou cestu si zvolí. Jednotlivé ústavy se představí v tomto pořadí 12:00 Ústav navrhování, 13:00 Ústav památkové péče, 14:00 Ústav urbanismu, 15:00 Ústav prostorové tvorby, 16:00 Ústav experimentální tvorby.  Kochejte se, ptejte se, vybírejte, prostě využijte tuto příležitost k seznámení se s ateliéry naplno.Facebooková událost

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: