e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Výstava
Událost (stalo se)
Festival RE:PUBLIKA - pozvánka na brněnské výstaviště
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 25.05.18

V rámci festivalu RE:PUBLIKA oslavujícího stoleté výročí od založení samostatného Československa proběhnou v pavilonu A v areálu BVV také dvě výstavy, na nichž se úzce podílela Fakulta architektury VUT v Brně.

Výstava “Lví silou a letem sokolím - Já a Sokol“ vznikla ve spolupráci se Sokolem I, kde FA VUT  navrhla kompletní řešení. Nosnou ideou této výstavy je vliv sokolského hnutí na architekturu, fotografii a výtvarné umění.
Výstava “100 let 100 knih – to nejlepší z naší literatury“ vznikla ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena a FA VUT byla zodpovědná za architektonický návrh a výtvarné řešení.

Festival RE:PUBLIKA ke 100. výročí založení Československé republiky začíná v sobotu 26. května 2008 na Výstavišti Brno a potrvá až do 17. června 2018. Vstup na celou akci je zdarma.


Festival RE:PUBLIKA


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: