e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Výsledky výběrového řízení na absolventské stáže programu Erasmus+
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 24.05.18

Ve středu 23. května 2018 byl termín pro podávání žádostí o absolventské stáže programu Erasmus+ pro studenty/budoucí absolventy magisterského programu v ak. roce 2017/18, kam se přihlásil jediný zájemce.
Ve čtvrtek 24. května 2018 se sešla výběrová komise, která společně s vedoucím diplomové práce rozhodla o udělení absolventské stáže.
Více informací o výsledcích výběrového řízení najdete na intranetu FA VUT.

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: