e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Exkurze
Událost (stalo se)
Studijní cesta ateliéru Karla Havliše do Lipska
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 15.05.18

V rámci spolupráce studentů na ideových projektech pro město Brno proběhla studijní cesta do našeho partnerského města Lipska. Hlavním tématem této cesty bylo zaměření na Smart City a postindustriální transformace města. Brno a Lipsko má za sebou více jak 40 let spolupráce. Jedním z motivů k ní bylo se od sebe učit a posouvat se dále.
Během této studijní cesty byli studentům, zástupcům města a dalším odborníkům představeny postindustriální transformace Lipska, díky níž se jako jediné ve východním Německu vyrovnalo s fenoménem Smršťujících se měst. Jako jeden z pěkných příkladů praxe můžeme uvést přeměnu postindustriální zóny Plagwitz nebo také Spinnerei – areál bývalé přádelny. Právě Spinnerei je skvělým příkladem jak zacházet s kvalitních industriálním odkazem. V současné době je toto místo populárním kreativním centrem, sídlem umělců a mnoha galerií.
Dále jsme navštívili sídliště Grünau, z přelomu 70. a 80. let. Toto sídliště bylo postaveno pro 100 000 obyvatel. Nejvíce lidí v něm bydlelo kolem roku 1989, což bylo přibližně 85 000. Po rozpadu NDR nastává odliv obyvatel a nárůst prázdných bytů. Město se s tímto fenoménem muselo vyrovnat a reagovalo na tuto situaci bouráním některých panelových domů. V současné době zde žije pouze kolem 43 000 lidí.
Dalším neopomenutelným místem, které jsme navštívili, bylo Zwenkauser See -  je to velmi zdařilá úprava bývalých hnědouhelných revírů na rekreační plochy s rozlehlými jezery.
V rámci cesty byly zajímavé jednotlivé příklady prezentace od města Lipska. Velkou výhodou byly komentované prohlídky těchto míst, zajištěné našimi německými kolegy, kteří se na procesu přeměny města podíleli. Neméně přínosné byly také debaty s našimi kolegy z různých oborů v rámci zájezdu.
Na Lipsku se nám také velmi zalíbily pasáže, kterých se zde nachází nespočet. Dále jsme při každé procházce městem objevili nová zákoutí a příjemná poloveřejná prostranství. Také nás překvapilo, jak je město Lipsko živé, plné cyklistů a zeleně.
Adéla Chroboczková
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: