e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Soutěž
Událost (stalo se)
XV. Cena Bohuslava Fuchse - pozvánka na vyhlášení
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 14.05.18

Cena Bohuslava Fuchse je studentská soutěž, kterou pořádá Studentská obec Fakulty architektury VUT v Brně. Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena na konci každého semestru nezávislou porotou, která se skládá z uznávaných osobností architektonické scény, nepůsobících na FA VUT, a studentů – držitelů této ceny z uplynulého semestru. Účast přislíbili Mgr. Markéta Žáčková, Ing. arch. Václav Štojdl z PROAM architekti a Ing. arch. Pavel Martinka z MASPARTI. V dopoledních hodinách proběhne první výběr, z těchto prací budou následně vybrány práce vítězné a oceněné. Slavnostní vyhlášení proběhne v odpoledních hodinách. Vítězné práce XV. CBF budou vyhlášeny během slavnostního večera ve čtvrtek 17. května 2018 v 18:00 hodin na Fakultě architektury VUT Poříčí 5 v Brně. Následovat bude diskuze nad projekty, hudba a volná zábava. Budeme se těšit na Vaši účast.

Facebooková událost

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: